Кафедра практичної та клінічної психології

Матеріал з wiki.eenu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук

mini

Історична довідка

У 1993 році було створено кафедру практичної психології, завідувачкою якої стала Денисюк А. С., кандидат психологічних наук, доцент.

З 1995 року по 1999 рік кафедру очолювала Буленко Т. В., кандидат психологічних наук, доцент.

У 1999 році в зв'язку з рішенням Вченої ради Волинського державного університету імені Лесі Українки та згодою Головного управління вищої освіти Міністерства освіти України кафедру практичної психології було реорганізовано у кафедру медичної психології та психодіагностики.

Протягом 2000-2006 років завідувачкою кафедри була Хлівна О. М., кандидат психологічних наук, доцент.

У 2013 році у результаті об'єднання кафедри медичної психології та психодіагностики (завідувач кафедри — кандидат психологічних наук, доцент Мушкевич М.І.) і кафедри валеології та безпеки життєдіяльності (завідувач кафедри — кандидат медичних наук, професор Петрик О.І.) була створена кафедра практичної психології та безпеки життєдіяльності.

З 2006 року по теперішній час кафедру очолює кандидат психологічних наук, доцент Мушкевич Мирослава Іванівна.

У вересні 2018 року кафедру практичної психології та безпеки життєдіяльності було перейменовано на кафедру практичної та клінічної психології.

Склад кафедри

Мушкевич Мирослава Іванівна – кандидат психологічний наук, доцент, завідувачка кафедри практичної та клінічної психології

Грицюк Ірина Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент

Дучимінська Тамара Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент

Коширець Віктор Васильович – кандидат психологічних наук, доцент

Магдисюк Людмила Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент

Мельник Антоній Петрович – кандидат психологічних наук, доцент

Федоренко Раїса Петрівна – кандидат психологічних наук, доцент

Фенина Оксана Ярославівна – кандидат психологічних наук, доцент

Хлівна Олександра Миколаївна– кандидат психологічних наук, доцент

Шкарлатюк Катерина Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент

Клюйко Леся Федорівна – cтарший лаборант

Viber image.jpg

Місце кафедри за підсумками рейтингового оцінювання результатів роботи за останні 5 років

• 2014-2015 рр. - 11 місце [1]

• 2015-2016 рр. - 5 місце [2]

• 2016-2017 рр. - 6 місце [3]

• 2017-2018 рр. - 6 місце [4]

• 2018-2019 рр. - 12 місце [5]

Мета, завдання, напрямки роботи кафедри

Основні напрямки наукового дослідження

Наукова проблематика кафедри – «Гармонізація психологічного і сімейного благополуччя особистості».

Із метою оптимізації професійної підготовки практичних психологів при кафедрі створено:

1. Психологічний консультативний центр (психоконсультація та психотерапія з клієнтами різного віку при сімейних, особистісних проблемах, проблемах психічного розвитку. Під керівництвом супервізорів студенти мають можливість надавати психологічну допомогу клієнтам центру).

2. Центр сімейної психології «Щаслива сім’я» (розширення знань з питань психологічної готовності до шлюбно-сімейних взаємин, побудови гармонійних подружніх стосунків, функціонування сім’ї, виходу подружжя з кризових ситуацій.

3. Школа тренерської майстерності (поглиблення знань з теорії методології психотренінгу; розширення спектру тренінгових технологій і психологічних практик; рефлексія досвіду учасника тренінгової групи, тренера-керівника групи, організатора тренінгової групи; збагачення методичного портфелю сучасними психологічними інструментами; сертифікація набутих знань та вмінь тренерської діяльності (80 год.).

4. Школа клієнт-центрованої психотерапії (сприяння розвитку особистості психотерапевта або консультанта з позиції людино-центрованого підходу; надання сертифікації в сфері психотерапії на рівні вимог Європейської Асоціації психотерапії (216 год.); проведення теоретичних семінарів, супервізій та інтервізій для психотерапевтів, що отримали сертифікацію в галузі клієнт-центрованого підходу).

5. Школа арт-терапії (ознайомлення із методологічними та теоретичними основами методів арт-терапії; впровадження основних форм арт-терапії в процесі групової роботи; оволодіння системними принципами діагностики та корекції засобами арт-терапії; формування досвіду застосування арт-терапевтичних матеріалів в консультативному та корекційному процесі психологічної допомоги (360 год.).

Результати науково-дослідницької та практичної консультативної і терапевтичної роботи щорічно відображаються у науково-практичному семінарі «Актуальні проблеми практичної та клінічної психології», Міжнародній науково-практичній конференції «Психологічні основи здоров’я, освіти, науки та самореалізації особистості», Психологічному фестивалі на озері Світязь, який передбачає ознайомлення із новітніми психотерапевтичними технологіями з різних психотерапевтичних напрямів.

На кафедрі діють проблемні групи за різними психологічними напрямками та наукові гуртки, спрямовані на ознайомлення студентів із класичними та сучасними підходами до психології та психотерапії.

Психологічний консультативний центр

При Психологічному консультативному центрі викладачі надають консультації клієнтам різного віку при сімейних проблемах (проблеми подружніх стосунків; труднощі взаємовідносин дітей та батьків; проблеми взаємовідносин з прабатьками; подружні зради; подолання гармонійних відносин у сім’ї; консультування наречених та батьків наречених; проблеми входження в нову сім’ю; труднощі спілкування з особами протилежної статі; навчання регулюванню власних негативних емоцій; психологічна підготовка до вагітності та появи дитини; психологічний супровід вагітних жінок та подолання проявів післяпологової депресії); при проблемах психічного розвитку дитини (діагностика психічного розвитку дитини та готовності до шкільного навчання; діагностика труднощів при навчанні дитини; корекція взаємовідносин з однолітками; корекція конфліктів у шкільному колективі; корекція порушень взаємовідносин з батьками; допомога дітям після психічних травм; відновлення психічного стану дитини після лікування та перенесених захворювань;допомога дітям у стресових ситуаціях; корекція дитячих ревнощів та страхів; корекція дитячої агресивності); при особистісних проблемах (корекція заниженої самооцінки; подолання посттравматичних стресових розладів; корекція депресивних емоційних станів; корекція нав’язнивих станів; подолання психосоматичних розладів; корекція тривожних станів та страхів). Робота Психологічного консультативного центру передбачає супервізію студентів з приводу консультування та терапії клієнтів. Консультанти та терапевти використовують різноманітні класичні та сучасні методи психологічного впливу: системний підхід до сімейної терапії, клієнт-центровану терапію, тілесно-орієнтовані техніки, арт-терапію, казкотерапію, ігротерапію, тренінгові заняття, рольові ігри.

