Хом’як Алла Петрівна

Матеріал з wiki.eenu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Хом'як.jpg

Науковий ступінь:

кандидат педагогічних наук

Вчене звання, посада:

доцент, доцент кафедри прикладної лінгвістики

Email:

anael_devon@ukr.net

Наукові інтереси:

методика викладання іноземної мови, усний переклад

Курси:

методика викладання іноземної мови, методика викладання іноземної мови на мовних курсах, міжнародні практики тестування і оцінювання, теорія і практика усного перекладу

Публікації:

понад 30

Вибрані публикації:

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ:

1. Практична фонетика англійської мови: навчальний посібник. / Н. І Добжанська, А. П. Хом’як. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 188 с.

СТАТТІ В ФАХОВИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИДАННЯХ (НАЙВАЖЛИВІШІ):

1. Аспекти мовленнєвої діяльності в іншомовному спілкуванні студентів вищих навчальних закладів. / К. О. Галацин, А. П. Хом'як // Вісник національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія: Філологія, Педагогіка. – 2015. – Випуск 5 (ІІ). – С. 24 – 29 2. Підготовка сучасного школяра до іншомовного спілкування в контексті викликів часу. / А. П. Хом'як // Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок». – Дрогобич: Видавництво Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2014. – № 12 (119). – С. 70 – 74 3. Розуміння як головна ознака комунікативного акту. / А. П. Хом'як // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки. – 2014. – № 8 (285). – С. 58 – 63 4. Вплив маніпулятивних дій на міжособистісне спілкування. / П. А. Кліш, А. П. Хом'як // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки. – 2013. – № 7 (256). – С. 119 – 124 5. Педагогічна технологія як інтегративна модель навчально-виховного процесу. / Алла Хом’як // Молодь і ринок. – 2014. – № 9 (116). – С. 44 – 49

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ:

1. ІІ Міжнародна науково – практична конференція «Актуальні проблеми психолінгвістики, психології мови та мовлення» - COPAPOLS 2015, Луцьк-Світязь, 15 – 17 травня, 2015р. 2. Друга Всеукраїнська науково-практична конференція «Комунікаційні стратегії сучасної школи», 3 листопада 2016 р., Національна парламентська бібліотека України, м. Київ. 3. XVII Міжнародна конференція TESOL–Україна “English in Globalized World”, Кам’янець-Подільський, 15–16 березня, 2012р; 4. VIII Міжнародна соціально-педагогічна конференція «Проблеми соціалізації та ресоціалізації особистості», Луцьк, 2 – 3 жовтня, 2013р. 5. Третя Міжнародна Інтернет-конференція «Дидактика Яна Амоса Коменського: від минулого до сьогодення», Умань, 21 лютого 2014р.