Моренко Алевтина Григорівна

Матеріал з wiki.eenu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Моренко.jpg

Науковий ступінь – доктор біологічних наук.

Вчене звання – професор.

Посада – завідувач кафедри фізіології людини і тварин – професор кафедри фізіології людини і тварин.

Контактна інформація:

 • м. Луцьк, вул. Потапова, 9, корпус С, 7 поверх (ауд. 702).
 • e-mail: Morenko.Alevtyna@eenu.edu.ua

Наукові профілі автора

ORCID

Scopus Author ID

ResearcherID

Google Scholar

Біографія

Народилася 25.09.1972 року у м. Волжський (Волгоградської обл.) у Росії. В 1990 році закінчила загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №18 м. Луцька Волинської області. У 1995 році закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю “Географі і біологія” із відзнакою. Працювала від 1995 р. ст. лаборантом кафедри фізіології людини і тварин у Волин. держ. ун-ті ім. Л. Українки (Східноєвроп. нац. ун-ті ім. Л. Українки) (Луцьк), від 1999 р. – асистентом, від 2000 р. – ст. викладачем, від 2003 р. до 2015 р. – доцентом цієї кафедри. Водночас, від 2006 р. по 2015 р. перебувала на посаді вченого секретаря університету, Від 2015 по теперішній час – обіймає посаду завідувача кафедри - професора кафедри фізіології людини і тварин. У 1999 році під керівництвом професора, доктора медичних наук Леоніда Гіттіка захистила кандидатську дисертацію «Вікові і статеві особливості діяльності кори головного мозку при дії подразників різної модальностіі». 2015 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук «Індивідуальні особливості мозкових процесів людини під час переключення моторних програм різних мануальних рухів» (науковий консультант професор, доктор біологічник наук Ігор Коцан). 2004 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри фізіології людини і тварин, 2018 – професора кафедри фізіології людини і тварин.

Сфера наукових інтересів:індивідуальні особливості нейрофізіологічного забезпечення мануальних рухів людини.

Є автором 200 публікацій, серед них підручники, навчальні посібники, навчально-методичні розробки – 25; статті у фахових українських та закордонних журналах – 96, збірниках наукових праць – понад 76 та патенти – 3.


Навчальні курси

 • Фізіологія людини і тварин
 • Основи патологічної фізіології
 • Патологічна фізіологія
 • Фізіологія рухової активності
 • Біотехнології в галузі охорони здоровʼя
 • Сучасні проблеми фізіології живих систем

Гранти, проекти, держтеми, госпдоговірні теми

 1. Учасник виконання наукового проекту за кошти Міністерства освіти і науки України: № 0196U00662 (1998-2002 роки);
 2. Учасник виконання наукового проекту за кошти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України: «Нейрофізіологічні механізми і системна організація сенсомоторної діяльності людини (віковий і статевий аспекти)», № 0111U002143 (2011- 2013 роки);
 3. Стипендіат Кабінету Міністрів України як молодий учений (2006–2008 роки);
 4. Грант, наданий на проходження стажування за програмою академічної мобільності Еразмус+ в Інституті біотехнології Люблінського католицького університету імені Іоанна Павла ІІ (Польща) (06.03.2017-10.03.2017 рік);
 5. International Travel Grant (International Brain Research Organization) foe participation in 22nd International Neuroscience Winter Conference, taking place in Solden (Austria) (March 29 – April 2, 2020);
 6. Стратегічний практикум для керівників університету. Організатори: Національний університет «Київо-Могилянська академія», ГО «Вище», Саксонський центр викладання та навчання вищої освіти в Лейпцигу, МОН України, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, (10.10.2019 – 10.10.2019; 16.12.2019 – 17.12.2019).

