Філософії та релігієзнавства

Матеріал з wiki.eenu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук

Історія кафедри

Рік заснування: 2008

  Історія кафедри починається з 1972 року, коли в Луцькому державному педагогічному інституті імені Лесі Українки була створена кафедра політекономії та філософії. З 1986 року кафедра філософії функціонує як окремий структурний підрозділ в системі викладання суспільствознавчих дисциплін у педагогічному інституті. В різні роки кафедру очолювали доценти Бурчак Н. В., Храковський Й. Н., Сахно М. П., Мудрик А. М., Семенов А. М., професори Береговой І. Й., Арцишевський Р. А. 
  У 1990 році було відкрите відділення соціальних дисциплін, у 1991 році – Республіканський центр світоглядної освіти молоді, який очолив доктор філософських наук, професор Р. А. Арцишевський. До складу центру увійшов факультет соціальних дисциплін, в рамках якого здійснювалася підготовка викладачів предметів соціально-гуманітарного циклу. В 1994 році утворено Інститут соціальних наук, складовою якого була кафедра філософії, яка з 2008 року має нинішню назву. 
  На кафедрі функціонує наукова школа з проблем світоглядної освіти молоді в умовах переходу до інформаційного суспільства, колектив якої зробив вагомий внесок у дослідження трансформаційних процесів у сфері соціально-гуманітарної освіти в Україні. Засновником та керівником наукової школи тривалий час був член-кореспондент АПН України, доктор філософських наук, професор Арцишевський Р. А. Авторський колектив інтегрованого курсу «Особа, людина, суспільство» став переможцем Міжнародного конкурсу «Трансформація гуманітарної освіти в Україні». 
  Доробок представників наукової школи включає праці в міжнародних, всеукраїнських та університетських виданнях; підручники з шкільного курсу «Світ і людина» для 8, 9, 10 і 11 класів, хрестоматію з курсу «Людина і світ», методичні розробки з курсу «Світ і людина», університетські курси «Філософія освіти» та «Філософія особистості». 
  На базі кафедри проводяться міжнародні та всеукраїнські конференції, присвячені проблемам світогляду, ціннісних орієнтацій молоді. Кафедра є співорганізатором українсько-голландського семінару з проблем створення підручників з громадянської освіти. Викладачі кафедри є авторами і співавторами навчально-методичних праць, у процесі підготовки яких отримано 4 гранти для створення підручників з гуманітарної та громадянської освіти (Арцишевський Р. А., Семенов А. М., Колосок Т. С.). 
  З вересня 2017 року кафедра філософії та релігієзнавства функціонує в структурі факультету історії, політології та національної безпеки. Завідувачем кафедри є доктор філософських наук, доцент Борейко Ю. Г. Наукова діяльність професорсько-викладацького складу кафедри реалізується в рамках теми «Релігія та церква в умовах сучасних викликів».
  Викладачі кафедри забезпечують читання курсів «Філософія», «Релігієзнавство», «Світові релігії», «Логіка» на неспеціалізованих напрямах підготовки. На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів за спеціальностями 033 «Філософія» і 031 «Релігієзнавство». Кафедра забезпечує читання нормативного курсу «Філософія та методологія науки» для аспірантів усіх спеціальностей.

Склад кафедри

Штатні викладачі

Основні напрями наукових досліджень

 • «Академічна філософія України XIX-XX століть»
 • «Проблеми людини в українській філософії»
 • «Лінгвістична філософія XX століття»
 • «Філософські та соціокультурні аспекти історичних трансформацій релігії»
 • «Феноменологічний та антропологічний виміри релігійного досвіду»
 • «Релігія і повсякденність»
 • «Релігія та церква в історії України»
 • «Історія релігієзнавчої думки»

Спеціальності, освітні програми підготовки фахівців

                      СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 033 «ФІЛОСОФІЯ»
                      Освітній ступінь «БАКАЛАВР»
                 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ФІЛОСОФІЯ, СУСПІЛЬНА АНАЛІТИКА, СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧА ОСВІТА» 

Передбачає підготовку філософів, суспільних аналітиків, фахівців у галузі соціальних, політичних та релігійних процесів, експертів у сфері наукової, організаційно-управлінської та освітньої діяльності, менеджерів інформаційно-аналітичних структур, вчителів суспільствознавчих дисциплін.

