Факультет психології та соціології

Матеріал з wiki.eenu.edu.ua
(Перенаправлено з Факультет психології)
Перейти до: навігація, пошук
Психологи.jpg

Історична довідка.

Рік заснування: серпень 2001 року.

Історія факультету невеличка, лише 9 років, однак передісторія набагато довша.


До 1988 року підготовка психологів в Україні здійснювалась у двох вузах. Відділення психології функціонували на філософському факультеті Київського державного університету та біологічному факультеті Харківського державного університету. Внаслідок введення посади психолога у штат спершу шкіл-інтернатів у 1988 року, а відтак загальноосвітніх шкіл (1989 рік) гостро постала проблема кадрів професійних психологів. У 1989 році було здійснено перший набір спеціалістів із вищою освітою на перепідготовку за фахом «Практична психологія». На, так званих, спецфакультетах навчання здійснювалося протягом 9 місяців.

Організаторами спецфакультету Луцького педагогічного інституту імені Лесі Українки виступили П.П. Горностай, О.П. Колісник та В.М. Шпак. Підготовка психологів розпочалась у другій половині жовтня 1989 року. До складу слухачів за рекомендаціями-направленнями обласних управлінь освіти були зараховані вчителі Волинської, Рівненської, Чернівецької, Хмельницької, Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей. Професійне навчання на цьому факультеті забезпечували: А.С. Денисюк, А.К. Мудрик, П.П. Горностай, С.В. Васьківська, О.П. Колісник, В.М. Шпак, В.В. Кардаш, Т.В. Форманюк, Л.І. Сайчук, О.С. Кочарян. Перший випуск здійснено у липні 1990 року.

Другий набір за рахунок коштів міського відділу освіти було суттєво розширено. Тож Луцьк став першим містом України повністю укомплектованим шкільними психологами. До того саме тут відбуваються перші зібрання науковців, які реалізують ідею впровадження психологічних знань у практику. Перші конференції, семінари, круглі столи з проблем практичної психології зароджуються саме у Волинській психологічній школі, яка з честю доводить наукову обізнаність і професійну компетентність своїх психологів.

Підготовка психологів на цьому факультеті здійснюється й понині. Зараз це навчально-науковий центр післядипломної освіти.

Коли у 1992 році стало очевидним, що навчання студентів за спеціальністю «Вчитель російської мови і літератури» є неперспективною у зв’язку з різким зниженням потреби у таких фахівцях, розпочалася підготовка психологів на філологічному факультеті за спеціальністю «Вчитель російської мови і літератури та психологія». Було здійснено два випуски спеціалістів. У цьому ж році здійснювалося навчання психологів на педагогічному факультеті за спеціальністю «Практична психологія в закладах освіти» (також два випуски).

Знаковим у підготовці психологів був 1993 рік, коли розпочалося навчання у складі Інституту соціальних наук. Тоді на кафедру людинознавства, яку очолював професор, доктор філософських наук Р.А. Арцишевський, переходить група освічених викладачів-психологів, які поставили за мету реалізацію такої системи підготовки, яка відповідала б найбільш важливим вимогам сучасності. Зокрема, в аспекті змісту, форм і методів уперше в сучасній психологічній науці простежується її гармонійне поєднання із суспільством і культурою. Психологія з гідністю починає гордитися своїм прикладним спрямуванням та практичними інноваціями як в системі шкільної світи, так і в інших галузях, котрі на той час гостро потребували психологічного супроводу.

При ІСН відкрився факультет перекваліфікації фахівців із вищою освітою, де так само проводилася підготовка за спеціальністю «Практична психологія». А з 1999 року – зі спеціальності «Психологія». Відтоді відкривається й заочне відділення.

Кафедра психології Волинського державного університету імені Лесі Українки виступала центральною ланкою підготовки фахівців-психологів. Незмінним її завідувачем до 1992 року була кандидат психологічних наук, професор Антоніна Денисюк. Прогресивна думка повністю відповідала всім тенденціям розвитку системи вищої психологічної освіти.

З 1992 року кафедру очолює кандидат психологічних наук, доцент Володимир Хомик, який продовжуючи традиції, наповнює і конкретизує базові системи підготовки фахівців через їх профільне спрямування. Так зародилася ідея розробки та впровадження концепції підготовки соціальних педагогів і психологів. У 1995 році кафедру психології було переведено у склад кафедри соціальної педагогіки педагогічного факультету.

Секцію психології кафедри людинознавства було об’єднано у кафедру психології Інституту соціальних наук, яку очолив кандидат психологічних наук, доцент Микола Гнатко. Через деякий час створено відділення психології, яке очолив кандидат психологічних наук, доцент Дмитро Власюк. Створення відділення психології ІСН було закономірним кроком у створенні повноцінного самостійного факультету психології.

