Сухомлін Катерина Борисівна

Матеріал з wiki.eenu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Suhomlin ekaterina borisovna 3.jpg

Науковий ступінь - доктор біологічних наук

Вчене звання - професор

Посада - завідувач кафедри зоології, професор.

Контактна інформація

 • м. Луцьк, вул. Потапова, 9, корпус С, 7 поверх (716а).
 • E-mail: Sukhomlin.Katerina@eenu.edu.ua

Наукові профілі автора


Біографія

Народилась 04.10.1960 р. у м. Луцьк, Волинської обл. У 1977 р. закінчила середню школу № 9, м. Луцька. У 1982 р. з відзнакою закінчила Луцький педагогічний інститут імені Лесі Українки за спеціальністю «Географія та біологія». У 1982 р. працювала керівником гуртків Волинської обласної станції юних натуралістів, а з 1982 – 1983 рр. – лаборантом кафедри природничих наук Луцького педінституту. У 1983 – 1986 рр. навчалась в аспірантурі Донецького університету. З 1987 – 1989 рр. працювала вчителем географії у Макіївській ВШ № 5. У 1989 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «03.00.09 – ентомологія» в Інституті зоології ім. І. І. Шмальгаузена АН України. З 1989 по 1990 рр. працювала у Донецькому держуніверситеті на посаді інженера НДЧ та молодшого наукового співробітника НДЧ. З 1990 року працювала на посадах асистента, старшого викладача та доцента у Луцькому державному педагогічному інституті імені Лесі Українки, а згодом у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. У 1995 році отримала звання доцента кафедри природознавства. З 2002 року працювала доцентом кафедри зоології. У 2013 р. захистила докторську дисертацію в Інституті зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України за спеціальністю «03.00.24 – ентомологія». З вересня 2014 працює на посаді професора кафедри зоології, а з вересня 2016 року і до нині завідувач кафедри зоології Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки.

 • Член науково-методичної комісії МОН України з підготовки Стандарту вищої освіти за спеціальністю 091 «Біологія»
 • Член спеціалізованої вченої ради Д26.153.01 Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України за спеціальностями 03.00.08 «Зоологія», 03.00.24 «Ентомологія», 03.00.25 «Паразитологія, гельмінтологія».
 • Член ради біологічного факультету та професорської ради Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки.
 • Гарант освітніх програм доктора філософії, магістра та бакалавра за спеціальністю 091 «Біологія».
 • Член оргкомітетів міжнародних та регіональних конференцій.
 • Скарбник Волинського відділення Українського ентомологічного товариства.
 • Куратор зоологічного музею біологічного факультету.
 • Головний редактор «Наукового вісника Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки» Серія Біологічні науки.
 • Заступник головного редактора збірника наукових праць «Природа Західного Полісся та прилеглих територій».
 • Член редакційної колегії збірника наукових праць «Известия Харьковского энтомологического общества».

Навчальні курси

 • Зоологія
 • Паразитологія
 • Лісова ентомологія
 • Методологія та організація наукових досліджень в галузі біології

Гранти, проекти, держтеми, госпдоговірні теми:

 • Госпдоговірна тема з ПП "МІНЕРАЛІЗ" згідно договору Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки № 20/07 (2017 р.).
 • Госпдоговірна тема з ТзОВ «Луцькекспортер» згідно договору Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки № 57 У-20-3Ф (2018 р.)
 • Госпдоговірна тема з ТзОВ «Равлик» згідно договору Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки № 56 У-20-3Ф (2018 р.)

Стажування

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра зоології (2019).

Методичні публікації

 • Зінченко О. П. Ентомологія : Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів заочної форми навчання / О. П. Зінченко, К. Б. Сухомлін. – Луцьк : Медіа, 2015. – 28 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/5361
 • Зінченко О. П. Лісова ентомологія : Методичні рекомендації / О. П. Зінченко, К. Б. Сухомлін. – Луцьк : Медіа, 2015. – 27 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/5359
 • Сухомлін К. Б. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу «Палеозоологія» / К. Б. Сухомлін, О. П. Зінченко. – Луцьк : Медіа, 2015. – 40 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/5357
 • Сухомлін К. Б. Методологія біологічної науки та інтелектуальна власність : Методичні рекомендації до виконання практичних робіт / К. Б. Сухомлін. – Луцьк : Медіа, 2015. – 68 с.
 • Зінченко О. П. Медична та ветеринарна ентомологія : Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт / О. П. Зінченко, К. Б. Сухомлін. – Луцьк : Медіа, 2015. – 64 с.
 • Сухомлін К. Б. Методологія біологічної науки та інтелектуальна власність : Тестові завдання / К. Б. Сухомлін, О. П. Зінченко, М. М. Сухомлин. – Луцьк : Медіа, 2016. – 64 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/9940
 • Зінченко О. П. Бабки (ряд Odonata) : Методичні рекомендації для студентів з навчальної комплексної (зоолого-ботанічної) практики / О. П. Зінченко, К. Б. Сухомлін. – Луцьк : Медіа, 2016. – 32 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/8779
 • Зінченко О. П. Клопи (ряд Hemiptera) : Методичні рекомендації для студентів з навчальної комплексної (зоолого-ботанічної) практики / О. П. Зінченко, К. Б. Сухомлін. – Луцьк : Медіа, 2016. – 28 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/8777
 • Сухомлін К. Б. Методологія та організація наукових досліджень в галузі біології : Методичні рекомендації / К. Б. Сухомлін, О. П. Зінченко. – Луцьк : Медіа, 2017. – 64 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14599
 • Сухомлін К. Б. Методологія та організація наукових досліджень в галузі біології : Тестові завдання / К. Б. Сухомлін, О. П. Зінченко. – Луцьк : Медіа, 2017. – 72 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/13840
 • Зоологія хордових : Тестові завдання / К. Б. Сухомлін, О. П. Зінченко, В. С. Теплюк. – Луцьк : Медіа, 2017. – 92 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/13841
 • Зінченко О. П. Медична та ветеринарна ентомологія : Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт / О. П. Зінченко, К. Б. Сухомлін. – Луцьк : Медіа, 2018.– 84 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14553
 • Сухомлін К. Б. Зоологія хордових : Методичні рекомендації / К. Б. Сухомлін, В. С. Теплюк. – Луцьк : Медіа, 2018. – 76 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14743
 • Сухомлін К. Б. Організація науково-дослідної роботи у закладах освіти : Методичні рекомендації / К. Б. Сухомлін, О. П. Зінченко. – Луцьк : Медіа, 2019. – 36 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16168
 • Паразитологія : конспект лекцій / уклад. К. Б. Сухомлін, О. П. Зінченко ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Біологічний факультет, Кафедра зоології. – Луцьк : Медіа, 2020. – 96 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/17173

Основні наукові публікації

 • Каплич В. М., Сухомлин Е. Б., Усова З. В., Скуловец М. В. Фауна и экология мошек Полесья / М. Н. Трухан (ред.). — Минск: Ураджай, 1992. — 264 с.
 • Василевич Ф. И., Каплич В. М., Скуловец М. В., Сухомлин Е. Б., Сивков Г. С. Патогенные виды мошек (Diptera, Simuliidae) Полесья Беларуси: монографія. — М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ им. К. И. Скрябина, 2004. — 173 с.
 • Сухомлін К. Б., Зінченко О. П. Мошки (Diptera, Simuliidae) Волинського Полісся: монографія. — Луцьк: РВВ «Вежа» Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. — 308 с.
 • Каплич В. М., Сухомлин Е. Б., Зинченко А. П. Определитель мошек (Diptera: Simuliidae) Полесья. – Минск: Новое знание, 2012. – 477 с.
 • Шацький національний природний парк : фотоальбом / уклад. : Ф. В. Зузук, В. П. Войтюк, І. І. Кузьмішина, Л. О. Коцун, К. Б. Сухомлін, В. І. Матейчик ; відп. ред. Ф. В. Зузук. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. – 400 с. : іл.
 • Природа Західного Полісся, прилеглого до Хотиславського кар'єру в Білорусі / Зузук Ф. В., Сухомлін К. Б., Ільїн Л. В., Мельничук В. Г. та ін. – Монографія – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2014. – 246 с.
 • Каплич В. М., Сухомлин Е. Б., Зинченко А. П. Мошки (Diptera: Simuliidae) смешанных лесов Европы – Монографія — Минск : Новое знание, 2015. — 464 с. : ил. — ISBN 978-985-475-782-7. https://elib.belstu.by/handle/123456789/32166
 • Шацьке поозер’я. Т. 8 : Тваринний світ : кол. моногр. [Електронне видання] / за ред. П. Я. Кілочицького ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. - 611 с. – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/11068
 • Зінченко О. П., Сухомлин К. Б. Російсько-українсько-латинський словник ентомологічної номенклатури / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки; Волинська обласна організація українського товариства охорони природи. — Луцьк: Вид-во Волинського держ. ун-ту, 1995. — 190 с.
 • Зінченко О. П., Сухомлін К. Б. Українсько-російсько-латинський ентомологічний словник: термінологія і номенклатура: У 2 т. Т. 1. Термінологія / Укр. ентомол. тов-во; Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки.—Луцьк: РВВ "Вежа" Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2002.— 226 с.
 • Зінченко О. П., Сухомлін К. Б. Українсько-російсько-латинський ентомологічний словник: термінологія і номенклатура: У 2-х т. Т. 2. Номенклатура / Укр. ентомол. тов-во; Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк: РВВ "Вежа" Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2002. — 428 с.
 • Sukhomlin K. B. Preliminary Analysis of Phylogenetic Relationships Among Palaearctic Simuliinae (Diptera, Simuliidae) Inferred from Morphological Characters // Вестн. зоологии. – 2012. – Т. 46, № 6. – С. 515 – 532. DOI https://doi.org/10.2478/v10058-012-0045-6
 • Sukhomlin K. The Adaptation of Bloodsucking Black Flies to Feeding on Warm-blooded Animals / K. Sukhomlin, O. Zinchenko, M. Zinchenko // Науковий вісник Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Серія Біол. науки. — Луцьк. — 2016. — № 7 (356).— С. 158–164. DOI https://doi.org/10.29038/2617-4723-2017-356-7-158-164
 • Perkovsky E.E., Sukhomlin E.B. New Late Eocene Blackflies (Diptera, Simuliidae) from the Rovno Amber (Ukraine) // Paleontological Journal. – 2015. – Vol. 49 (6). – Р. 608 – 614. DOI https://doi.org/10.1134/s0031030115060106
 • Perkovsky E. E., Sukhomlin E.B. A new species of Hellichiella (Diptera: Simuliidae) with 11-segmented antenna from the Eocene // Israel Journal of Entomology, 2016. - Vol. 46, pp. 79– 86. DOI https://doi.org/10.5281/zenodo.59292
 • Perkovsky E. E. The First Record of Late Cretaceous Blackflies (Diptera: Simuliidae) in Asia (Yantardakh, Taimyr) / E. E. Perkovsky, E.B. Sukhomlin // Paleontological Journal, 2016. - Vol. 50, N 9, pp. 997 – 1000. DOI https://doi.org/10.1134/s0031030116090112
 • Perkovsky E. E. An unexpectedly abundant new genus of black flies (Diptera, Simuliidae) from Upper Cretaceous Taimyr amber of Ugolyak, with discussion of the early evolution of birds at high latitudes / E. E. Perkovsky, E. B. Sukhomlin, N. V. Zelenkov. – Cretaceous Research, 2018. – Vol. 90. – P. 80-89. DOI https://doi.org/10.1016/j.cretres.2018.04.002
 • Sukhomlin K. B. The current state of the population of the golden nematode potato Globodera rostochiensis (Nematoda: Heteroderidae) in the northwest of Ukraine / K. B. Sukhomlin, V. M. Koshirets, M. O. Zinchenko, Y. V. Biletskiy, O. P. Zinchenko // Biosystems Diversity. – 2019. – 27(1). – Р. 33-38. DOI https://doi.org/10.15421/011905

Нагороди, відзнаки

 • Почесне звання «Заслужений працівник освіти» (2009 р.).
 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України за значний внесок у підготовку та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів та плідну роботу з обдарованою молоддю (2008 р.)
 • Почесна грамота Управління, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації за сумлінну працю та вагомий внесок у справу реалізації державної політики з розвитку творчого потенціалу обдарованої учнівської молоді (2019 р.)
 • Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-практичну діяльність (2017 р.)
 • Подяка Управління, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації за високий рівень проведення III (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2016/2017 н.р. (2017 р.)
 • Подяка Управління, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації за вагомий внесок у справу реалізації державної політики з розвитку творчого потенціалу обдарованої учнівської молоді, професіоналізм та високий рівень проведення III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів (2019 р.)

Членство в наукових товариствах

 • Українське ентомологічне товариство.
 • Українське наукове товариство паразитологів.

Наукові гуртки, проблемні групи

 • Проблемна група «Ентомологія»

Керує науковою роботою учнів-членів Малої академії наук України, шкільного товариства «Ерудит». Її учні неодноразово ставали переможцями та учасниками Всеукраїнських конкурсів-захистів наукових робіт МАН (2003 – Якубчук Л., 2004 – Зінченко М., 2005 – Гарбарук С., 2006 – Шевчук О., 2008 – Яручик А., 2011 – Ягенський В., 2019 - Золотопупова С.). Троє з її вихованців (Яручик А., Ягенський В. та Золотопупова С.) стали переможцями та призерами міжнародних конкурсів-захистів екологічних проектів. Багато років бере участь у підготовці команди області до Всеукраїнських олімпіад з біології та екології серед учнів шкіл і біологічного турніру. Під її керівництвом у 2010 р. успішно захищена кандидатська дисертація Теплюка В. С. за спеціальністю 03.00.16 – екологія.