Троцюк Аїда Миколаївна

Матеріал з wiki.eenu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Trocyuk.jpg

Науковий ступінь:

кандидат філологічних наук

Посада:

доцент, доцент кафедри іноземних мов природничо-математичних спеціальностей, завідувач кафедри

Email:

aidatrotsiuk@gmail.com

Наукові інтереси:

лінгвістика, фразеологія, семантика

Курси:

іноземна мова за професійним спрямуванням, наукова комунікація іноземною мовою, ділова іноземна мова

Публікації:

понад 40

Вибрані публікації:

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ:

 • 1. Троцюк А. М. Academic and Business Writing: Навчальний посібник для студентів-магістрів / Н. М. Максимчук, І. А. Онищенко, А. М. Троцюк – Луцьк: СПД Гадяк Ж.В., 2010. – 172 с.ISBN 978-966-2379-07-5
 • http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/522
 • 2. Троцюк А. М. An English Manual for Ecology Students: навчальний посібник /В. Я. Савічук, А. М. Троцюк– Луцьк, 2011. – 124 с.
 • 3. Троцюк А. М. Основи наукових комунікацій англійською мовою (для студентів ОКР «магістр» заочної форми навчання) / Н. М. Максимчук, А. М. Троцюк, І. А. Онищенко // Методичні рекомендації. – Луцьк, 2012. – 60 с.
 • 4. Троцюк А. М. English for Economists. Навчально-методичний посібник / В. Я. Савічук, А. М. Троцюк – Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф»тм, 2012. – 142 с. ISBN 978-966-2379-62-4
 • 5. Троцюк А. М. English for Geography Students = Англійська мова для студентів-географів:навч.-метод. посіб. / К. Л. Гончар, І. А. Онищенко, В. В. Панченко, В. Я. Савічук, Г. В. Тригуб, А. М. Троцюк, О. О. Хникіна, О. П. Яциняк ; під ред.. А. М. Троцюк – Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф»тм, 2012. – 142 с.
 • 6. Троцюк А. М. English for Tourism and Hospitality = Англійська мова для сфери туризму та готельно-ресторанного бізнесу: навч.-метод. посіб. / І. А. Онищенко, В. Я. Савічук, А. М. Троцюк, Г. В. Тригуб, О. О. Хникіна; під ред. А. М. Троцюк. – Луцьк: Вежа-Друк, 2013. – 168 с.
 • 7. Троцюк А. М. English for Biologists = Англійська мова для студентів біологічного факультету : навч.- метод. розробка / К. Л. Гончар, О. Л. Лавриненко, В. В. Панченко, Г. В. Тригуб, А. М. Троцюк, - Луцьк, 2015. – 124с.

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИДАННЯХ (НАЙВАЖЛИВІШІ):

 • 1.Троцюк А. М. Cybernetics Is the Important Source of the Modern English Lexical Replenishment / А. М. Троцюк, О. В. Ясінська // Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки (Філологічні науки) Луцьк: РВВ СНУ імені Лесі Українки, № 17 (266). ‒ 2013. ‒ С. 106-108. (англійською мовою)
 • 2. Троцюк А. М. Structural and Semantic Peculiarities of Phraseological Units Containing the Somatic Component “Hand” / А. М. Троцюк, Н. В. Волошинович // Актуальні питання іноземної філології : наук. журн. / [ред. кол. : І.П. Біскуб (гол. ред. та ін.]. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Укрїнки, 2014. ̶ № 1. – С. 44-50. (англійською мовою)
 • 3. Троцюк А. М. Ад’єктивне лексико-семантичне мікропіле “байдужість” у сучасній англійській мові / К. Л. Гончар, А. М. Троцюк // Актуальні питання іноземної філології : наук. журн. / [редкол. : І. П. Біскуб (гол. ред) та ін.]. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. ̶ № 2. – С. 41-46.
 • 4. Троцюк А. М. Комунікативно-прагматичні особливості мовленнєвих актів байдужості в сучасному англомовному дискурсі / А. М. Троцюк, К. Л. Гончар // Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки (Філологічні науки) Луцьк: РВВ СНУ імені Лесі Українки, 6 (331) ‒ 2016. ‒ С. 11-16.

СЛОВНИКИ:

 • 1. Троцюк А. М. Англо-русский словарь / сост. : Е. И. Гороть, С. В. Гончарук, Л. К. Малимон, А. Б. Павлюк, А. Н. Троцюк и др. ; подобщ. рук. проф. Е. И. Гороть. – Луцк : Восточноевроп. нац. ун-т им. Леси Украинки, 2012. – 1176 с. ISBN 978-966-600-627-4
 • 2. Троцюк А. М. Англо-український тематичний словник / уклад. : Є. І. Гороть, І. М. Калиновська, Т. А. Крисанова, А. М. Троцюк [та ін.] ; під керівництвом та заг. ред. проф. Є. І. Гороть. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 284 с. ISBN 978-617-7272-19-8

Участь у конференціях:

 • 1. IX Міжнародній науковій конференції “Пріоритети германського та романського мовознавства”, 12-14 червня 2015 р.
 • 2. X Міжнародній науковій конференції “Пріоритети германського та романського мовознавства”, 12-14 червня 2016 р.

КЕРІВНИЦТВО ЗАХИЩЕНИМИ ДИСЕРТАЦІЙНИМИ РОБОТАМИ:

Гнатюк А. В. Вербальні та невербальні засоби на позначення сумніву в сучасному англомовному художньому дискурсі. – Дис. ...канд. філол. наук: 10.02.04. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014.

ПЕРЕКЛАДИ:

 • 1. Додатки до диплому про вищу освіту для факультету економіки та управління.
 • 2. Теми випускних і дипломних робіт для факультету економіки та управління.