В рамках Психологічного консультативного центру відбувається робота Школи тренерської майстерності, метою якої є поглиблення знань з теорії методології психотренінгу; розширення спектру тренінгових технологій технологій і психологічних практик; рефлексія досвіду учасника тренінгової групи, тренера-керівника групи, організатора тренінгової групи; збагачення методичного портфелю сучасними психологічними інструментами; сертифікація набутих знань та вмінь тренерської діяльності.

Робота Школи клієнт-центрованої психотерапії спрямована на розповсюдження інформації щодо сучасних професійних та етичних стандартів в сфері навчання психотерапії та психотерапевтичної діяльності, підвищення психологічної культури суспільства; сприяння розвитку особистості психотерапевта або консультанта з позиції людино-центрованого підходу; надання сертифікації в сфері психотерапії на рівні вимог Європейської Асоціації психотерапії; проведення теоретичних семінарів, супервізій та інтервізій для психотерапевтів, що отримали або отримають ертифікацію в галузі клієнт-центрованого підходу; сприяння розвитку мета-навиків у фахівців, що працюють в системі психотерапевтичної допомоги, за напрямком клієнт-центрованого підходу; створення та підтримку відповідного професійного середовища, що сприяє більш ефективній організації психотерапевтичної допомоги населенню та підвищенню якості психотерапевтичних послуг.

Основними завданнями Школи арт-терапії є ознайомлення із методологічними та теоретичними основами методів арт-терапії; впровадження основних форм арт-терапії в процесі групової роботи; оволодіння системними принципами діагностики та корекції засобами арт-терапії; формування досвіду застосування арт-терапевтичних матеріалів в консультативному та корекційному процесі психологічної допомоги;оволодіння навичками аналізу арт-продуктів клієнта; формування власного кейсу арт-методів та арт-технологій для роботи із дітьми та дорослими; інтерактивна робота в рамках арт-методу із основними психологічними проблемами клієнта; формування навичок роботи із клієнтами різних вікових категорій; розкриття особливостей застосування інтермодального підходу до арт-терапії.

До Психологічного консультативного центру можуть звернутися всі бажаючі.

Психологічний фестиваль на озері Світязь

Фахівців, орієнтованих на розвиток інноваційних технологій у психології та психотерапії, Студентів, які прагнуть до розвитку своїх особистих і професійних якостей, до освоєння нових технологій і психологічних практик,Всіх, кого цікавить розвиток свого психологічного та духовного потенціалу, запрошуємо взяти участь у «Психологічному фестивалі на Світязі».

Весняний «Психологічний фестиваль на Світязі» відбудеться 29-31 травня 2020 року на базі спортивно-оздоровчого табору «Гарт» Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

У рамках фестивалю протягом трьох днів заплановано тренінги, майстер-класи, ворк-шопи, які будуть проходити протягом дня, а також нічний марафон. Простір фестивалю відкрито для творчих психологічно-навчальних проектів: музичних, театральних, танцювальних, художньо-образотворчих, тощо.

Для учасників є можливість познайомитися з різними напрямками сучасної психології та психотерапії, взяти участь у майстер-класах, опрацювати свої проблеми, отримати новий імпульс до подальшого розвитку, ознайомитися із роботою різних тренерів, отримати нові знання та проявити себе, встановити ділові та дружні контакти.

Для ведучих є можливість презентувати свій метод, провести майстер-клас (до 3-х годин), творчу майстерню, обговорити актуальні питання у неформальному спілкуванні. І, нарешті, просто відпочити в красивому місці та в дружній компанії.

Під час фестивалю можна безпосередньо взяти участь у майстер-класах та тренінгах за такими напрямками:

• сімейна системна терапія,

• арт-терапія,

• психологічна експертиза,

• стрес-менеджмент,

• конфлікти та їх модерація

• психоаналіз,

• трансакційний аналіз,

• психокорекція та особистісне зростання,

• казкотерапія,

• піскова терапія,

• мандалотерапія,

• глинотерапія,

• ґудзикотерапія,

• музична психотерапія,

• ігротерапія,

• тілесно-орієнтована психотерапія.

Якщо Ви бажаєте бути учасником, то Вам потрібно зв’язатися з представником оргкомітету, який після отримання оргвнеску зареєструє Вас як учасника фестивалю (для цього о необхідно буде повідомити Ваше ім’я, регіон та контакти (моб., e-mail).

Реєстрація учасників та тренерів:

Мушкевич Мирослава Іванівна (тел. 095-156-06-84)

Клюйко Леся Федорівна (тел. 050-554-12-97)

e-mail: kafedra_2018@ukr.net

Курси підвищення кваліфікації

Кафедра практичної та клінічної психології забезпечує читання таких сертифікованих курсів підвищення кваліфікації:

1. Сертифікатні курси «Арт-терапія як метод психологічної допомоги» (Ліцензія Міністерства освіти та науки України №1135-АК від 29.07.2015 року, 286 год.). Керівник - Грицюк Ірина Михайлівна (067-831-26-56, 050-539-28-67).

Арттерапія.jpeg


2. Сертифікатні курси "Клієнт-ценрована психотерапія у роботі з дітьми та дорослими" (Ліцензія Міністерства освіти та науки України №145 від 01.08.2019 року, 360 год.). Керівник - Дучимінська Тамара Іванівна (050-967-66-58).

Кцт.jpg

3. Сертифікатні курси в межах центру "Щаслива сім'я", метою яких є підвищення кваліфікації фахівців (72 год.). Керівник - Федоренко Раїса Петрівна (050-675-40-66, 096-974-12-39).

Сімейна.jpg

Науково-дослідницька діяльність кафедри

Наукова співпраця кафедри

Медичні заклади

1) Волинський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Міністерства праці та соціальної політики України (стажування, підвищення кваліфікації, проходження практики, наукові дослідження, статті, спільний психологічний супровід, ко-терапія, фестивалі, конференції, семінари);

2) Волинський обласний госпіталь ветеранів війни;

3) Луцький військовий гарнізонний шпиталь;

4) Волинська обласна психіатрична лікарня;

5) КЗ «Луцька міська дитяча поліклініка», Клініка дружня до молоді»;

6) КЗ «Луцька станція швидкої медичної допомоги»;

7) Волинська обласна психолого-медико-педагогічна консультація

8) Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок»»;

9) Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Промінь»;

10) Волинська обласна організація Червоного Хреста

11) Центр ранньої реабілітації для дітей з органічними ураженнями ЦНС і психіки;

12) Волинський обласний наркологічний диспансер;

13) Луцький геріатричний пансіонат;

14) КЗ Волинське обласне протитуберкульозне обєднання;

15) Центр кардіоваскулярної патології та тромболізісу;

16) Центр допомоги учасникам АТО;

17) Центр планування сім’ї.

Освітні заклади

1. Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Волинської області (навчання з БЖД та ЦЗ);

2. КЗ «Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 15 Луцької міської ради Волинської області;

3. Луцький Навчально-Виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №22;

4. Луцький центр професійно-технічної освіти;

5. Волинський коледж Національного університету харчових технологій;

6. Луцький базовий медичний коледж;

7. Луцьке вище професійне училище;

8. Луцька загальноосвітня школа 1-3 ступенів №20;

9. Луцький районний відділ освіти;

10 Волинський обласний Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій»;

11. Навчально-методичний кабінет психологічної служби управління освіти Луцької міської ради.

Соціальні установи

1. Департамент соціальної політики Луцької міської ради;

2. Управління ДСНС у Волинській області;

3. Волинський обласний військовий комісаріат (інструкторсько-методичні заняття)

4. Волинський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

5. Луцьке міське управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

6. Луцький міський центр зайнятості;

7. Обласне управління внутрішніх справ;

8. Національна поліція України Луцький ВП ГУНП у Волинській області (досудові дослідження).

Громадські організації

1) Голова місцевого осередку у Волинській області Всеукраїнської громадської організації (ВГО) «Інститут клієнт-центрованої і експірієнтальної психотерапії» («ІКЕП»);

2) Голова правління Волинської обласної громадської організації «ЕЛІПС», що входить в Коаліцію ВІЛ-сервісних організацій України та надає ВІЛ-сервісні послуги у Волинській області і м. Луцьку;

3) Науково-методичної ради з ЦЗ та БЖД Волинської області;

4) ГО «Гендерний центр»;

5) ГО «Військові капелани Волині»;

6) БФ «Шанс» (Віл-сервісна організація);

7) ГО «ОМЕП»;

8) Юридична клініка Ад-Астра;

9) Луцький університет третього віку.

Основні навчально-методичні та наукові праці викладачів

Монографії (за останні 5 років)

1. Психологія професійної безпеки: технології конструктивного самозбереження особистості : кол. моногр. / О. Лазорко, Ж. Вірна, Л. Акімова [та ін.] ; за заг. ред. Ж. Вірної. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 588 с.

2. Соціальні орієнтації фахівців соціономічних професій: теорія, практика, методи вивчення : монографія / Ірина Михайлівна Грицюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 188 с.

3. Психологія особистісної безпорадності студентів [Текст] : монографія / Л. Я. Малімон, Т. І. Дучимінська. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 192 с.

4. Психологічна допомога учасникам АТО та їх сім’ям : колективна монографія / М. Мушкевич, Р. Федоренко, А. Мельник [та ін.] ; за заг. ред. М. Мушкевич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 260 с.

5. Психологічна допомога учасникам АТО та їх сім’ям : колективна монографія / М. Мушкевич, Р. Федоренко, А. Мельник [та ін.] ; за заг. ред. М. Мушкевич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 356 с.

6. Професійний самоменеджмент особистості [Текст] / монографія / Жанна Вірна, Оксана Фенина. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 212 с.

7. Фенина О. Я. Причини формування дитячих неврозів : ціннісний вимір / Духовність. Цінності. Психологія [монографія] / гол. Ред.. М. Лєдзінська, І. Філіппова. – Луцьк: Волиньполіграф, 2018. – С. 203 – 209.

8. Психологія молодої сім’ї [Текст] : монографія / Мушкевич М. І., Федоренко Р. П., Дучимінська Т. І., Магдисюк Л. І. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 308 с.

9. Психологічна готовність особистості до виходу на пенсію : монографія / Лариса Володимирівна Засєкіна, Людмила Іванівна Магдисюк. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2018. – 290 с.

10. Цивільна безпека як чинник розвитку виробничої та невиробничої сфер суспільства – колективна монографія / за наук. ред. Федорчук-Мороз В. І. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2018. – 234 с.

11. Арт-терапевтичний підхід в роботі практичного психолога зі страхом майбутнього в осіб похилого віку / Психолого-педагогічна допомога особистості засобами арттерапії : міжнародна колективна монографія / Т. І. Дучимінська, Л. І. Магдисюк, Хлівна О. М. // за заг. ред. Т. А. Ткачук, Н. О. Бочаріна / Переяслав (Київ.обл.) : Домбровська Я.М., 2020. – 237 с.