29 серпня 2001 року ректором Волинського державного університету імені Лесі Українки підписаний наказ про створення психологічного факультету на підставі наказу Міністерства освіти і науки України. Деканом факультету призначено кандидата психологічних наук, доцента Олександру Хлівну. Факультет готує фахівців-психологів, а також забезпечує викладання психологічних дисциплін на інших факультетах.

З 1 жовтня 2005 року деканом факультету обрано доктора психологічних наук, професора Жанну Вірну.

Psih2.jpg

Відповідно до наказу ректора Волинського державного університету імені Лесі Українки від 17 листопада 2005 року факультет перейменовано на факультет психології.

Psih16.jpg.png

Отже, заснування у 2000 році відділення психології на базі Інституту соціальних наук визначило й нову структуру роботи, а саме: створено три кафедри – загальної та соціальної психології, педагогічної та вікової психології, медичної психології та психодіагностики. У лютому 2013 р. до факультету була приєднана кафедра валеології та безпеки життєдіяльності.

Керівництво.

Декан - Вірна Жанна Петрівна, доктор психологічних наук, професор.

Заступники декана:

заступник декана з навчальної роботи – кандидат психологічних наук, доцент Іванашко Оксана Євгенівна; заступник декана з виховної роботи – кандидат психологічних наук, доцент Вічалковська Наталія Калинівна.

Кафедри.

Професорсько-викладацький склад:

3 доктори наук, 33 кандидати наук; 5 професорів, 26 доцентів.Psih9.jpg
Psih10.jpg

Основні напрямки науково-дослідної діяльності:

кафедра загальної і соціальної психології та соціології – «Методологія та практика дослідження особистості»;


кафедра педагогічної та вікової психології – «Вікові та педагогічні виміри психогенези особистості: норма і девіація»;


кафедра практичної та клінічної психології – «Гармонізація психологічного і сімейного благополуччя особистості»;

Psih11.jpg
Psih13.jpg

Основні напрями наукової роботи кафедр.

 • вивчення і дослідження стану актуальних проблем загальної, медичної та педагогічної психології у Волинській області;
 • розробка теоретико-методологічних аспектів психології особистості;
 • розробка концепції розвитку клініко-психологічної роботи в регіоні;
 • тематичні дослідження вікового становлення особистості у парадигмі «онтогенез-дизонтогенез»;
 • розробка методів і засобів, спрямованих на формування, збереження, зміцнення, відтворення та передачу нащадкам здоров’я.

Апробація наукових пошуків реалізується у традиційних для кафедр факультету науково-практичних конференціях та семінарах:

 • міжнародній науково-практичній конференції «Професійна психологія: реалії та перспективи розвитку»;
 • міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми соціальної психології»;
 • міжнародній Психологічній школі на оз. Світязь;
 • щорічному Психологічному фестивалі на оз. Світязь;
 • міжнародній науково-практичній конференції «Психологічні особливості організаційної діяльності в системі державної служби»;
 • щорічному науково-практичному семінарі «Сучасні проблеми практичної психології у Волинському регіоні»;
 • щорічній міжнародній науково-практичній конференції «Здоров`я, освіта, наука,самореалізація молоді»;
 • щорічній міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні підходи до інтеграції та соціалізації дітей з особливими потребами»;

Викладачі кафедр беруть активну участь у різноманітних науково-методичних, виховних та громадських заходах. Зокрема, виступають на науково-практичних і методичних семінарах, тренінгах, лекціях, де працюють з психологами, лікарями, соціальними працівниками, військовослужбовцями, прикордонниками м. Луцька та Волинської області та беруть участь у заходах, організованих і спрямованих на підвищення рівня кваліфікації психологів м. Луцька і Волинської області, а саме: надають психологічну допомогу викладачам та студентам університету, іншим колективам та жителям міста і області.

Члени кафедр співпрацюють із такими державними та громадськими організаціями як «ОМЕР», «Гендерний центр», «ЕЛІПС», Волинським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, беруть участь в українських і міжнародних програмах та проектах. Співпраця з державними та громадськими організаціями реалізується в таких напрямках:

гендерна психологія; психологічна робота з ВІЛ-інфікованими; тренінг особистісної гармонізації; тренінг тренерів; профілактика шкідливих звичок; пропаганда здорового способу життя; психологічна підготовка державних службовців Волинського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.


Psih14.jpg

Викладачі факультету задіяні у таких проектах.

«Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні», що фінансується Європейським Союзом, Шведським агентством з питань міжнародної співпраці та розвитку Sida та ПРООН і виконується Програмою розвитку ООН; «Вдосконалення ВІЛ-сервісу в Україні» за підтримки ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»; проекту «Викоренення насильства в сім’ї в Україні шляхом підвищення обізнаності щодо проблеми і проведення корекційної роботи з особами, які вчинили насильство в сім`ї»; «Мобільна бригада з профілактики шкідливих звичок та пропаганди здорового способу життя» при Волинському обласному центрі соціальних служб дітей, сім’ї та молоді; «Соціально-психологічний супровід підлітків, що звільняються з місць позбавлення волі, на базі Ковельської колонії відбування покарання для неповнолітніх»; «Робота з ВІЛ-інфікованими дітьми та колом їх близького оточення» при Волинському обласному благодійному фонді «Шанс»; «Тренінги-семінари з батьками, що створюють прийомну сім’ю» спільно з Волинським обласним центром соціальних служб дітей, сім`ї та молоді і кризовим центром для осіб, що зазнають сексуального і фізичного насилля; «Посилення співпраці влади і громадськості на місцевому рівні заради розвитку громади» за підтримки програми «МАТРА» Посольства Королівства Нідерландів.

Міжнарожний проект EC/Еразмус+

Вагомим науковим доробком факультету психології СНУ імені Лесі Українки за 2016р. стала участь в міжнародних проектах ЕС/Еразмус +, а саме: сім колективних монографій та міжнародний збірник наукових праць Психологія. Цінності. Особистість [Тексти] міжнарод.зб. наук.пр. (за ред. М.З.Степуляка, І.Ю.Філіппової), де разом з польськими партнерами науковці всіх кафедр представили результати своїх досліджень і видали матеріали українською, польською та англійскою мовами.

Колективні монографії стосуються актуальної проблематики, зокрема:

 • “Obraz edukacji dziecka w Polsce і na Ukrainie”,
 • „Psychologiczne uwarunkowania wartosci. Rodzina – sens i wartosc ludskiego zycia – religijnosc”,
 • „Psychologiczne i ekonomiczne uwarunkowania pieniadza w teorii i praktyce”,
 • „Cialo – Psychika – Duchowosc: integralna wizja czlowieka”,
 • „Znaczenie wartosci w badaniach psychologicznych i zyciu spolecznym”,
 • Inessa Filippowa, Marian Stepulak (2016) UKRAINA A POLSKA: problemy teoretyczne procesu spoleczno - kulturowego i praktyka ksztaltowania dialogicznego zachowania mlodziezy.- Monografje Wydialu Pedagogiky i Psychologii WSEI.-Lublin.- INNOVATION PRESS.-154s.

Авторами представлених вище наукових праць є українські науковці, психологи СНУ імені Лесі Українки: Вічалковська Н.К., Власюк Д.П., Засєкіна Л.В., Іванашко О.Є., Кихтюк О.В., Кульчицька А. В., Малімон Л.Я., Мудрик А.Б., Соловей О.А., Федотова Т.В., Філіппова І.Ю.

Відомі випускники.

За роки існування факультет підготував висококваліфікованих фахівців з психології, які успішно працюють у школах, наукових та медичних установах громадських організаціях:

Пасальська Наталія Григорівна - практичний психолог ЗОШ №20 м. Луцька;

Нестерак Ганна Володимирівна - практичний психолог ЗОШ №20 м. Луцька;

Склезь Тетяна Миколаївна - психолог Волинського обласного центру соціально-психологічної допомоги;

Гавронська Наталія Леонідівна - психолог Волинського обласного благодійного фонду "Картас".Матеріально-технічна база.

Навчальні заняття на факультеті психології проходять у навчальному корпусі С (№ 2), який є власністю СНУ імені Лесі Українки та знаходиться за адресою вул. Потапова, 9, перший та другий поверхи. У корпусі, де навчаються студенти, існує пропускна система, працює гардероб, їдальня (перший поверх), а за 50 метрів від корпусу факультету (в навчальному корпусі G - № 7 та Н - №8) розташовані дві їдальні «Експрес». Вони функціонують щодня з 9.00 до 18.00 год. Навчальний корпус підключений до загальноміських мереж водопостачання, каналізації та теплозабезпечення. Поряд з навчальним корпусом знаходиться наукова бібліотека СНУ імені Лесі Українки, студентська поліклініка, реабілітаційний центр, профілакторій, Центр культури і дозвілля, спортивний комплекс та басейн, гуртожитки № 2 та № 3. Студенти з інших населених пунктів, які навчаються на факультеті психології, проживають у переважній більшості в гуртожитках № 4а (пр. Соборності, 7), № 6, (вул. Кравчука, 36).

На факультеті психології функціонують три кафедри: практичної психології та безпеки життєдіяльності, загальної та соціальної психології, педагогічної та вікової психології. Для забезпечення навчально-виховного процесу факультет психології має в наявності достатню кількість потокових аудиторій, приміщень для проведення семінарських, практичних та лабораторних занять.

Виконання практичних та лабораторних робіт повністю забезпечене навчально-технічним обладнанням.

Додатковим засобом для навчання та спілкування студентів і викладачів є вільний доступ до мережі Internet, реалізований за допомогою технології Wi-Fi у фойє факультету.