Фіщук Оксана Сергіївна

Матеріал з wiki.eenu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук
Вчене звання: доцент

Посада: старший викладач кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук, заступник декана з виховної роботи.

Fischuk.png

Контактна інформація

 • м. Луцьк, вул. Потапова, 9, корпус С, 7 поверх (710а).
 • e-mail: Fishchuk.Oksana@eenu.edu.ua

Наукові профілі автора

ORCID

Scopus Author ID

ResearcherID

Researchgate

Google Scholar

Біографія

Народилися 28 березня 1986 року у м. Луцьку. У 2003 році закінчила Луцьку гімназію №21 імені Михайла Кравчука. У 2008 році закінчила біологічний факультет Волинського національного університету імені Лесі Українки. З 2009 по 2012 роки навчалася в аспірантурі на кафедрі ботаніки Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Порівняльна морфологія квітки роду Sansevieria Thunb. (Asparagaceae s. l.) та споріднених таксонів». З 2012 року старший викладач кафедри ботаніки біологічного факультету у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки. З 2018 року і дотепер заступника декана з виховної роботи медико-біологічного факультету.

Навчальні курси

 • Шкільна навчально-дослідна ділянка
 • Методика навчання природничих наук
 • Методика організації та проведення екскурсій з біології та природознавства

Стажування

 1. Університет Адама Міцкевича (м. Познань, Польща, 2014 р.)
 2. Національний університет біоресурсів та природокористування України, кафедра фізіології та біохімії рослин та біоенергетики.(м. Київ, 2019 р.)
 3. Люблянська школа бізнесу (Ljubljana School of Business) (Словенія, 2019р.)


Методичні публікації

 1. Фіщук О. С. Квітникарство. Методичні рекомендації до лабораторних робіт. Для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки лісове і садово-паркове господарство / Фіщук О. С., Андреєва В. В. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2014. – 72 с.
 2. Фіщук О.С. Квітникарство. Курс лекцій. Для студентів біологічного факультету напряму підготовки лісове і садово-паркове господарство / Фіщук О. С., Андреєва В. В. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2014. – 140 с.
 3. Кичилюк О.В. Гідротехнічні споруди садів. Конспект лекцій. Для студентів біологічного факультету напряму підготовки лісове і садово-паркове господарство / Кичилюк О.В., Фіщук О.С., Андреєва В.В. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2014. – 36 с.
 4. Кичилюк О.В. Гідротехнічні споруди садів. Методичні рекомендації до лабораторних робіт. Для студентів біологічного факультету напряму підготовки лісове і садово-паркове господарство / Кичилюк О.В., Фіщук О.С., Андреєва В.В. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2014. – 24 с.
 5. Фіщук О. С. Великий практикум з ботаніки. Методичні рекомендації до лабораторних робіт. Для студентів біологічного факультету напряму підготовки біологія. / О. С. Фіщук, Л. О. Коцун, Кузьмішина І. І. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2016. – 76 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14401
 6. Фіщук О. С., Андреєва В. В. Генетика і селекція рослин : методичні рекомендації до лабораторних робіт / О. С. Фіщук, В. В. Андреєва ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, біологічний факультет, кафедра ботаніки, кафедра лісового та садово-паркового господарства. – Луцьк, 2017. – 32 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14414
 7. Фіщук О.С. Генетика і селекція рослин: методичні рекомендації до лабораторних робіт / Оксана Сергіївна Фіщук, Валентина Вікторівна Андреєва. – Луцьк, 2017. – 24 с.
 8. Фіщук О.С. Генетика і селекція рослин: термінологічний словник / Оксана Сергіївна Фіщук, Валентина Вікторівна Андреєва. – Луцьк, 2017. – 32 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14417
 9. Фіщук О. С. Генетика і селекція рослин: конспект лекцій / Оксана Сергіївна Фіщук, Валентина Вікторівна Андреєва. – Луцьк, 2017. – 174 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14416
 10. Волгін С. О. Ботаніка. Методичні рекомендації до лабораторних занять з ботаніки для студентів 1 курсу спеціальностей «Лісове господарство» та «Садово-паркове господарство» біологічного факультету / С. О. Волгін, Л. О. Коцун, І. І. Кузьмішина, О. С. Фіщук, Т. М. Єрмейчук. – Луцьк: Вежа-Друк, 2018. – 84 с.
 11. Фіщук О.С. Біоморфологія рослин. Конспект лекцій для занять з Біоморфології для студентів 3 курсу спеціальності "Біологія" біологічного факультету / укладач О. С. Фіщук. – Луцьк: Вежа-Друк, 2018. – 64 с.
 12. Фіщук О.С. Методичні рекомендації до організації навчально-дослідницької діяльності студентів та написання наукових робіт студентів біологів / О. С. Фіщук, О. Я. Іванців – Луцьк, СНУ ім. Лесі Українки, 2018. – 68 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14419
 13. Фіщук О. С. Методи біологічних досліджень, що використовуються на уроках біології у старшій школі (методична розробка) факультету / О. С. Фіщук. – Луцьк: Вежа-Друк, 2018. – 60 с.
 14. Ботаніка : методичні рекомендації до лабораторних занять з ботаніки для студентів 1 курсу спеціальностей "Лісове господарство" та "Садово-паркове господарство" біологічного факультету / С. О. Волгін, Л. О. Коцун, І. І. Кузьмішина, О. С. Фіщук, Т. М. Єрмейчук ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кафедра ботаніки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 81 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14410
 15. Зінченко М. О. Генетика. Методичні рекомендації до лабораторних занять. / Зінченко М. О., Фіщук О. С. – Луцьк: Вежа-Друк, 2019. – 52 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16167
 16. Фіщук О. С. Біоморфологія рослин. Методичні рекомендації до лабораторних занять з Біоморфології рослин для студентів 4 курсу спеціальності "Біологія" біологічного факультету / О. С. Фіщук. – Луцьк: Вежа-Друк, 2019. – 64 с
 17. Фіщук О. С. Світлова мікроскопія та її використання на уроках біології у старшій школі (методична розробка) / О. С. Фіщук. – Луцьк: Вежа-Друк, 2019. – 38 с.
 18. Кузьмішина І.І. Фітоценологія: методичні рекомендації до лабораторних занять / І.І. Кузьмішина, Л.О. Коцун, О. С. Фіщук. – Луцьк: Вежа-Друк, 2019. – 83 с.
 19. Фіщук О. С. Методи біологічних досліджень, що використовуються на уроках біології у старшій школі (методична розробка) факультету / О. С. Фіщук. – Луцьк: Вежа-Друк, 2018. – 60 с.
 20. Фіщук О. С. Використання методу фасилітації на уроках біології і екології у старшій школі (методична розробка) / О. С. Фіщук. – Луцьк; 2020. – 28 с.