12. Психологія молодої сім’ї : монографія / Р. П. Федоренко, М. І. Мушкевич, Т. І.Дучимінська, Л. І. Магдисюк. – Вид. 2-ге, доповн. та змін. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – 392 с.

13. Resilience as a psychological resource for personality development during student ages/ T. Duchyminska, O. Khlivna. – Psychological resources of the individual under the conditions of modern challenges. Editors: Jozef Kaczmarek, Hanna Varina. Monograf. Opole : The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; ISBN 978-83-66567-06-1; pp.232. – S. 32-40.

Навчально-методичні посібники (за останні 5 років)

1. Подолання особистісної безпорадності студентів у навчальній діяльності [Текст]: навч. метод. посіб. / Т.І. Дучимінська, Л.Я. Малімон. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 164 с.

2. Основи психотерапії : навч. посібник / М. І. Мушкевич, С. Є. Чагарна ; за заг. ред. М. І. Мушкевич. – Вид. 2-ге. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 420 с.

3. Федоренко Р. П. Психологія суїциду : навч. посіб. [для студентів вищ. навч. закл.] / Раїса Петрівна Федоренко. – Вид. 2-ге, змін. та доп. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 340 с. - (Гриф МОН України, лист № 1/11-5626 від 05.07.2011 р.)

4. Грицюк І.М. Психофізіологія : навч.посіб. [для студентів вищ.навч.закл.] / Ірина Михайлівна Грицюк.- Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 322 с.

5. Психологічна допомога в клініці: навчально-методичний посібник / Р. П. Федоренко, О. М. Хлівна, Т. І.Дучимінська, Л. І. Магдисюк, С. В. Борцевич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 232 с

6. Патопсихологія та спецпрактикум з клінічної психодіагностики: навчально-методичний посібник / А. П. Мельник, Т. І. Дучимінська, Л. І. Магдисюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 163 с.

7. Основи психотерапії : навч. посібник / М. І. Мушкевич, С. Є. Чагарна ; за заг. ред. М. І. Мушкевич. – Вид. 4-тє. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 420 с.

8. Психологія здоров’я людини : навч. посіб. / Коцан І. Я., Ложкін Г. В., Мушкевич М. І. ; за ред. І. Я. Коцана. - Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 316 с.

9. Основи психотерапії та когнітивно-поведінкової діяльності : навч. посібник / М. І. Мушкевич, С. Є. Чагарна, С. В. Борцевич, П. Д. Гайдучик ; за заг. ред. М. І. Мушкевич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 420 с.

10. Психологічне консультування та психотерапія: зміст, прийоми, технології [Текст] : навч. посіб. / Федоренко Р. П., Мушкевич М. І., Коширець В. В. – Луцьк, Вежа-Друк, 2018. – 300 с.

11. Практикум психологічного консультування в юридичній сфері : навч. посіб. для студ. Вищ. Навч. Закл. ІІІ–ІV рівнів акредитації / Людмила Іванівна Магдисюк, Раїса Петрівна Федоренко. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 320 с.

12. Казкотерапія в психологічному консультуванні дітей та дорослих: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. ІІІ–ІV рівнів акредитації / Людмила Іванівна Магдисюк, Раїса Петрівна Федоренко, Марія Іванівна Замелюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 152 с.

13. Медико-психологічне консультування : навч.-метод. посіб. / Людмила Іванівна Магдисюк, Раїса Петрівна Федоренко. – Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – 332 с.

Основні навчально-методичні рекомендації (за останні 5 років):

1. Цивільний захист: методичні рекомендації до курсу «Цивільний захист» / В. В. Коширець, Х. Ю. Шишкіна. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 34с.

2. Психологія екстремальності. Методичні рекомендації для студентів / Антоній Петрович Мельник. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 44 с.

3. Психосоматика: методичні матеріали для студентів спеціальності «Практична психологія» / І.М. Грицюк. – Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2016. – 27 с.

4. Охорона праці в галузі: методичні рекомендації до курсу «Охорона праці в галузі» / Людмила Іванівна Магдисюк. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2016. – 40 с.

5. Охорона праці: методичні рекомендації до курсу «Охорона праці в галузі» / Людмила Іванівна Магдисюк. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2016. – 40 с.

6. Цивільна оборона : методичні рекомендації до курсу «Цивільна оборона» /Людмила Іванівна Магдисюк. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2016. – 49 с.

7. Безпека життєдіяльності : методичні рекомендації до курсу «Безпека життєдіяльності» / І. М. Грицюк, С.Є Чагарна, Х.Ю. Шишкіна, К.І. Шкарлатюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 88 с.

8. Методичні рекомендації до курсу «Психодіагностика» / Тамара Іванівна Дучимінська – Луцьк : Вежа-Друк. – 2016. – 32 с.

9. Методичні рекомендації для підготовки до лабораторних робіт з курсу «Психодіагностика» / Тамара Іванівна Дучимінська – Луцьк : Вежа-Друк. – 2016. – 22 с.

10. Методичні рекомендації до курсу «Основи охорони праці» / Тамара Іванівна Дучимінська – Луцьк : Вежа-Друк. – 2016. – 21 с.

11. Методичні рекомендації до курсу «Психодіагностика» / Тамара Іванівна Дучимінська, Людмила Іванівна Магдисюк – Луцьк : ПП Іванюк В. П. – 2017. – 32 с.

12. Охорона праці в галузі: методичні рекомендації до курсу «Охорона праці в галузі» / Людмила Іванівна Магдисюк. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2017. – 44 с.

13. Основи охорони праці: методичні рекомендації до курсу «Основи охорони праці» / Людмила Іванівна Магдисюк. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2017. – 72 с.

14. Цивільна оборона : методичні рекомендації до курсу «Цивільний захист та охорона праці в галузі» /Людмила Іванівна Магдисюк. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2017. – 72 с.

15. Основи психокорекції та психодіагностики : методичні рекомендації до курсу «Основи психокорекції та психодіагностики» / Людмила Іванівна Магдисюк. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2017. – 56 с.

