Факультет економіки та управління

Матеріал з wiki.eenu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Gerb em.png

Історична довідка

Рік заснування: 1993

У відповідності до наказу ректора Волинського державного університету імені Лесі Українки 44-к від 6.12.1993р. відкрито економічне відділення у складі юридичного факультету,а у 1994 створено економічний факультет, до якого увішли чотири кафедри. Факультет економіки та управління є одним з основних організаційних і навчально-наукових підрозділів університету, який функціонує відповідно до Закону України про вищу освіту, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, статуту Університету, положення про інститут економіки та менеджменту .

Керівництво

Протягом існування факультету посаду декана займали провідні науковці д.е.н.,проф.Лагутін Василь Дмитрович, д.е.н.,проф.Слав’юк Ростислав Анатолійович, к.е.н.,доц.Горбач Людмила Миколаївна.

Декан факультету

 • д.е.н.,проф.Ліпич Любов Григорівна [[1]]

Заступники декана:

 • з навчально-методичної роботи к.е.н., доц.Бегун Світлана Іванівна:[2]]
 • з наукової роботи к.е.н., доц. Кулинич Мирослава Богданівна:[[3]]
 • з виховної роботи к.е.н., доц. Фатенок-Ткачук Алла Олександрівна;[[4]]
 • з міжнародної роботи к.е.н., доц. Івашко Олена Анатоліївна;[[5]]
 • наукове товариство студентів та аспірантів очолює к.е.н., доц.Лялюк Алла Миколаївна:[[6]]

Структура факультету

Факультету структурно підпорядковано шість кафедр:

 • аналітичної економіки та природокористування[[7]]
 • економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства [[8]]
 • менеджменту[[9]]
 • фінансів,банківської справи та страхування[[10]]
 • фінансів і кредиту[[12]]

Чисельність науково-педагогічних працівників інституту на сьогодні становить близько 50 осіб, з них 7 докторів економічних наук професорів та 37 кандидатів економічних наук доцентів.

З 1994 р. в інституті відкрито аспірантуру, а в 1998 – докторантуру.

Абітурієнтам

Кафедра ЕБІЖ.pdf

БАКАЛАВР З ЕКОНОМІКИ (СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «АНАЛІТИЧНА ЕКОНОМІКА»)

Форма навчання: денна. Термін навчання: 4 роки (на базі повної загальної середньої освіти); 2 роки (на база ОКР – молодший спеціаліст)

Шифр спеціальності: 051 «Економіка»

Сьогодні економіка стала нероздільною частиною усіх сфер життєдіяльності суспільства загалом, та людини, зокрема. Без знання економічної науки в наш час не може існувати не лише жодне підприємство, виробництво, але і держава. Комплексний підхід до підготовки фахівців зі спеціальності «Економіка» дозволяє випускникам реалізувати отримані знання, працюючи на посадах фахівця-аналітика, економічного консультанта, економічного радника, економіста, головного економіста, бухгалтера-економіста, економіста-фінансиста, менеджера з планування, менеджера зі стратегічного розвитку, в перспективі - топ-менеджерів, керівників відділів і секторів, директорів на виробничих та торгівельних підприємствах, державних і місцевих органах влади, банківських установах та власному бізнесі. Випускники як нашого університету, так і інших вищих навчальних закладів, які завершили навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» зі спеціалізації «Аналітична економіка», можуть продовжити навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра. Для вступу потрібні сертифікати ЗНО з наступних предметів: Українська мова та література. Історія України (профільний). Географія або іноземна мова.

МАГІСТР З ЕКОНОМІКИ (СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ЕКОНОМІКА ДОВКІЛЛЯ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ») Форма навчання: денна Термін навчання: 1,5 роки (на базі ОКР — бакалавр) Шифр спеціальності: 051 «Економіка».

Основні напрями професійної діяльності : експерт з питань формування державних і регіональних програм соціально-економічного розвитку та природокористування; економіст в питаннях земле-, надрокористування та користування водними ресурсами; експерт з питань енергозбереження та використання джерел відновлювальної енергетики; консультант-аналітик в питаннях раціонального використання природних ресурсів та туризму.

Фахівець зі спеціальності «Економіка довкілля і природних ресурсів» здатний виконувати професійні роботи й обіймати посади: консультант з економічних питань; фахівець з економічного моделювання екологічних систем; економічний радник; фахівець з управління природокористуванням; фахівець з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки; науковий співробітник відповідних напрямів; економіст-еколог.