Перспективи працевлаштування: сфера освіти, аналітично-інформаційні агенції та інституції, органи державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронні структури, засоби масової інформації, науково-дослідні установи, бізнес-структури, сфера консалтингових послуг (консультування із питань соціально-гуманітарної сфери керівників, управлінців в органах влади), соціальні та культурні заклади, партії, громадські організації фонди.

Посади (відповідно до Класифікатора професій): філософ, аналітик комунікацій, консультант (в апараті органів державної влади, виконкому), інформаційний оглядач, консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях), експерт із суспільно-політичних питань, менеджер із організації консультативних послуг, менеджер із комунікаційних технологій, прес-секретар, радник (органи державної влади), референт, секретар керівника (організації, підприємства, установи), фахівець із профорієнтації, фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою; викладач професійного навчально-виховного закладу, викладач-стажист, вчитель середнього навчально-виховного закладу, завідувач навчального кабінету, завідувач лабораторії (освіта), інспектор шкіл, лаборант (освіта), методист культурно-освітнього закладу, методист позашкільного закладу; молодший науковий співробітник (інформаційна аналітика), молодший науковий співробітник у галузі філософії.

Форма навчання: денна. На основі середньої школи: 4 роки навчання, план прийому – 20 осіб.

Сертифікати ЗНО для участі в конкурсі на державну форму навчання: 1. Українська мова та література; 2. Історія України; 3. Іноземна мова або математика.

Сертифікати ЗНО для участі в конкурсі на платну форму навчання: 1. Українська мова та література; 2. Історія України; 3. Іноземна мова або географія.

                        СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 033 «ФІЛОСОФІЯ»
                         Освітній ступінь «МАГІСТР»
                    ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ФІЛОСОФІЯ, СУСПІЛЬНА АНАЛІТИКА»

Передбачає підготовку філософів, суспільних аналітиків, фахівців у галузі соціальних, політичних та релігійних процесів, експертів у сфері наукової, організаційно-управлінської та освітньої діяльності, менеджерів інформаційно-аналітичних структур, викладачів філософських і суспільствознавчих дисциплін.

Перспективи працевлаштування: сфера освіти, аналітично-інформаційні агенції та інституції, органи державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронні структури, засоби масової інформації, науково-дослідні установи, бізнес-структури, сфера консалтингових послуг (консультування із питань соціально-гуманітарної сфери керівників, управлінців в органах влади), соціальні та культурні заклади, партії, громадські організації, фонди.

Посади (відповідно до Класифікатора професій): філософ, експерт із суспільно-політичних питань, голова громадської організації у галузі культури, освіти, благодійності, прав людини, інформаційний оглядач, консультант (в апараті органів державної влади, виконкому), консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях), менеджер з адміністративної діяльності, з організації консультативних послуг, із персоналу, з комунікаційних технологій, менеджер у соціальній сфері, директор малого підприємства у сфері освіти, прес-секретар, фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою; викладач вищого навчального закладу, директор професійно-технічного училища, професійного училища, технікуму, коледжу, середньої загальноосвітньої школи, спеціалізованої школи, гімназії, позашкільного закладу, директор центру підвищення кваліфікації, центру професійної орієнтації молоді, завідувач навчально-наукової бази, навчального кабінету, молодіжного центру, інспектор середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладів, шкіл, методист культурно-освітнього закладу, позашкільного закладу, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, науковий співробітник-консультант у галузі філософії.

Форма навчання: денна. На основі освітнього ступеня «Бакалавр», 1,5 роки навчання, план прийому – 10 осіб;

Абітурієнти складають вступні випробування (комп’ютерне тестування) з фахової дисципліни та іноземної мови. На освітній ступінь магістра можуть вступати бакалаври будь-якої базової спеціальності. Вступники можуть отримати додаткові конкурсні бали за перемоги у всеукраїнських студентських олімпіадах із фаху, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, а також за наукові публікації.

                    СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 031 «РЕЛІГІЄЗНАВСТВО»
                      Освітній ступінь «БАКАЛАВР»
              ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «РЕЛІГІЄЗНАВСТВО, СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧА ОСВІТА»

Передбачає підготовку фахівців з релігієзнавства, експертів у сфері міжконфесійних та державно-церковних відносин, аналітиків релігійних процесів, адміністраторів у галузі соціально-релігійної діяльності, вчителів суспільствознавчих дисциплін.