16. Основи психокорекції та психодіагностики : методичні рекомендації до курсу «Основи психокорекції та психодіагностики» / Людмила Іванівна Магдисюк, Лариса Вячеславівна Остапчук, Вікторія Анатоліївна Шолом. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2017. – 44 с.

17. Судова психологія : методичні рекомендації до курсу «Судова психологія» / Людмила Іванівна Магдисюк. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2017. – 49 с.

18. Психодіагностика : методичні рекомендації до курсу «Психодіагностика» / Т. І. Дучимінська, Л. І. Магдисюк. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2017. – 32 с.

19. Математичні методи в психології : методичні рекомендації до курсу «Математичні методи в психології» / Т. І. Дучимінська, Л. І. Магдисюк. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2017. – 27 с.

20. Методичні рекомендації до курсу «Математичні методи в психології» / Тамара Іванівна Дучимінська, Людмила Іванівна Магдисюк – Луцьк : ПП Іванюк В. П. – 2017. – 27 с.

21. Казкотерапія у роботі з дітьми, які мають функціональні обмеження, та їх сім’ями : [методичні рекомендації] / К. І. Шкарлатюк, О.В. Сойко. – Луцьк, 2017. – 52 с.

22. Безпека життєдіяльності : методичні рекомендації до курсу «Безпека життєдіяльності та охорона праці», «Безпека життєдіяльності» , «Основи охорони праці»/ І. М. Грицюк, Л.І. Магдисюк. – Луцьк ПП Іванюк В.П., 2018. – 56с.

23. Судова психологія : програма нормативної навчальної дисципліни / Л. І. Магдисюк. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2018. – 12 с.

24. Основи психоконсультації та психокорекції : програма нормативної навчальної дисципліни / Л. І. Магдисюк. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2018. – 12 с.

25. Безпека життєдіяльності та охорона праці : програма нормативної навчальної дисципліни / Л. І. Магдисюк. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2018. – 16 с.

26. Безпека життєдіяльності та основи охорона праці : програма нормативної навчальної дисципліни / Л. І. Магдисюк. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2018. – 20 с.

27. Основи охорони праці: програма нормативної навчальної дисципліни / Л. І. Магдисюк. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2018. – 12 с.

28. Безпека життєдіяльності : програма нормативної навчальної дисципліни / Л. І. Магдисюк. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2018. – 11 с.

29. Психодіагностика та математичні методи в психології : методичні рекомендації до курсу «Психодіагностика та математичні методи в психології» / Т. І. Дучимінська, Л. І. Магдисюк. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2018. – 47 с.

30. Психодіагностика та математичні методи в психології : методичні рекомендації до курсу «Психодіагностика та математичні методи в психології» / Т. І. Дучимінська, Л. І. Магдисюк. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2018. – 34 с.

31. Клінічна психологія : методичні рекомендації до курсу «Клінічна психологія» / О. М. Хлівна, Л. І. Магдисюк. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2018. – 31 с.

32. Методичні рекомендації до курсу «Здоров’язберігаючі технології в сучасній психології» / О. М. Хлівна. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 16 с.

33. Діагностика психічного здоров’я та його розладів : методичні рекомендації для студентів факультету психології та соціології / М. І. Мушкевич, П. Д. Гайдучик. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2018. – 145 с.

34. Супервізія : методичні рекомендації до курсу «Супервізія» / Мирослава Іванівна Мушкевич, Олександра Миколаївна Хлівна. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2018. – 23 с.

35. Основи психоконсультації та психокорекції : методичні рекомендації до курсів «Основи психоконсультації та психокорекції», «Основи психокорекції та психодіагностики», «Судова психологія» / Л. І. Магдисюк. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2018. – 35 с.

36. Безпека життєдіяльності : методичні рекомендації до курсів «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці (перша медична допомога)», «Безпека життєдіяльності та охорона праці», «Безпека життєдіяльності», «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці», «Основи охорони праці» / Л. І. Магдисюк, І. М. Грицюк. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2018. – 56 с.

37. Безпека життєдіяльності та охорона праці : методичні рекомендації до курсів «Безпека життєдіяльності та охорона праці», «Безпека життєдіяльності», «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці», «Основи охорони праці» / Л. І. Магдисюк. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2018. – 59 с.

38. Методичні рекомендації для підготовки до лабораторних робіт студентів до курсу «Психодіагностики та математичні методи в психології» / Тамара Іванівна Дучимінська, Людмила Іванівна Магдисюк – Луцьк : ПП Іванюк В. П. – 2018. – 34 с.

39. Методичні рекомендації до курсу «Психодіагностики та математичні методи в психології» / Тамара Іванівна Дучимінська, Людмила Іванівна Магдисюк – Луцьк : ПП Іванюк В. П. – 2018. – 47 с.

40. Методичні рекомендації до курсу «Психокорекція особистісної безпорадності» / Тамара Іванівна Дучимінська, Святослав Володимирович Борцевич – Луцьк. ПП Іванюк В.П., 2018. – 16 с.

41. Методичні рекомендації до курсу «Психологічна готовність до шлюбу та сім`ї» / Тамара Іванівна Дучимінська– Луцьк. ПП Іванюк В.П., 2019. – 16 с.

42. Судова психологія : методичні рекомендації до курсу «Судова психологія», «Юридична психологія» / Людмила Іванівна Магдисюк. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2019. – 22 с.

43. Клінічна психологія : методичні рекомендації до курсу «Клінічна психологія» / О. М. Хлівна, Л. І. Магдисюк. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2019. – 32 с.

44. Методичні рекомендації до курсу «Клінічна психологія» : короткий курс лекцій / О. М. Хлівна, Л. І. Магдисюк. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2019. – 88 с.

45. Методичні рекомендації до курсу «Психологія тілесності» : курс лекцій / О. М. Хлівна, Л. І. Магдисюк. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2019. – 78 с.

