Факультет педагогічної освіти та соціальної роботи

Матеріал з wiki.eenu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук

Історична довідка:

Педагогічний факультет відкрито у 1959 році. Першим деканом факультету став доцент О.М. Шпортенко, його наступниками були доценти В.В. Струбицький та М.Д. Куликівський. У 1972 році відбувся останній випуск на цьому факультеті, а його діяльність було відновлено у 1977 році під новою назвою – факультет педагогіки і методики початкової освіти. Деканом факультету став професор А.С. Нісімчук, а з 1981 року факультет очолив доцент Й.Н. Храковський. У 80-ті роки факультет успішно розвивається. З 1983 року тут відкриваються нові спеціальності – вчитель початкових класів та музики і співів, вчитель початкових класів та малювання, а з 1991 року – вчитель початкових класів і хореографії. У 1992 році факультет було реорганізовано у педагогічний. Той період ознаменувався тим, що на факультеті відкриваються дві нові спеціальності: дошкільне виховання (1992 р.), соціальна педагогіка (1993 р.). Свою роботу в цей період факультет продовжує у складі новоствореного на базі Луцького державного педагогічного інституту Волинського державного університету імені Лесі Українки. З 1998 року факультет перейшов на ступеневу підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: „бакалавр”, „спеціаліст”, „магістр”. У 90-ті роки факультет очолювали доцент Ярош Б.О., професори Смолюк І.О., Калапуша Л.Р., з 2003 до 2005 року деканом педагогічного факультету був доцент Коцун Б.Б. У 2006 році згідно наказу ректора Волинського державного університету імені Лесі Українки від 15 лютого 2006 року № 34-к.на базі педагогічного факультету було створено Педагогічний інститут. Його очолив доктор педагогічних наук, професор Смолюк І.О. З лютого 2015 року та по сьогодні факультет очолює професор Анна Володимирівна Лякішева. У 1998 році відкрито аспірантуру, 2003 – докторантуру. У 2016 році відповідно до рішення вченої ради СНУ імені Лесі Українки від 30 серпня 2016 року педагогічний інститут перейменовано у педагогічний факультет.

Керівництво:

Декан:

  • Лякішева Анна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор

Заступники декана:

  • Заступник декана з навчальної роботи – Антонюк Володимир Зіновійович, кандидат педагогічних наук, доцент
  • Заступник декана з виховної роботи – Вітюк Валентина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент
  • Заступник декана з інноваційно-грантової міжнародної співпраці – Гончарук Ольга Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент
  • Заступник декана з наукової роботи – Мельник Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент

Кафедри:

Професорсько-викладацький склад:

Із 55 штатних науково-педагогічних працівників 51 мають наукові ступені та вчені звання (якісний показник професорсько-викладацького складу 91 %). На факультеті працюють 3 – доктори педагогічних наук, професори, 2 - доктори наук, доценти, 2 – кандидати наук, професори, 36 - кандидатів наук, доцентів, 7 – кандидатів наук, старших викладачів/асистентів, 1 – доцент без наукового ступеня, 2 – старших викладачі, 2 – асистенти. Серед провідних викладачів та науковців: доктор педагогічних наук, професор Смолюк І.О., доктор педагогічних наук, професор Пріма Р.М., доктор педагогічних наук, професор Гусак П.М., доктор педагогічних наук, доцент Лякішева А.В., доктор педагогічних наук, доцент Кузава І.Б., кандидат педагогічних наук, професор Томашевська І.П., кандидат педагогічних наук, професор Позінкевич Р.О., кандидат педагогічних наук, доцент Бартків О.С., кандидат педагогічних наук, доцент Барабаш Ю.Г., кандидат педагогічних наук, доцент Дурманенко Є.А., кандидат педагогічних наук, доцент Грицюк Л.К., кандидат педагогічних наук, доцент Мартіросян Л.А., кандидат педагогічних наук, доцент Остапйовська Т.П., кандидат філологічних наук, доцент Данилюк О.К., кандидат філологічних наук, доцент Пахолок З.О., кандидат педагогічних наук, доцент Остапйовський І.Є.,кандидат педагогічних наук, доцент Сушик Н.С., кандидат філологічних наук, доцент Фенко М.Я., кандидат філологічних наук, доцент Іовхімчук Н.В.та ін.

Основні напрями науково-дослідної діяльності:

На факультеті проводяться наукові дослідження за пріоритетними напрямами: організація навчального процесу у вищій школі, нові педагогічні технології, формування професійно-педагогічних якостей майбутнього вчителя початкових класів, актуальні проблеми наукової та практичної підготовки майбутнього вихователя сучасного дошкільного закладу, інноваційні підходи до професійної підготовки соціального педагога. Педагогічний факультет підтримує тісні наукові зв’язки Глухівським національним педагогічним університетом імені О.Довженка, Прикарпатським національним університетом імені В.Стефаника, Національним педагогічним університетом імені М.Драгоманова, Уманським державним педагогічним університетом імені П.Тичини та ін. Надаючи великого значення налагодженню міжнародної співпраці і визнання вітчизняних дипломів закордоном, колектив факультету проводить велику роботу з пошуку партнерів для реалізації спільних навчальних програм, обміну студентами та викладачами. У рамках цієї співпраці укладено договори про співпрацю з Вищою школою управління і адміністрації м. Замость, Вищою державною професійною школою м. Холм, Вищою школою міжнародного співробітництва ISM м.Пресів (Словакія).

Відомі випускники

Відомі вчителі, викладачі: Вірна Жанна Петрівна, Велемець Віра Хомівна, Рижко Руслана Степанівна, Наумчук Світлана Василівна, Євтушко Алла Йосипівна, Суровцев Володимир Валентинович Відомі державні службовці: Савчук Жанна Євгенівна – голова Горохівської райдержадміністрації (до 2014 р.), Пархомюк Анатолій Іванович – депутат Луцької міської ради, заступник міського голови (2006 – 2012 рр.).

Матеріально-технічна база:

Факультет працює в навчальному корпусі В (№1). До послуг студентів бібліотека педагогічної літератури, яка знаходиться в цьому ж приміщенні. У розпорядженні факультету – 20 аудиторій, комп’ютерний клас, інформаційно-методичний центр, актова зала.