Мельник Олександр Валентинович

Матеріал з wiki.eenu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
МЕЛЬНИК ОЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ
Lebenslauffoto.jpg
- кандидат технічних наук, доцент кафедри геодезії, землевпорядкування і кадастру

Біографія

Народився 5 липня 1986 року в м. Камінь-Каширський.
У 2003 році закінчив загальноосвітню школу №10 м. Луцька.
У 2008 році закінчив Волинський національний університет імені Лесі Українки за спеціальністю “Землеустрій та кадастр”.
З 2010 по 2013 р навчвався у аспірантурі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
У 2013 році захистив дисертаційну роботу у Київському національному університеті будівництва і архітектури на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою “Комплексне дослідження деформаційних процесів грунтових гребель значної протяжності”; спеціальність 05.24.01 – геодезія, фотограмметрія і картографія ( Науковий керівник: д.т.н., проф. Мельник В.М.).
У 2015 році отримав атестат доцента кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Досвід роботи

Волинський державний університет імені Лесі Українки, молодший науковий лаборант кафедри геодезії, землевпорядкування і кадастру
Волинський національний університет імені Лесі Українки, лаборант кафедри геодезії, землевпорядкування і кадастру
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, асистент, старший викладач, доцент кафедри геодезії, землевпорядкування і кадастру

Підвищення кваліфікації

 • Навчально-науковий центр “Рабарсофт”, Німеччина ( 2015 р.)
 • Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (2015 р.)
 • Люблінський науково-технологічний парк (2017 р.)
 • Університет Марії Склодовської-Кюрі (2017 р.)

Викладає дисципліни:

 • Практикум з топографічного креслення
 • Інженерна та комп’ютерна графіка в землеустрої
 • Землевпорядні вишукування і проектування
 • Генеральне планування населених пунктів

Сфера наукових досліджень та інтересів

 • геоінформаційні системи
 • інженерно-геодезичні вишукування
 • геодезичні прилади
 • комп’ютерна графіка

Перелік найвагоміших праць (за останні 5 років)

Наукові статті у фахових виданнях:

 1. Мельник О.В. Побудова реологічних моделей при інженерно-геодезичному моделюванні елементів технологічних комплексів / Шостак А.В., Божидарнік В.В., Мельник О.В.// Scientific journal «TECHNOLOGICAL COMPLEXES» № 2(8), 2013 Р.80-85.
 2. Мельник О.В., Мельник Ю.А. Апроксимація та прогнозування переміщень контрольних точок грунтових гребель із використанням рядів Фур'є. Международный научный журнал "ScienceRise".- Харків: НПП ЧП «Технологический Центр» вип. 3(8) 2015.- С.53-57. Index Copernicus
 3. Мельник О.В. Варіант оперативного геодезичного контролю за експлуатаційним станом греблі ХАЕС / Мельник В.М., Мельник О.В. // Зб. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. -Львів,-2009. -вип.17. С.178-186.
 4. Мельник О.В. Про причини деформаційних процесів грунтової греблі ХАЕС / Мельник О.В.// Зб. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. -Львів,-2010. -вип.19. С.67-74.
 5. Мельник О.В. Адаптивний алгоритм оперативного GPS-геодезичного контролю /Мельник О.В. // Зб. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. -Львів,-2011. -вип.21. С.101-102.
 6. Мельник О.В. Застосування векторного аналізу в РЕМ-фотограмметрії./ Шостак А. В. Божидарнік В. В. Синій С. В. Мельник О.В. Дрозд Ю. І.// Наукові нотатки: Міжвузівський збірн. (за галузями знань «Машинобудування та металообробка», «Інженерна механіка», «Металургія та матеріалознавство»). – Луцьк: Луцький НТУ. - 2013. – Вип. 41. – Ч.2.– С.272-277
 7. Мельник О.В. Оброблення результатів інженерно-геодезичних спостережень за осіданнями методом фільтрації за Калманом / Шульц Р.В., Анненков А.О., Мельник О.В., Хайлак А.М.// Інженерна геодезія: науково-технічний збірник. – Вип. 60 / Відповідальний редактор С.П. Войтенко. – К.: КНУБА, 2013. с. 57-76
 8. Мельник О.В. Оцінка фільтаційно-суфозійних властивостей та диференційної пористості грунту на деформаційну стійкість грунтових гребель за даними РЕМ-мікроскопічних досліджень/ Мельник О.В.// Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник /Відпов.ред. М.М. Осєтрін.-К., КНУБА,2014.-Вип.51. –С.348-355.
 9. Мельник О.В. Деякі питання дослідження суфозійних процесів в тілі греблі Хмельницької АЕС/Мельник О.В., Мельник Ю.А.// Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник /Відпов.ред. М.М. Осєтрін.-К., КНУБА,2014.-Вип.52. –С.241-247.
 10. Сунак П.О. Аналіз заходів реконструкції житлового фонду закордоном [Текст] / П.О. Сунак, Ю.А. Мельник, О.В. Мельник, С.В. Синій, О.П. Сунак, І.Е. Линник // Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. зб. – К: КНУБА, 2014. - Вип. 54. – С. 397-410.

Індекс бібліографічних посилань у Google Академія