Косаковська Леся Петрівна

Матеріал з wiki.eenu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Косаковська.jpg

Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства

Вчене звання: доцент

Біографічна довідка:

Народилася 06.10.1957 в місті Луцьк, Волинської області. В 1982 році закінчила Луцький педагогічний інститут імені Лесі Українки. З 1988 року старший викладач, а з 2010 року доцент кафедри хореографії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Мистецька парадигма Василя Авраменка в контексті розвитку української культури ХХ ст.”. Напрямки дослідження: хореографічне мистецтво, зокрема розвиток українського та зарубіжного балетмейстерського мистецтва ХХ ст. Є автором понад 30 публікацій. Керівник самодіяльного народного ансамблю народного танцю «Кладочка» (1985 - 1998), шоу – балету «Натхненння» (2001 - 2008), дитячої хореографічної студії «Натхнення» (2004 - 2014). Балетмейстер-постановник першого українського дитячого мюзиклу «Бджілка» (2010).

Коло наукових інтересів:

 • Хореографічне мистецтво ХХ ст.;
 • Танцювальний фольклор.

Перелік навчальних дисциплін:

 • “Основи наукових досліджень”;
 • “Методика викладання ритміки і хореографії”;
 • “Історія хореографічного мистецтва”;
 • “Історія костюму”;
 • “Українське хореографічне мистецтво”;
 • “Методика роботи з хореографічним колективом”.

Перелік навчально-методичних, наукових праць:

 • Косаківська Л. П., Чепалов О. І. Танцювальний фольклор і становле-ння українського національного хореографічного мистецтва / Л. П. Косаківська, О. І. Чепалов // Культура України: зб. наук. пр. – X. : ХДАК, 2001. – Вип. 8. –С. 47–57. – (Серія «Мистецтвознавство»).
 • Косаківська Л. П. Творча спадщина В. К. Авраменка в діяльності учнів та послідовників / Л. П. Косаківська // Культура України : зб. наук. пр. – X. : ХДАК, 2002. – Вип. 10. – С. 118–127. – (Серія «Мистецтвознавство»).
 • Косаківська Л. П. Василь Авраменко – Іван Кавалерідзе : «кінодуель» через океан / Л. П. Косаківська // Кіно–Театр. – 2003. – № 4. – С. 8–10.
 • Косаківська Л. П. Жанр «балетної картини» у хореографії В. Авра-менка / Л. П. Косаківська // Культура України : зб. наук. пр. – X. : ХДАК, 2003. – Вип. 12. – С. 248–258. – (Серія «Мистецтвознавство»).
 • Косаківська Л. П. Творча спадщина В. Авраменка та проблема збереження українського хореографічного фольклору у навчально-виховному процесі вищої школи / Л. П. Косаківська // Мистецтвознавчі записки : зб. наук. пр. – К. : Міленіум, 2008. – Вип. 13. – С. 171–175.
 • Косаковська Л. П. Наталка Полтавка І. Котляревського — М. Лисенка у кінотрактовці В. Авраменка та І. Кавалерідзе / Л. П. Косаковська // Музикознавчі студії інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : [зб. наук. праць]. – Вип. 9. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – С. 170–180.
 • Косаковська Л. П. “Петрушка” Фокіна-Стравінського - Бенуа – три рівні прояву художніх новацій першого десятиліття XX століття / Л. П. Косаковська // Культура і Сучасність : альманах. – К. : Міленіум, 2013. – №. 2. - С. 108–114.
 • Косаковська Л. П. Педагог танцю Шарль Дідло: заповіти майстра / Л. П. Косаковська // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. – К. : Міленіум, 2013. – № 4. – С. 151–155.
 • Косаковська Л. П. Збереження автентичних фольклорно-етнографічних зразків українського народного танцю як предмет наукового дослідження / Л. П. Косаковська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки. Вип. 8(285).- Луцьк, 2014.- С.71-77.
 • Косаковська Л. П. Трансформація виразових засобів класичного танцю: концепція Михайла Фокіна / Л. П. Косаковська // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки.- Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. - №3 (27). - С. 10 – 14.
 • Косаковська Л. П. Основи наукових досліджень. Робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму 6.020202 „Хореографія” / Л. П. Косаковська // Луцьк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014. – 15 с.
 • Косаковська Л. П. Методика викладання ритміки і хореографії. Робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму 6.020202 „Хореографія” / Л. П. Косаковська // Луцьк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014. – 19 с.
 • Косаковська Л. П. Методика роботи з хореографічним колективом. Робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму 6.020202 „Хореографія” ” / Л. П. Косаковська // Луцьк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014. – 15 с.
 • Матоліч І.Я. Косаковська Л. П. // Мистецтвознавці України. Довідник. 19991- 2010 / Упоряд.: І.Я.Матоліч. — К. : ДП «НВЦ «Приорітети», 2014. С. 37. — ISBN 978-966-8809-65-1.


Нагороди:

 • 1973р.- Грамота Міністерства культури УРСР
 • 1988р.-«Народний самодіяльний колектив». Ансамбль народного танцю «Кладочка» Луцького педагогічного інституту ім. Лесі Українки
 • 2007р.- Почесна грамота Міністерства освіти та науки України
 • Грамоти, дипломи, подяки Волинської обласної державної адміністрації, Волинської обласної ради, Луцької міської ради, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
 • Лауреат Всеукраїнських та Міжнародних мистецьких конкурсів і фестивалів.

Контакти:

43025

м. Луцьк

вул. Винниченка, 30.

СНУ імені Лесі Українки (навчальний корпус В),

Тел. +380980356061