Основні напрями науково - дослідної діяльності:

  На факультеті економіки та управління проводяться наукові дослідження за пріоритетними напрямками, зокрема є 2 наукові школи: “Прогнозування розвитку ринку товарів підприємства на засадах вивчення поведінки покупців” під керівництвом д. е. н., проф. Л.Г. Ліпич, та «Фінансово-економічні проблеми розвитку країн з транзитивною економікою» під керівництвом д. е. н., проф. М. І. Карліна. Видається “Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки”[13], який є фаховим виданням та знаходиться у науково-метричній базі Copernicus/ Щорічно проводяться міжнародні науково-практичні конференції з актуальних проблем економіки.
  Факультет підтримує тісні наукові зв’язки з економічним факультетом Київського національного університету імені Т. Шевченка, Київським національним економічним університетом ім. Вадима Гетьмана, Радою з вивчення продуктивних сил України НАН України (м. Київ),Національним університетом водного господарства та природокористування (м. Рівне), Національним університетом «Острозька академія», Львівським державним університетом імені І. Франка, Тернопільським національним економічним університетом, Національним університетом «Львівська політехніка», Брестським політехнічним університетом, Національним технічним університетом «Харьківський політехнічний інститут», Вищою Суспільною Школою Підприємництва та Управління (м.Лодзь, Польща), Вищою Школою економіки та інновацій (м.Люблін, Польша), Куяльсько-поморською школо. економіки (м. Бидголіч, Польша).
  Надаючи великого значення налагодженню міжнародної співпраці в рамках реалізації Болонського процесу і визнання вітчизняних дипломів закордоном, колектив факультету проводить велику роботу з пошуку партнерів для реалізації спільних навчальних програм, обміну студентами та викладачами. В межах цієї співпраці в жовтні 2014 року підписана Угода про співпрацю між університетом та Вищою школою економіки і підприємництва в м. Бидгошч (Польща), в травні 2012 року розпочато роботу щодо погодження навчальних планів в рамках програми подвійних дипломів між нашим університетом та Вищою школою економіки та інновацій в м. Люблін. (На сьогоднішній день в рамках підписаної угоди отримано сертифікати про акредитацію навчальних планів польською стороною, близько 40 студентів отримали такі дипломи). Налагоджена співпраця інституту з Королівством Норвегії у рамках проекту "Північне сяйво".

Випускники факультету

  Випускники факультету економіки та управління обіймають різноматні посади , приймають активну участь у розвитку економіки міста, області та держави та у підготовці висококваліфікованих спеціалістів. Серед них Мостенець Сергій ,Хорошенко Святослав директор ТзОВ “Хороший смак”, Мартиняк Сергій народний депутат Верховної Ради України 7—8 го скликання , голова ТзОВ «Агропромислова група «Пан Курчак», голова наглядової ради СНУ;Бондарук Роман директор ТзОВ «Пластіком» ;Ляцевич Олександр директор ТОВ «ТД «Луцьккондитер» ;Арент Сергій екс-директор ПМП «Імпульс Л», засновник і директор ТзОВ «Антарес-СВ», переможець у номінації «Бізнесмен року-2008», голова громадської організації «Погляд патріота»;Маховський Орест — виконавчий директор Фонду Ігоря Палиці “Новий Луцьк”, Полінкевич Оксана -д.е.н.,проф.,завідувач кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльністю підприємства; к.е.н., доц. кафедри фінансів та кредиту - Рудик Наталья, Стащук Олена; Сафарова Анна - к.е.н., доц.кафедри обліку і аудиту; Борисюк Олена - к.е.н.,доц.кафедри фінансів, банківської справи та страхування; Мохнюк Анна - к.е.н.,доц.кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльністю підприємства; Матвійчук Наталья - к.е.н., доц. кафедри аналітичної економіки та природокористування.

Матеріально-технічна база.

Факультет розташований у навчальному корпусі G. Всі дисципліни, які викладаються студентам факультету забезпечені навчально-методичною літературою. До послуг викладачів, студентів, аспірантів п’ять мультимедійні аудиторії, а також “Internet WI-FI”. У бібліотеці університету значну питому вагу складає економічна література та періодичні видання, зокрема близько 65% нових надходжень – публікації економічного спрямування.

Контакти деканату:

43025 м.Луцьк, вул.Винниченка, 28 (корп.G), каб.G-301

тел. 0(332)248978

електронна адреса: economical@eenu.edu.ua