Стажування

 1. Навчально-наукове стажування, Університет Марії Кюрі Склодовської в Любліні (факультет біології і біотехнологій), Науково-технологічний парк в Любліні (Польща), 01.06.2016 – 31.08.2016.
 2. Cтажування за програмою мобільності персоналу в рамках програми Erasmus+ (Staff mobility) Люблінський католицький університет імені Іоанна Павла ІІ (Польща), Інститут біотехнології 06.03.2017– 10.03. 2017.
 3. Cтажування за програмою мобільності персоналу в рамках програми Erasmus+ (Staff mobility) Поморський університетів Слупську (Польща). Факультет біології і екології, 03.04.2018 – 10.03.2018.
 4. Навчально-наукове стажування, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (факультет медичних технологій діагностики та реабілітації), з навчальних дисциплін, серед яких «Медична біологія», «Патологічна фізіологія», «Соціальна медицина», «Клінічна лабораторна діагностика» 02.02.2018 – 31.10.2018.
 5. Підвищення кваліфікації в Мовному центрі «Світ» з вивчення польської мови, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, факультет міжнародних відносин, 25.05.2018 – 11.06.2018
 6. Підвищення кваліфікації у сфері дистанційного навчання «Базові навички роботи у системі управління MOODLE», Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Центр інноваційних технологій та комп’ютерного тестування, 01.04.2016– 22.04. 2016
 7. Стратегічний практикум для керівників університету, Національний університет «Київо-Могилянська академія», ГО «Вище», Саксонський центр викладання та навчання вищої освіти в Лейпцигу, МОН України, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, 10.10.2019 – 10.10.2019; 16.12.2019 – 17.12.2019.
 8. Підвищення кваліфікації у сфері оволодіння професійної англійської мови в акредитованій школі CALLAN METHOD (від Callan Method Organisation London) на базі навчально-консалтингової компанії «Профі-Центр» (Луцьк, Україна) з 08.12.2016 по 01.02.2019, сертифіковано за 7 рівнем підготовки (відповідає В1), Сертифікат № 042283.

Методичні публікації

 1. Моренко А. Г. Основи патологічної фізіології: для студентів денної форми навчання // Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2016. – 17 с. [1]
 2. Моренко А. Г. Основи патологічної фізіології: для студентів заочної форми навчання. // Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2016. – 17 с. [2]
 3. Моренко А. Г. Основи патологічної фізіології: програма навчальної дисципліни. // Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2016. – 12 с. [3]
 4. Моренко А. Г. Фізіологія рухової активності: планування самостійної роботи студентів. // Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2017. – 16 с. [4]
 5. Моренко А. Г. Фізіологія рухової активності: презентації до дисципліни // Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2020[5]
 6. Моренко А. Г. Патологічна фізіологія: програма навчальної дисципліни. // Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2020. – 18 с. [6]
 7. Моренко А. Г. Патологічна фізіологія: лабораторний практикум/ А. Г. Моренко// Луцьк, СНУ імені Лесі Українки, 2020. – 74 с. [7]
 8. Моренко А. Г. Основи патологічної фізіології: лабораторний практикум/ А. Г. Моренко// Луцьк, СНУ імені Лесі Українки, 2020. – 50 с. [8]
 9. Моренко А. Г. Біотехнології в галузі охорони здоровʼя: лабораторний практикум. // Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2020. – 14 с. [9]
 10. Моренко А. Г. Біотехнології в галузі охорони здоровʼя: презентації до дисципліни. // Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2020. [10]
 11. Моренко А. Г. Основи патологічної фізіології: презентації до дисципліни. // Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2020. [11]
 12. Моренко А. Г. Біологічні основи розладів нервової системи: тестові завдання для самостійної роботи //Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2020. – 48 с.[12]