Основні наукові публікації, монографії

 1. Фіщук О. С. Організація та еволюція гінецея Однодольних (Monocotyledons) // Природа Західного Полісся і прилеглих територій : Зб. наук. Праць. – Луцьк : РВВ «Вежа» Східноєвроп. нац. ун-ту ім Лесі Українки, 2016. – №. – С. 149-154
 2. Фіщук О. С. Морфологія та васкулярна анатомія квітки Sansevieria parva N.E. Brown (Asparagaceae) / О. С. Фіщук // Вісник Київського націон. унів. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 1 (35). – С.62-64. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14423
 3. Фіщук О. С. Загальна організація та мерність квітки Однодольних у зв’язку із систематикою / О. С. Фіщук // Наук. вісник СНУ ім. Лесі Українки. Сер. Біол. н. – Луцьк, 2016. – Вип. 7 (332). – С.12-16. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/10867
 4. Fishchuk O., Odintsova A., Sulborska A. (2014). Gynoecium structure in Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl., Sansevieria parva N.E. Brown and Sansevieria trifasciata Prain (Asparagaceae) with septal emphasis on the structure of the septal nectary. Acta Agrobotanica, 66 (4), 55-64. DOI: https://doi.org/10.5586/aa.2013.051
 5. Фіщук О. С. Різноманітність септальних нектарників Однодольних/ О. С. Фіщук // Наук. вісник СНУ ім. Лесі Українки. Сер. Біол. н. – Луцьк, 2017. – Вип. 7 (356). – С.67-72. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/13239
 6. Фіщук О. С. Порівняльна морфологія квітки роду Sansеvieria Thunb. (Asparagaceae s. l.) та споріднених таксонів / О. С. Фіщук // Монографія – Луцьк, 2017. – 232 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14455
 7. Фіщук О. С. Еволюційно-морфологічний аналіз квітки представників Однодольних (Monocotyledons) // Природа Західного Полісся і прилеглих територій : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука. – Луцьк : РВВ «Вежа» Східноєвроп. нац. ун-ту ім Лесі Українки, 2018. – №15. – С. 140-144. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16356
 8. Odintsova A, Fishchuk O. The flower morphology in three Convallariaceae species with various attractive traits. Acta Agrobot. 2017;70(1):1705-1719. https://doi.org/10.5586/aa.1705 http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14460
 9. Фіщук О. С. Філогенетичний аналіз деяких таксонів Однодольних / Фіщук О. С. // Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. Біологічні науки. – Луцьк: Східноєвр. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2019. – № 4 (388). – С. 5-12. (Стаття) (Фахове видання) file:///C:/Users/user/Downloads/439-Article%20Text-645-4-10-20200211.pdf
 10. Фіщук О.С. Філогенія та морфологія квітки родини Amaryllidaceae J.St.-Hil. / О. С. Фіщук // Природа Західного Полісся і прилеглих територій : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука. – Луцьк : РВВ «Вежа» Східноєвроп. нац. ун-ту ім Лесі Українки, 2019. – №16. – С.191-197. http://www.esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/16690/1/ПЗПолісся_16_2019.pdf.

Нагороди і відзнаки

 • Грамота управління освіти Луцької міської ради

Членство в наукових товариствах

 • Член товариства Українського товариства генетиків і селекціонерів.

Наукові гуртки, проблемні групи

Проблемна група «Анатомія та порівняльна морфологія квітки порядку Asparagales s.l.»