Качинська Тетяна Валеріївна

Матеріал з wiki.eenu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Качинська.jpg

Науковий ступінь – кандидат біологічних наук.

Вчене звання – доцент.

Посада – доцент кафедри фізіології людини і тварин, куратор наукової роботи викладачів та студентів.

Контактна інформація:

 • м. Луцьк, вул. Потапова, 9, корпус С, 7 поверх (ауд. 702)
 • e-mail: Kachynska.Tatiana@eenu.edu.ua

Наукові профілі автора

ORCID

Scopus Author ID

ResearcherID

ResearchGate


Біографія

Народилася 07.09.1982 р. у м. Ківерці Волинської області. У 1999 році закінчила ЗОШ І-ІІІ ступенів № 15 м. Луцька. З 1996 по 1999 рр. була слухачем Малої академії наук. У 2004 році закінчила з відзнакою Волинський державний університет імені Лесі Українки та отримала спеціальність “Біолог, викладач біології”. У цьому ж році прийнята на роботу до Волинського національного університету імені Лесі Українки на посаду старшого лаборанта кафедри фізіології людини і тварин. З 2006 по 2010 працювала завідувачем навчально-наукової лабораторії “вікової нейрофізіології” кафедри фізіології людини і тварин. З 2005 по 2009 – навчання в аспірантурі за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин. У січні 2010 року успішно захистила кандидатську дисертацію на тему “Викликана активність кори головного мозку в осіб з різним типом мануальної асиметрії (віковий аспект)”, отримала ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністю “фізіологія людини і тварин”. З 2010 по 2013 роки працювала на посаді старшого викладача, з вересня 2013 року переведена на посаду доцента кафедри фізіології людини і тварин біологічного факультету. З 2017 виконує обов’язки кратора наукової роботи викладачів та студентів.

Навчальні курси

 • Біоетика та біобезпека
 • Доклінічна діагностика біологічних систем
 • Нейроінформатика
 • Біологічні основи неврології та психіатрії

Гранти, проекти, держтеми, госпдоговірні теми

 1. "Регуляторні механізми і системна організація психофізіологічної активності людини (віковий аспект)" (0107U000740) (2008-2010 роки).
 2. "Фізіологічні кореляти способу реалізації когнітивних операцій" (0114U002417) (2014-2016 роки).
 3. SPR travel grant program for Eastern Europe and developing countries in Asia на поїздку для участі в 52-му щорічному з’їзді товариства психофізіологічних досліджень, Новий Орлеан, США (2012 рік).
 4. SPR travel grant program for Eastern Europe and developing countries in Asia на поїздку для участі в 53-му щорічному з’їзді товариства психофізіологічних досліджень, Флоренція, Італія (2013 рік).
 5. «Премія для молодих вчених» від Українського Фізіологічного товариства (2013 рік).
 6. Грант від товариства INCF для участі у 3-й Балтійсько-Скандинавській літній школі з нейроінформатики, Тарту, Естонія (2015 рік).
 7. Грант від Державного наукового фонду Шота Руставелі (Грузія) для участі в літній школі “Interdisciplinary Study of Human Behavior”, Тбілісі-Телаві, Грузія (2016 рік).
 8. Міжнародний проект “A computational infrastructure for high-throughput analysis of large brain imaging datasets”, awarded by the Swedish Research Council (Vetenskapsrådet) (2017-2019 роки).

Стажування

 1. Дистанційне навчання "Базові навички роботи у LMS MOODLE" (Анатомія та фізіологія дітей з основами генетики). Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (6.11.2014-30.11.2014).
 2. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (Факультет природничих наук, кафедра лабораторної діагностики, хімії та біохімії). Дисципліни: «Функціональна діагностика», «Доклінічна діагностика біологічних систем», «Біологічні основи неврології та психіатрії», «Організація лабораторної роботи», «Біоетика та біобезпека» (01.07.2018-31.12.2018).
 3. Люблінський медичний університет (Польща) (16.04.2018-16.10.2018).
 4. 4-денний курс «Neurofeedback in ADHD and insomnia», NeuroCare Group, Munich, German (10.09.2019-13.09.2019).