Основні наукові публікації, монографії

 1. Моренко А. Г. Особливості мозкових процесів під час виконання мануальних рухів у відповідь на сенсорні сигнали в осіб із високою і низькою альфа-частотою. Монографія / А. Г. Моренко. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – 216 с.
 2. Morenko. Electrical Activity of the Cerebral Cortex during the Low-Frequency Acoustic Stimulation in Women with Different Characteristics of Alpha Rhythm / A. Morenko, O. Morenko // Annals of neurosciences. – 2016. – Vol. 23, No 4. – P. 235–240. [13]
 3. Morenko A. In Memory of Leonid Gittik: Academic Readings, Dedicated to the Anniversary of Prominent Ukrainian Scientist / A. Morenko, A. Poruchynskiy, I. Kuznietsov // Annals of neurosciences. – 2016. – Vol. 23, No 4. – P. 261–262. [14]
 4. Morenko A.H. Brain processes in women with different modal alpha-frequency through the execution of manual movements with applying of force / A.H. Morenko, O.V. Korzgyk // Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University 2016.–№1. – P. 326 – 341 [15]
 5. Morenko A.H. Bioelectrical activity of the brain during performance of manipulative movements in women with different modal alpha-frequencies / A.H. Morenko // Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, medycyna. 2016. – 7(1). – P. 65–70. [16]
 6. Morenko A.G. EEG Activity during Realization of Manual Movements by Individuals with Different Characteristics of the Alpha Rhythm. / A.G. Morenko /Neurophysiology. 2017. – 49 (2) – P. 143–150. [17]
 7. Morenko A. H. Coherence EEG frequency components during manual movements executed by the subdominant hand in women. /O. V. Korzhyk, O. S. Pavlovych, A. H. Morenko/ Regulatory Mechanisms in Biosystems. – 2017. – 8(1). – P. 51–57. [18]
 8. O.V. Korzhik, A.H.Morenko, І.Ya. Kotsan. Event-Related EEG Synchronization/Desynchronization under Conditions of Cessation and Switching over of the Programs of Manual Movements in Men // Neurophosiology. 2018. – Vol. 50, No. 3. – P. 189–197. [19]
 9. O. V. Korzhyk, O. S. Pavlovych, O. R. Dmytrotsa, A. H. Morenko Cortex electrical activity during switching of motor programs among men and women .// Regulatory Mechanisms in Biosystems. – 2018. – 8(2). – P. 183–188. [20]
 10. Korzhyk O., Morenko O., Morenko A., Kotsan I. Gender Features of Brain Processes During Inhibition of Manual Movements’ Programs.// Annals of Neuroscienes (India) 2019. – 26(1). – P. 4–9. [21]
 11. Моренко А. Г. Електрична активність кори головного мозку та поверхневих м’язів пальців у жінок із високою і низькою індивідуальною α-частотою / А. Г. Моренко // Вісн. Східноєвропейськ. нац. ун-ту. Сер. Біол. – 2014. – 13(290). – С. 130–134. [22]
 12. Моренко А. Г. Coherence of EEG Frequency Components While Performing Alternative Finger Movements in Women with Different Modal Frequency of Alpha-rhythm / A. Morenko, O. Korzgyk // Вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Біол. науки. – 2015. - № 12 (313). – С. 112 – 118. [23]
 13. Моренко А. Електроміографічна активність поверхневих м’язів пальців кисті під час мануальної моторики в чоловіків із різними характеристиками α-частоти. / О. Коржик, О. Киричук, А. Моренко / Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2017. – 7 (356). – С. 182–188. [24]
 14. Peculiarities of Electromyographic Activity of Hand’s Distal Muscles in Women With Different Modal α-Frequency. //O. Korzhyk, O. Pavlovych, S. Braniuk, O. Morenko / Lesya Ukrainka Eastern European National University Scientific Bulletin. Series: Biological Sciences. – 2018. – 4(377). – С. 115-122. [25]
 15. Павлович О.С., Моренко А.Г., Абрамчук О.М. Особливості мозкового електрогенезу чоловіків і жінок із різним профілем слухової та мануальної асиметрії у стані функціонального спокою.// Молодий вчений. Біологічні науки. –2018. – № 2 (54). – С. 450–453. [26]
 16. Моренко А. Г. Рецензія на підручник Н.О. Сибірної, Г.Я. Гачкової, І.В. Бродяк, К.А. Сибірної, М.Р. Хохли та М.В. Сабадашки «Функціональна біохімія» за ред. проф. Н. О. Сибірної. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 644 с. – (Серія «Біологічні студії»). /Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Біологічні науки. – 2018. – 8(381). – C. 108-109. [27]
 17. O.Dmytrotsa, S.Shvaiko, T.Poruchynska, A.Poruchynskyi, O.Zhuravlov, A. Morenko. Spectral analysis of EEG signals among people with different levels of personal anxiety.// Journal of Pre-Clinical and Clinical Research, 2018,. – Vol 12. – No 1. – Р. 22-25. [28]
 18. Чех О.В., Моренко О.А., Титюк О.В., Коржик О.В., Моренко А.Г. ЕМГ – активність м’язів верхньої кінцівки людини при патології нервово-м’язового проведення.// Науковий вісник Схі-дноєвропейського на-ціонального універси-тету імені Лесі Украї-нки. Серія: Біологічні науки. – 2019. – 4(388). – C. 168-178. [29]