Перспективи працевлаштування: сфера освіти, аналітично-інформаційні структури, органи державної влади та місцевого самоврядування, духовно-релігійні організації та центри міжконфесійного співробітництва, правоохоронні структури, засоби масової інформації, науково-дослідні установи, міжнародні та національні культурно-гуманітарні програми і проекти, благодійні культурні фундації, сфера консалтингових послуг (консультування із питань соціально-гуманітарної сфери керівників, управлінців в органах влади), соціальні та культурні заклади, партії, громадські організації, фонди, центри етики бізнесу та корпоративної поведінки.

Посади (відповідно до Класифікатора професій): фахівець з релігієзнавства, аналітик релігійних комунікацій, експерт із суспільно-політичних питань, міжконфесійних та державно-церковних відносин, інформаційний оглядач, консультант (в апараті органів державної влади, виконкому), консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях), радник із релігійних питань, менеджер з організації консультативних послуг, менеджер із комунікаційних технологій, менеджер з туризму, прес-секретар, радник (органи державної влади), референт, секретар керівника (організації, підприємства, установи), секретар ради (науково-технічної, наукової, художньо-технічної), фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою; викладач професійного навчально-виховного закладу, викладач-стажист, вчитель середнього навчально-виховного закладу, завідувач навчального кабінету, завідувач лабораторії (освіта), інспектор шкіл, лаборант (освіта), методист культурно-освітнього закладу, методист позашкільного закладу; молодший науковий співробітник (інформаційна аналітика), молодший науковий співробітник у галузі релігієзнавства.

Форма навчання: денна.

На основі ОКР «Молодший спеціаліст», 2 роки навчання, план прийому – 20 осіб.

Для участі в конкурсі вступники подають сертифікат ЗНО з української мови та літератури і складають фахове випробування (комп’ютерне тестування) з історії України.

                     СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 031 «РЕЛІГІЄЗНАВСТВО»
                       Освітній ступінь «МАГІСТР»
               ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «РЕЛІГІЄЗНАВСТВО, МІЖКОНФЕСІЙНІ ВІДНОСИНИ»

Передбачає підготовку фахівців з релігієзнавства, експертів у сфері міжконфесійних та державно-церковних відносин, аналітиків сучасних релігійних процесів, адміністраторів у галузі соціально-релігійної діяльності, викладачів філософських і суспільствознавчих дисциплін.

Перспективи працевлаштування: сфера освіти, аналітично-інформаційні структури, органи державної влади та місцевого самоврядування, духовно-релігійні організації та центри міжконфесійного співробітництва, правоохоронні структури, засоби масової інформації, науково-дослідні установи, міжнародні та національні культурно-гуманітарні програми і проекти, благодійні культурні фундації, сфера консалтингових послуг (консультування із питань соціально-гуманітарної сфери керівників, управлінців в органах влади), соціальні та культурні заклади, партії, громадські організації, фонди, центри етики бізнесу та корпоративної поведінки.

Посади (відповідно до Класифікатора професій): фахівець з релігієзнавства, радник із релігійних питань, голова громадської організації у галузі культури, освіти, благодійності, прав людини, голова, спеціалізованого фонду некомерційного характеру, директор малого підприємства у сфері освіти, експерт із суспільно-політичних питань, міжконфесійних та державно-церковних відносин, інформаційний оглядач, консультант (в апараті органів державної влади, виконкому), консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях), референт, менеджер з туризму, менеджер з адміністративної діяльності, з організації консультативних послуг, з комунікаційних технологій, менеджер у соціальній сфері, прес-секретар, фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою; викладач вищого навчального закладу, викладач професійного навчально-виховного закладу, вчитель середнього навчально-виховного закладу, позашкільного закладу, директор центру професійної орієнтації молоді, завідувач молодіжного центру, методист культурно-освітнього закладу, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, науковий співробітник-консультант у галузі філософії та релігієзнавства.

Форма навчання: денна. На основі освітнього ступеня «Бакалавр», 1,5 роки навчання, план прийому – 10 осіб;

Абітурієнти

складають вступні випробування (комп’ютерне тестування) з фахової дисципліни та іноземної мови. На освітній ступінь магістра можуть вступати бакалаври будь-якої базової спеціальності. Вступники можуть отримати додаткові конкурсні бали за перемоги у всеукраїнських студентських олімпіадах із фаху, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, а також за наукові публікації.

Посилання

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки