Смалько Людмила Євгенівна

Матеріал з wiki.eenu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Смалько.JPG

Науковий ступінь:

кандидат педагогічних наук.

Вчене звання, посада:

доцент, доцент кафедри іноземних мов гуманітарних спеціальностей

Email:

lyudmylasmalko@ukr.net

Наукові інтереси:

теорія та практика перекладу, стилістичні особливості та наративні стратегії сучасної дитячої англійської та американської літератури; особливості англомовного наукового дискурсу; шляхи та умови адаптації зарубіжного досвіду щодо організації самостійної роботи студентів у процесі вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням.

Курси:

основи наукових комунікацій іноземною мовою, теоретичний курс іноземної мови: стилістика сучасної англійської мови, стилістичні особливості текстів дитячої англомовної літератури, практична стилістика англійської мови, іноземна мова (у професійному спрямуванні), технології удосконалення навичок усного мовлення англійською мовою.

Публікації:

понад 40.

Вибрані праці:

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ:

 • 1. Смалько Л. More than words. Book I : навчально-методичні рекомендації з курсу «Перекладацький практикум» для студентів ІІІ курсу Інституту філології та журналістики спеціальностей «Мова та література (російська)» та «Мова та література (польська)» / Л. Смалько, Т. Воробйова. – Луцьк : РВВ Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2013. – 128 с.
 • 2. Смалько Л. More than words. Book IІ : навчально-методичні рекомендації з курсу «Перекладацький практикум» для студентів ІІІ курсу Інституту філології та журналістики спеціальностей «Мова та література (російська)» та «Мова та література (польська)» / Л. Смалько, Т. Воробйова. – Луцьк : РВВ Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2013. – 148 с.
 • 3. Смалько Л. J. D. Salinger The Catcher in the Rye. Home Reading Guide : навчально-методичні рекомендації для студентів ІІІ курсу інституту іноземної філології та журналістики спеціальностей «Мова і література (російська)» та «Мова і література (польська)» / Л. Смалько, Т. Воробйова. – Луцьк : РВВ Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2014. – 100 с.

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИДАННЯХ:

 • 1. Смалько Л. Є. Ефективність індивідуалізованого навчання у системі консультування студентів у вищій школі США / Л.Є. Смалько // Наука і сучасність : зб. наук. пр. – К. : Київ. нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова, 2000. – Вип. 1. – С. 160–168.
 • 2. Smalko L. Salinger’s Narrative Strategies in Conveying the Themes of Alienation, Loneliness and Despair in the Short Story «For Esmé with Love and Squalor» / Liudmyla Smalko, Tetiana Vorobiova // Актуальні питання іноземної філології / Tetiana Vorobiova, Liudmyla Smalko. – Луцьк, 2015. – № 3. – С. 30–35.
 • 3. Smalko L. English Children’s Literature: Modern Trends In Themes And Narrative Strategies / Liudmyla Smalko // Актуальні питання іноземної філології. – Луцьк, 2016. – № 4. – С. 82–88.

СТАТТІ У ВИДАННЯХ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ:

 • 1. Smalko, L., Gusak, L. (2010). Interaction in the teaching process in the English language class. Zamojskie Studia i Materiały. Seria “Pedagogica”, 3/30: 203–206. Zamość.
 • 2. Smalko, L., Gusak, L. (2012). Techniki mikronauczania w roswoju kompetencji nauczania. Zamojskie stugia i materiały. Seria “Pedagogika”, 14 (1): 185–193. Zamość.
 • 3. Smalko, L., Gusak, L. (2012). Microteaching Techniques in the Development of Teaching Competence. Zamojskie Studia i Materialy. Seria: Pedagogika, 14 (1): 171–179. Zamosc.
 • 4. Smalko, L., Gusak, L., Vorobiova, T. (2015). Creative teaching mehods in formation foreign language competence. Scientific bulletin of Сhełm: Section of pedagogy, pod. red.: Piotr Mazur (przewodniczący), Iwona Oleksa (sekretarz), Mariusz Gwozda, Katarzyna Białowąs, Iwona Lasek-Surowiec, Magdalena Tchorz-Wojtowicz, 85–91. Chełm.

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ ТА ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ:

 • 1. Cмалько Л. Є. Соціокультурний підхід до вивчення іноземної мови. / Л.Смалько, Н. Яцишин // Тези у Матеріалах ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах». – Львів, 2011. – С. 141–142.
 • 2. Смалько Л. Є. Роль сталих виразів/реплік-кліше у професійно-педагогічних комунікаціях іноземною мовою. / Л. Є. Смалько // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації : матеріали ІІ Міжнар. конф. / Л. Є. Смалько. – Івано-Франківськ : Вид. Кушнір Г. М., 2015. – С. 107–111.

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ:

 • 1. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах» (Львів, 2011).
 • 2. ІІ Міжнародна конференція «Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації» (Івано-Франківськ, 2015).
 • 3. VI Міжнародна наукова конференція «Wspolczesne strategie i wyzwania edukacyjne. Praca człowieka jako kategoria edukacyjna» (Хелм, 7–9 травня 2015 р.).

Різне:

 • Член вченої ради факультету іноземної філології.
 • Член методичної ради факультету іноземної філології.

Нагороди:

2010 р. – грамота Управління освіти Волинської обласної державної адміністрації