Патенти

 • Спосіб оцінки сенсомоторних можливостей людини / І. Я. Коцан, А. Г. Моренко, О. С. Павлович //Пат. 87632 Україна, МПК (2014.01) А 61В 5/00; U 2013 11312, опубл. 10.02.2014, Бюл. № 3, 2014 р., заявник та патентовласник Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки.
 • Спосіб оцінки когерентності коливань електроенцефалограми / І. Я. Коцан, А. Г. Моренко, О. С. Павлович // Пат. 89604 Україна, МПК (2014.01) А 61В 5/00; U 2013 13989; опубл. 25.04.2014, Бюл. № 8, 2014 р., заявник та патентовласник Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки
 • Спосіб оцінки рівня відчуття ритму за показниками фонової ЕЕГ/ І. Я. Коцан, А. Г. Моренко, О. С. Павлович // Пат. 94815 Україна, МПК (2014.01) А 61В 5/00 ; U 2013 13746, опубл. 10.12.2014, Бюл. № 23, 2014 р., заявник та патентовласник Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки.

Нагороди, відзнаки

 1. Почесна грамота Волинської обласної ради (2007 рік)
 2. Почесна грамота МОН України (2009)
 3. Срібний нагрудний знак Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (2012 рік)
 4. Грамота Управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації (2013 рік)
 5. Нагрудний знак „Відмінник освіти України" (2015 рік)
 6. Золотий нагрудний знак Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (2015 рік)

Членство в наукових товариствах

Участь в атестації наукових працівників

З 2017 року є членом спеціалізованої вченої ради К 32.051.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології». Була експертом дисертації Мартіросян М. В. «Копінг-стратегії професійної стійкості особистості адвоката», спец. вчена рада на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології».

Офіційний опонент дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин:

 • Бондаренко Марії Павлівни (2016 р.) «Нейрофізіологічні механізми обробки інформації при її моно- та бінокулярному сприйнятті»,
 • Охрея Артема Геннадійовича (2017 р.) «Міжпівкульна взаємодія головного мозку у музикантів та немузикантів у стані спокою та при розумовій діяльності».

Керувала підготовкою кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин» Павлович О.С., «Електроенцефалографічні кореляти сприйняття й відтворення ритмічних звукових стимулів у осіб із різним профілем асиметрії» (успішно захищена у 2014 р.).

Участь у рецензуванні наукових і навчально-методичних публікацій

Є членом редакційної колегії наукових видань:

 • Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія Біологія»;
 • Екологічні нотатки» (Луцький національний технічний університет);
 • Annals of neurosciences (Indian Academy of neurosciences).

Виступила рецензентом підручника:

 • Моренко А. Г. Рецензія на підручник Н.О. Сибірної, Г.Я. Гачкової, І.В. Бродяк, К.А. Сибірної, М.Р. Хохли та М.В. Сабадашки «Функціональна біохімія» за ред. проф. Н. О. Сибірної. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 644 с. – (Серія «Біологічні студії»). /Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Біологічні науки. – 2018. – 8(381). – C. 108-109. [31]

Наукові гуртки, проблемні групи, наукові осередки

Науковий гурток «Діагностика функціональних систем організму людини в нормі і при патології».
Науковий гурток «Сучасні біотехнології: стан і перспективи».
Проблемна група «Електрична активність кори головного мозку під час гальмування і переключення моторних програм мануальних рухів».
Науковий осередок «Мозкові механізми мануальних рухів людини».