Павлюк Алла Борисівна

Матеріал з wiki.eenu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Павлюк.jpg

Науковий ступінь

к.ф.н. (1999) – спеціальність: 10.02.04 – германські мови

Вчене звання, посада

доцент, доцент кафедри практики англійської мови, заступник декана факультету іноземної філології

Email

allapavlyuk@ukr.net

Наукові інтереси

дитяча література, історія літератури та сучасна література англомовних країн, теоретичні й практичні питання перекладу, лексикографія.

Курси

 • дитяча література країн основної мови (англійської)
 • історія літератури країн другої мови (англійської)
 • історія перекладу.

Публікації

автор має 64 наукових та науково-методичних праці, серед яких 7 навчальних посібників (з них 4 з грифом МОН України), 9 словників. Вибрані праці:

Підручники та посібники

 • 1. Корективний фонетико-орфографічний курс сучасної англійської мови : навчальний посібник. - Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 304 с. (гриф МОН України, лист № 1.4/18-Г-2316 від 21.12.2007). ISBN 978-966-600-321-1. (у співававторстві)
 • 2. Англійська мова для початківців / English for Beginners : навчальний посібник. - Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2009. - 296 с. (гриф МОН України,
 • лист № 1.4/18-Г-1480 від 13.06.2008). ISBN 978-966-600-376-1. (у співавторстві)
 • 3. Загальний теоретичний курс другої іноземної мови : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - 200 с. (гриф МОН України, лист № 1/11-5532 від 15.04.2014). ISBN 978-617-7181-86-5. (у співавторстві)
 • 4. Практична граматика англійської мови : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - 400 с. (гриф СНУ ім. Лесі Українки , наказ № 131 з від 10.06.2015). ISBN 978-617-7272-26-6. (у співавторстві)
 • 5. Практичний курс англійської мови як другої іноземної : початковий етап навчання. - Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - 224 с. (гриф МОН України, лист № 1/11-15802 від 02.11.2015). (у співавторстві)
 • 6. Граматика англійської мови у вправах : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Луцьк : Вежа-Друк, 2016. - 416 с. (гриф СНУ ім. Лесі Українки, протокол № 1 з від 05.09.2016. (у співавторстві)

Словники

 • 1. Англо-український словник. - Вінниця : Нова книга, 2006. - 1700 c. ISBN 966-382-012-8. (у співавторстві)
 • 2. Великий англо-український словник. Вінниця : Нова книга; Х. : Ранок, 2011. - 1700 c. ISBN 978-611-540-945-7. (у співавторстві)
 • 3. Англо-русский словарь. - Луцк : Восточноевропейский нац. ун-т им. Леси Украинки, 2012. - 1176 c. (гриф МОН України, лист № 1/11-1072

від 08.02.2011). ISBN 978-966-600-627-4. (у співавторстві)

 • 4. Українсько-англійський словник ділової людини. - Луцьк : Вежа-Друк, 2014. - 580 с. ISBN 978-617-7181-29-2. (у співавторстві)
 • 5. Англо-український семантико-словотвірний словник. - Луцьк : Вежа-Друк, 2014. - 1024 с. (гриф МОН України, лист № 1/11-4179 від 25.03.2014).

ISBN 978-617-7181-42-1. (у співавторстві)

 • 6. Англо-український тематичний словник. - Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - 284 с. (гриф СНУ ім. Лесі Українки, протокол № 131-з від 10.06.2015).

ISBN 978-617-7272-19-8. (у співавторстві)

 • 7. English-Ukrainian Reference Dictionary for Foreigners. - Луцьк : Вежа-Друк, 2016. - 500 с. (гриф МОН України, лист № 1/11-16699 від 17.11.2015).

ISBN 978-617-7272-63-1. (у співавторстві)

Статті та тези доповідей у вітчизняних та зарубіжних виданнях

 1. Напівафікс, суфікс чи компонент складного слова: до постановки проблеми (стаття) // Науковий вісник ВНУ імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки. Мовознавство». – Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2010. – № 8. – С. 440–444. (Фахове видання)
 2. Лінгвокраїнознавчий аспект перекладу: до постановки питання // Науковий вісник ВНУ імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки. Мовознавство». – Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2013. – № 19 (268). – С. 104–109. (Фахове видання)
 3. Лексико-граматичні особливості перекладу В. Корнієнком твору Льюїса Керролла «Аліса в Задзеркаллі» // Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. Серія «Філологічні науки. Мовознавство». Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013 – № 17. – С. 202–205. (Фахове видання)
 4. Вероніка Черняхівська: закатований талант епохи «розстріляного відродження» // Вісник Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченко. – Сер. «Філологічні науки». – 2013. – № 9 (268). – Ч. 1. – С. 78–83. (Фахове видання)
 5. Феномен множинності перекладу в контексті питань сучасного мовознавства // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : ВПЦ «Київський університет». – Вип. 43, ч. 3. – 2013. – С. 190–197. (Фахове видання)
 6. Особливості перекладу власних назв з англійської мови українською у романі Чарльза Діккенса «Посмертні записки Піквікського клубу» // Наукові записки. Сер. «Філологічні науки». – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – Кн. 3. – С. 135–139. (Фахове видання)
 7. Творчий спадок Т. Шевченка в перекладах іноземними мовами // Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. Сер. «Філологічні науки. Мовознавство». – 2014. – № 4. – С. 220–223. (Фахове видання)
 8. Порівняльний аналіз перекладу метафори в «Пісні кохання Дж. Альфреда Пруфрока» Томаса Еліота // Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. Сер. «Філологічні науки. Мовознавство». – 2016. – № 6. – С. 225–231. (Фахове видання)

Участь у конференціях

 • І - VII Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германського і романського мовознавства».
 • VIII Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германського і романського мовознавства» (13-15 червня 2014 р.)
 • IX Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германського і романського мовознавства» (12-14 червня 2015 р.)
 • X Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германського і романського мовознавства» (17-19 червня 2016).
 • XI Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германського і романського мовознавства» (8-10 червня 2017).
 • XII Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германського і романського мовознавства» (5-7 червня 2018).

Різне

 1. Член вченої ради Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
 2. Член методичної ради Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
 3. Член вченої ради факультету іноземної філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
 4. Голова методичної комісії факультету іноземної філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Керівництво захищеними дисертаційними роботами

Під керівництвом доц. Павлюк А. Б. захищено 1 кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.04 – германські мови: Ярема О. Б. Алюзія в текстах британської художньої літератури: лінгво-статистичний аспект (на матеріалі творів модерністів). – Запоріжжя, Запорізький національний університет, 2016.