46. Методичні рекомендації до курсу «Психологія тілесності» : практичні та лабораторні заняття / О. М. Хлівна, Л. І. Магдисюк. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2019. – 20 с.

47. Методичні рекомендації до курсу «Психологія тілесності» / О. М. Хлівна, Л. І. Магдисюк. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2019. – 44 с.

48. Основи практичної психології та організація наукових досліджень в галузі : програма вибіркової навчальної дисципліни / Л. І. Магдисюк. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2019. – 25 с.

49. Основи практичної психології та організація наукових досліджень в галузі : методичні рекомендації до курсу «Основи практичної психології та організація наукових досліджень в галузі» / Л. І. Магдисюк. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2019. – 27 с.

50. Судова психологія : методичні рекомендації до курсу «Судова психологія» : практичні та лабораторні заняття / Людмила Іванівна Магдисюк. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2020. – 23 с.

51. Судова психологія : програма вибіркової навчальної дисципліни / Л. І. Магдисюк. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2020. – 11 с.

52. Психологічна допомога дитині та сім’ї : методичні рекомендації до курсу «Психологічна допомога дитині та сім’ї» / Людмила Іванівна Магдисюк. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2020. – 18 с.

53. Психологічна допомога дитині та сім’ї: програма вибіркової навчальної дисципліни / Л. І. Магдисюк. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2020. – 12 с.

54. Медико-психологічне консультування : методичні рекомендації до курсу «Медико-психологічне консультування» / Людмила Іванівна Магдисюк. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2020. – 28 с.

55. Медико-психологічне консультування : програма вибіркової навчальної дисципліни / Л. І. Магдисюк. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2020. – 12 с.

56. Психологія вразливих груп: методичні рекомендації до курсу «Психологія вразливих груп» / Л. І. Магдисюк, А. П. Мельник. – Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – 24 с.

57. Психологія роботи з групами ризику: методичні рекомендації до курсу «Психологія роботи з групами ризику» / Л. І. Магдисюк, А. П. Мельник. – Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – 20 с.

58. Психологія екстремальних ситуацій: методичні рекомендації до курсу «Психологія екстремальних ситуацій» / Л. І. Магдисюк, А. П. Мельник. – Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – 20 с.

Основні наукові статті, включені до фахових науково-метричних баз (за останні 5 років):

1. Магдисюк Л. І. Розробка та апробація авторської методики дослідження психологічної готовності до виходу на пенсію / Л. І. Магдисюк // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. пр. / за ред.. Н. Є. Завацької. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 248 – 256. [6]

2. Магдисюк Л. І. Особливості надання психологічної допомоги особам з серцево-судинними захворюваннями : в контексті цивільного захисту / Л. І. Магдисюк // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. пр. / за ред.. Н. Є. Завацької. – Сєвєродонецьк, 2015. – Т. 3. – № 3 (32). – С. 212 – 219.

3. Магдисюк Л. І. Психологічні особливості якості життя осіб з серцево-судинними захворюваннями / Л. І. Магдисюк // Психологія : реальність і перспективи : зб. наук. пр. Вип. 8 / упоряд. Р. В. Павелків та ін. – Рівне : РДГУ , 2016. – С. 182–186. [7]

4. Магдисюк Л. І. Діагностика психологічної готовності до виходу на пенсію осіб пізньої зрілості / Л. І. Магдисюк // Наука і освіта [науково-практичний журнал]. – 2016. – № 2-3. – С. 144-149. (Web of Science Core Collection) [8]

5. Хлівна О.М. «Психологія тілесності» для майбутніх психологів:апробація програми нової навчальної дисципліни // О.М.Хлівна / Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації. − К.: Університет «Україна», 2015. – С. 89 – 94.

6. Хлівна О.М. Психопрофілактика здоров’я в студентському віці / О. М. Хлівна. – Психологія : реальність і перспективи. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 4- Рівне: РДГУ, 2015. − С.269 − 272. [9]

7. Хлівна О.М. Шкільна тривожність в психодіагностичному полі клінічної психології // О.М.Хлівна / Тематичний випуск : «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – Додаток 3 до Вип. 36 Т. ІІІ (19) – К. : Гнозис, 2016. – С. 208-214. [10]

8. Шкарлатюк К.І. Особливості життєвого прогнозування хворих на гіпертонічну хворобу // Психологічні перспективи. – Луцьк, 2016. – Вип. 27. – С. 178 – 185. (Index Copernicus) [11]

9. Хлівна О.М. Тривожність та страх в психодіагностичному полі клінічної психології: молодший шкільний вік / О. М. Хлівна. – Психологія: реальність і перспективи. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 6 - Рівне: РДГУ, 2016. – С. 221 − 226. [12]

10. Мушкевич М.І. Психологічні особливості міжособистісної взаємодії в сім’ї з проблемною дитиною / М. І. Мушкевич // Психологічні перспективи : зб. наук. пр. Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2016. – Вип. 28. – С. 198-209. (Index Copernicus) [13]

11. Мушкевич М.І. Практична психологія в роботі із учасниками АТО / М.І.Мушкевич // Психологія: реальність і перспективи : зб. наук. пр. Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: РДГУ, 2016. – Вип. 6. – С. 138-144. [14]

12. Федоренко Р. П. Особливості виникнення суїцидальних намірів в учасників АТО, детермінованих сімейною ситуацією / Р. П. Федоренко // Психологія: реальність і перспективи : зб.наук.пр. РДГУ. - Вип. 6. - Рівне : РДГУ, 2016. – С.208-212. [15]

13. Дучимінська Т.І. Психологічний аналіз складових когнітивного компоненту особистісної безпорадності у навчальній діяльності студентів / Т.І. Дучимінська // Психологічні перспективи : зб. наук. пр. Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2016. – Вип. 28. – С. 118-129. (Index Copernicus) [16]

14. Коширець В.В. Суверенність психологічного простору молодої людини в контексті становлення її особистісної зрілості / В.В.Коширець // // Психологічні перспективи : зб. наук. пр. Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2016. – Вип. 28. – С. 151-164. (Index Copernicus) [17]

15. Шкарлатюк К.І. Медитативні казки як ресурс особистісного розвитку дитини з психофізичними порушеннями // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського гуманітарного університету. Вип. 8. – Рівне, 2017. – Вип. 8. – С. 302-306. [18]

16. Мушкевич М.І. Психологічний супровід сімей, які мають проблемних дітей // Психологія: реальність і перспективи : зб. наук. пр. Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2017. – Вип. 8. – С. 188-192.

