Погребський Тарас Георгійович

Матеріал з wiki.eenu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Заступник декана

Біографічна довідка

Народився 12 листопада 1990 р. у м. Луцьк. У 2007 р. закінчив Луцьку спеціалізовану школу №1 з поглибленим вивченням іноземних мов. У 2012 р. із відзнакою закінчив географічний факультет Волинського національного університету імені Лесі Українки. Здобув кваліфікацію географа-економіста, викладача географії та основ економіки. У 2012 році був зарахований на денну форму навчання до аспірантури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на геолого-географічний факультет, кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства. Спеціальність аспірантської підготовки 11.00.02 – «Економічна та соціальна географія». Під час навчання в аспірантурі в 2014-2015 н. р. працював за сумісництвом на посаді старшого викладача кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Працює на посаді доцента кафедри економічної та соціальної географії Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки, а також займає посаду заступника декана з виховної роботи. У 2015 р. захистив дисертацію на тему «Територіальні особливості системи охорони здоров’я Волинської області». Здобув науковий ступінь кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – «Економічна та соціальна географія». У 2019 р. отримав вчене звання доцента.

Коло наукових інтересів

 • Економічна та соціальна географія України,
 • Регіональна економічна та соціальна географія світу,
 • Географія населення з основами демографії,
 • Методи економіко-географічних досліджень, медична географія,
 • Комп’ютерні технології в суспільній географії.

Дисципліни, які викладає:

 1. Географія людського потенціалу,
 2. Географія промисловості,
 3. Географічні аспекти охорони здоров'я.

Наукові праці

За результатами наукових досліджень опубліковано понад 40 наукових праць. Основні з них:

 1. Pogrebskyi T. Place of health care system in social infrastructure / T. Pogrebskyi // Часопис соціально-економічної географії: міжрегіональний зб. наук. праць. – Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2016.– Вип. 20(1). – С. 105-109.
 2. Niemets L. Demographic situation as an indicator of socio-economic development (on example of Volyn and Kharkiv regions of Ukraine) / L. Niemets, M. Melniichuk, K. Segida, T. Pogrebskyi // Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi Sosnowiec 2016, Acta Geographica Silesiana,22, Sosnowiec, 2016 – Р. 43-57.
 3. Barskyi Y. Methodical bases of research and features of formation of the vital functions of population of the region / Y. Barskyi, A. Slaschuk, G. Golub, T. Pogrebskyi // Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi Sosnowiec 2016, Acta Geographica Silesiana, 21. WNoZUŚ, Sosnowiec, 2016 – Р. 5-11.
 4. Погребский Т. Г. Общественно-географические особенности заболеваемости туберкулезом населения Украины / Т. Г. Погребский // Магілёўскі мерыдыян. – Магілёў, МГУ имени А. А. Кулешова, 2014. – Том 14. – Вып. 1–2 (24–25). – С. 75-80.
 5. Segida K. The demographic factor of regions development in Ukraine / K. Segida, I. Vasylevska, T. Pogrebskyi // The Socical Transformation of the Cities and Regions in the Post-communist Countries. – Poznan: Bogucki Wydawnictwo Naukow, 2014 – Р. 265-279.
 6. Niemets L. Regional settlement system as a factor of distribution of health care institutions (on example of Volyn region of Ukraine) / L.Niemets, K.Niemets, K.Segida, T. Pogrebskyi // Canadian Journal of Science, Education and Culture. – No.1. (5) (January). – Volume II. – Toronto: «Toronto Press», 2014. – Р. 185-190.

Посилання