Методичні публікації

 1. Абрамчук О. М. Молекулярна біологія: збірник задач / О. М. Абрамчук, Т. В. Качинська. – Луцьк: ПП Іванюк, 2015. – 48 с.
 2. Качинська Т. В. Анатомія та фізіологія дітей з основами генетики / Т. В. Качинська, Абрамчук О. М. – Луцьк: ПП Іванюк, 2015. – 44 с. [1]
 3. Качинська Т. В. Неврологічні основи логопедії: робочий зошит для практичних робіт / Т. В. Качинська, О. М. Абрамчук. – Луцьк: ПП Іванюк, 2015. – 44 с.
 4. Коцан І. Я. Біологія: від теорії до практики: тестові завдання для самостійної підготовки до модульних контрольних робіт / І. Я. Коцан, Т. В. Качинська. – 2-ге вид. перероб. та доп. – Луцьк: ПП Іванюк, 2015. – 57 с. [2]
 5. Качинська Т. В. Фізіологія людини та вікова фізіологія : робочий зошит для лабораторних робіт / Т. В. Качинська, О. П. Мотузюк, І. П. Кузнєцов. – Луцьк : ПП Іванюк, 2016. – 88 с.
 6. Качинська Т. В. Фізіологія (ВНД та вікова) з основами генетики : зошит для практичних робіт / Т. В. Качинська, О. М. Абрамчук. – Луцьк : ПП Іванюк, 2016. – 56 с.
 7. Коцан І. Я. Біологія у всесвітньому просторі : Тестові завдання для перевірки якості засвоєння знань / І. Я. Коцан, Т. В. Качинська, О. В. Коржик. – Луцьк : ПП Іванюк, 2017. – 79 с.
 8. Абрамчук О. М. Молекулярна та клітинна біофізика, термінологічний збірник. - 2-ге вид. перероб. та доп. / О. М. Абрамчук, Т. В. Качинська. – 2017. – 70 с. - Електронне навчально-методичне видання.
 9. Дистанційний курс «Анатомія та фізіологія дітей з основами генетик» : Рекомендовано науково-методичною радою університету до використання у навчальному процесі. Протокол № 8 від 17.06.2015. [3]
 10. Дистанційний курс «Біоетика та біобезпека» : Рекомендовано науково-методичною радою університету до використання у навчальному процесі. Протокол № 8 від 14.04.2016. [4]
 11. Дистанційний курс «Фізіологія (ВНД та вікова) з основами генетики» : Рекомендовано науково-методичною радою університету до використання у навчальному процесі. Протокол № 7 від 26.04.2017. [5]
 12. Дистанційний курс «Неврологічні основи логопедії», курс в режимі апробації. [6]
 13. Качинська Т. В. Неврологічні основи логопедії : робочий зошит для практичних робіт /Т. В. Качинська. – Луцьк, 2019. – 62 с. – електронне видання. [7]