17. Бульчик Т. І., Мушкевич М. І. Психологічні особливості особистісного та сімейного функціонування учасників АТО / Т. І. Бульчик, М. І. Мушкевич // Психологія: реальність і перспективи : зб. наук. пр. Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: РДГУ, 2017. – Вип. 8. – С. 33-38. [19]

18. Мушкевич М.І. Моделі організації психологічного супроводу сімей, які мають проблемних дітей / М. І. Мушкевич // Психологія: реальність і перспективи : зб. наук. пр. Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2017. – Вип. 8. – С. 190-194. [20]

19. Mushkevych M. Типологія психологічних портретів батьків, що мають проблемних дітей / M. Mushkevych // American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research : collection of scientific works / editor in chief N. Burmaka. – Ukraine and Ukrainians Abroad Not-for-profit Corporation, New York, NY, USA, 2017. – N.5. – Vol. 22 – P. 53-62.

20. Фенина О. Я. Проблема рефлексії та рефлективності особистості у становленні професійного самоменеджменту // Психологія: реальність і перспективи : зб. наук. пр. Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2017. – Вип. 8. – С. 288-293. [21]

21. Магдисюк Л. І. Психологічні особливості якості життя осіб з серцево-судинними захворюваннями / Л. І. Магдисюк // Психологія : реальність і перспективи : зб. наук. пр. Вип. 8 / упоряд. Р. В. Павелків та ін. – Рівне : РДГУ , 2017. – С. 182–186. [22]

22. Федоренко Р. П. Аналіз особливостей ставлення сучасних підлітків до «груп смерті» та небезпечних ігор у соціальних мережах // Психологія : реальність і перспективи : зб. наук. пр. Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2017. – Вип. 8. – С. 284-288. [23]

23. Коширець В.В. Особливості надання психологічної допомоги особам з ПТСР / Коширець В.В. // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського гуманітарного університету. Вип. 8. – Рівне, 2017. – Вип.8. – С. 130-135. (Index Copernicus) [24]

24. Mushkevych M., Fillipova I. Preservation of Children`s Health as a Value Factor for Modern Ukrainians // Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools / editor in chief V. Lunov. – Canada, 2018. – N. 3. – Vol. 27. – P. 136-139.

25. Федоренко Р. П. Аналіз психологічних особливостей подружньої зради на різних стадіях функціонування сім’ї / Р. П. Федоренко // Психологія: реальність і перспективи : зб. наук. пр. Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2018. – Вип. 10. – С. 147-153. [25]

26. Арт-терапія як засіб творчої самореалізація особистості / М. І. Замелюк, Л. І. Магдисюк, Н. В. Ольхова // Психологія : реальність і перспективи : зб. наук. пр. Вип. 10 / упоряд. Р. В. Павелків та ін. – Рівне : РДГУ , 2018. – С. 51–58. [26]

27. Особливості застосування судово-психологічної експертизи у судочинстві / Л. І. Магдисюк, Б. В. Павлова // Психологія : реальність і перспективи : зб. наук. пр. Вип. 10 / упоряд. Р. В. Павелків та ін. – Рівне : РДГУ , 2018. – С. 101–107. [27]

28. Мушкевич М. І. Психологічні характеристики батьків проблемних дітей / М. І. Мушкевич // Психологічне консультування і психотерапія  : зб. наук. пр. Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Харків : Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2018. – Вип. 10. – С. 45-56. (Index Copernicus) [28]

29. Мушкевич М.І. Гендерна диференціація психологічних характеристик батьків, що мають проблемних дітей / М. І. Мушкевич // Психологічні перспективи : зб. наук. пр. Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2018. – Вип. 32. – С. 205-216. (Index Copernicus) [29]

30. The influence of moderate physical activities on the psychophysical state of children with minimal brain dysfunctions / I. Hrytsiuk, V. Koshyrets, Kh. Hvorost, M. Mushkevych, T. Duchiminska, L. Mahdysiuk, O. Fenyna // Journal of Physical Education and Sport. – Romania : University of Pitesti, 2018. – Vol.18. – P. 1912-1918. (Scopus preview) [30]

31. Реалізація психопрофілактичного та психодіагностичного аспекту клінічної психології у сфері вищої освіти / Т. Дучимінська, О. Хлівна, Л. Магдисюк // Психологічні перспективи. Випуск 31. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2018. – С. 83-94. (Index Copernicus) [31]

32. Social self of delinquent juveniles: personality dimension / Zh.P. Virna, V.V. Koshyrets, V.I. Benediuk // Психологічне консультування і психотерапія: зб. наук. пр. Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – Вип. 9. – С. 42-47. (Index Copernicus) [32]

33. Магдисюк Л. І. Психологічна корекція особистісної сфери підлітків та молоді / Л. І. Магдисюк та ін.. // Освіта та розвиток обдарованої особистості : щоквартальний науково-методичний журнал / Н. Ф. Федорова та ін.. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України. – 2019. – № 2 (73), ІІ квартал.. – С. 64-72. (Index Copernicus) [33]

34. Мушкевич М.І. Казкотерапія як метод психологічного супроводу сімей із проблемною дитиною / М. І. Мушкевич // Психологічні перспективи : зб. наук. пр. Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2019. – Вип. 33. – С. 205-220. (Index Copernicus) [34]