Основні наукові публікації, монографії

 1. Kozachuk N.O., Gurianov V.G., Kachynska T.V., Shvartz L.O., Poruchynskyi A.I., Dmytrotsa O.R., and Abramchuk O.M. Prediction of Creativity Level Based on Indicators of EEG With the use of Neural Network Models // RJPBCS. – 2015. – 6(6). – P. 88-93. [8]
 2. Kotsan I. Functional System of Creative Thinking / IYa. Kotsan, NO. Kozachuk, TV. Kachynska, LO. Shvartz, AI. Poruchynskyi, OR. Dmytrotsa, OM. Abramchuk and TF. Poruchynsky // RJPBCS. – 2016. – 7(5). – P. 527-532. [9]
 3. Korzhyk O. Peculiarities of brain processes during the stop and switch of motor programs among women / O. Korzhyk, O. Pavlovych, O. Abramchuk, O. Dmytrotsa, A. Poruchynskiy, T. Kachynska, A. Morenko // BIOLOGIJA. – 2018. – Vol. 64. - №. 3. – P. 217–227. [10]
 4. Rakovets Oksana. Electrophysiological Features of Brain Electric Activity in Individuals with Different Social Behavior / Oksana Rakovets, Olga Abramchuk, Ludmila Shvarts, Natalia Kozachuk, Oleksandr Zhuravlov, Alona Zhuravlova, Ludmila Goshko, Tetiana Kachynska, Maria Osyp, Yurii Osyp, Illya Kuznetsov, and Ihor Kotsan // RJPBCS. – 2019. – 10(3). – P. 85-92. [11]
 5. Коцан І. Я. Особливості варіабельності серцевого ритму в дівчат підліткового періоду з різним рівнем вегетативної регуляції / І. Я. Коцан, Т. В. Качинська, С. С. Берлач // Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. – Серія : Біологічні науки. – Луцьк : РВВ «Вежа». – 2015. – № 2. – С.127–132. [12]
 6. Качинська Т. В. Особливості джерел викликаної активності кори головного мозку в лівшів та правшів під час класифікації стимулів, пов’язаних із локалізацією та формою об’єкта / Т. В. Качинська, О. М. Абрамчук, І. П. Кузнєцов // Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. – Серія : Біологічні науки. – Луцьк : РВВ «Вежа». – 2015. – № 2. – С.164–169. [13]
 7. Качинськ Т. Особливості часових показників варіативності серцевого ритму в дівчат різного шкільного віку під час виконання когнітивних завдань / Т. Качинська, О. Абрамчук, О. Поліщук, Ю. Шершень // Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. – Серія : Біологічні науки. – Луцьк : РВВ «Вежа». – 2015. – № 12. – С.166–172. [14]
 8. Качинськ Т. Вплив умісту гемоглобіну в крові на кардіореспіраторну систему жінок / Т. Качинська, Л. Монюк // Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. – Серія : Біологічні науки. – Луцьк : РВВ «Вежа». – 2016. – № 12. – С.171–178. [15]
 9. Качинська Т. Вплив сприйняття індивідуальної хвилини на нейродинамічні показники / Качинська Тетяна, Абрамчук Ольга, Гочачко Карина // Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. – Серія : Біологічні науки. – Луцьк : РВВ «Вежа». – 2017. – № 13. – С.167–171. [16]
 10. Качинська Тетяна. Особливості часових параметрів варіативності серцевого ритму в школярів у процесі курсу занять плаванням / Качинська Тетяна, Василюк Діана, Панасюк Ірина, Трофимчук Анна // Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. – Серія : Біологічні науки. – Луцьк : РВВ «Вежа». – 2018. – № 8 (381). – С.157–164. [17]
 11. Гочачко К. Вплив інформаційного навантаження на динаміку часових параметрів варіативності серцевого ритму у студентів із різним рівнем тривожності / К. Гочачко, Т. Качинська, О. Абрамчук, Н. Кормош, М. Матолінець // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Серія: Біологічні науки. - 2019. - № 4 (388). - С. 87-93. [18]

Патенти

 • Пат. 86006 Україна, МПКА61В 5/0452 (2006.01). Спосіб оцінки не стаціонарності електроенцефалограми Заявник і патентовласник Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки / Коцан І.Я., Козачук Н. О., Кузнєцов І.П., Качинська Т.В., Федорчук О.Ю. // №u201307142; заявл. 06.06.2013; опубл. 10.12.2013, Бюл. №23. – 4 с.
 • Пат. 86008 Україна, МПКА61В 5/0452 (2006.01). Спосіб оцінки профілю мануальної асиметрії Заявник і патентовласник Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки /Коцан І.Я., Козачук Н. О., Кузнєцов І.П., Качинська Т.В., Федорчук О.Ю. // №u201307144; заявл. 06.06.2013; опубл. 10.12.2013, Бюл. №23. – 3 с.

Нагороди, відзнаки

 1. Дипломом ІІІ ступеня за перемогу в конкурсі «Кращий молодий науковець СНУ імені Лесі Українки» (2014 рік)
 2. Почесна грамота Волинської обласної ради (2016 рік)
 3. Грамота Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (2019 рік)

Членство в наукових товариствах

Наукові гуртки, проблемні групи, наукові осередки

Проблемна група «Вплив альфа-тренінгу на індекс агресії та ворожості в осіб підліткового віку».
Науковий осередок «Теоретичні та практичні аспекти методу нейробіозворотного зв’язку».