35. Мушкевич М. Психологічні особливості чинників особистісного та міжособистісного функціонування членів сімей, що мають проблемних дітей за критерієм сімейного статусу / М. Мушкевич // Психологічні перспективи : зб. наук. пр. Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2019. – Вип. 34. – С. 137-154. (Index Copernicus) [35]

36. Міжособистісне спілкування та його вплив на функціонування осіб пізньої зрілості / Л. І. Магдисюк, Б. В. Павлова, В. В. Пасічко // Психологія : реальність і перспективи : зб. наук. пр. Вип. 12 / упоряд. Р. В. Павелків та ін. – Рівне : РДГУ , 2019. – С. 153–159. [36]

37. Психологічні особливості виникнення тривожності у безробітних / Л. І. Магдисюк, І. О. Рубцова // Психологія : реальність і перспективи : зб. наук. пр. Вип. 12 / упоряд. Р. В. Павелків та ін. – Рівне : РДГУ , 2019. – С. 159–165. [37]

38. «Дари» Фребеля : психолого-педагогічний аспект / Л. І. Магдисюк, М. І. Замелюк // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. пр. – № 2 (22). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2019. – С. 74–82. DOI 10.5281/zenodo.3562151 [38]

39. Вплив успішності та емоційно-психологічного клімату на девіантну поведінку підлітків / Л. І. Магдисюк, А.П. Мельник, Л.Ф. Клюйко // Психологія : реальність і перспективи : зб. наук. пр. Вип. 14 / упоряд. Р. В. Павелків та ін. – Рівне : РДГУ , 2020. – С. 160–165. (Index Copernicus) [39]

40. Медико-психологічне консультування осіб з серцево-судинними захворюваннями / Л. І. Магдисюк, Б. В. Павлова, І. Гнатойко // Психологія : реальність і перспективи : зб. наук. пр. Вип. 14 / упоряд. Р. В. Павелків та ін. – Рівне : РДГУ , 2020. – С. 144–149. (Index Copernicus) [40]

41. Психологічні особливості прояву самотності у юнацькому віці / Л. І. Магдисюк, І. Притка // Психологія : реальність і перспективи : зб. наук. пр. Вип. 14 / упоряд. Р. В. Павелків та ін. – Рівне : РДГУ , 2020. – С. 136–143. (Index Copernicus) [41]

42. Психологічний аналіз дослідження та психокорекції життєвої стійкості у студентів / Дучимінська Т., Хлівна О., Клюйко Л. // Психологія: реальність і перспективи : зб. наук. пр. Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2020. – Вип. 14. – С. 66-72. (Index Copernicus) [42]

43. Аналіз впливу психосексуальної привабливості партнерів на задоволеність шлюбом на різних стадіях подружнього життя / Федоренко Р., Дучимінська Т. // Психологія: реальність і перспективи : зб. наук. пр. Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2020. – Вип. 14. – С.215-220. (Index Copernicus) [43]

44. Особистісні детермінанти психологічного супроводу сімей, що мають проблемних дітей / М. Мушкевич // Психологічний часопис : наук. журн. / за ред. С. Д. Максименка. - № 3. – Вип. 6. – Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАН України, 2020. – С. 95-104. [44]

45. Психологічні особливості особистості, потерпілої від сексуального насильства / Р. П. Федоренко, О. Я. Фенина // Психологія : реальність і перспективи : зб. наук. пр. Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2020. – Вип. 14. – С. 209-215. (Index Copernicus) [45]

Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра:

Освітній ступінь "Бакалавр":

Психофізіологія (Грицюк І.М., Магдисюк Л.І.)

Психодіагностика та математичні методи в психології (Дучимінська Т.І.)

Психологічний супровід кризових станів та залежностей (Мельник А.П.)

Психологія сім'ї (Федоренко Р.П.)

Патопсихологія (Фенина О.Я.)

Клінічна психологія (Хлівна О.М.)

Психологічне консультування (Федоренко Р.П., Шкарлатюк К.І.)

Психотерапія (Мушкевич М.І.)

Психологія тренерської майстерності (Хлівна О.М.)

Безпека життєдіяльності та охорона праці (перша медична допомога) (Грицюк І.М., Коширець В.В.)

Основи практичної психології та організація наукових досліджень в галузі (Магдисюк Л.І.)

Психологія посттравматичного стресового розладу (Мельник А.П.)

Футуропрактика в роботі психолога (Шкарлатюк К.І.)

Психологія особистісної травми та суїцидальних проявів (Мельник А.П.)

Психологія інформаційної безпеки (Коширець В.В.)

Супервізія (Мушкевич М.І., Хлівна О.М.)

Психосоматика (Грицюк І.М.,Хлівна О.М.)

Психологічна експертиза (Мельник А.П., Шкарлатюк К.І.)

Кримінальна психологія (Коширець В.В.)

Військова психологія (Коширець В.В.)

Судова психологія (Магдисюк Л.І.)

Пенітенціарна психологія (Коширець В.В.)

Психологія екстремальних ситуацій (Мельник А.П.)

Психологічна готовність до шлюбу та сім'ї (Дучимінська Т.І.)

Психологічний супровід сім'ї (Мушкевич М.І.)

Сімейне консультування та терапія (Мушкевич М.І., Федоренко Р.П.)

Психологія сімейної кризи (Магдисюк Л.І.)

Психологічна профілактика насилля в сім'ї (Мельник А.П.)

Освітній ступінь "Магістр":

Психологія здоров'я та ортобіозу особистості (Хлівна О.М.)

Реабілітацйна психологія (Мельник А.П.)

Психологія життєвих криз та кризове консультування (Мельник А.П.)

Клінічна психодіагностика (Дучимінська Т.І.)

Медико-психологічне консультування (Магдисюк Л.І.)

Психологія тілесності в нормі та патології (Хлівна О.М.)

Тренінг психотерапевтичних навичок (Хлівна О.М., Дучимінська Т.І.)

Психологія неврозів (Мельник А.П.)

Патопсихологія дитячого віку (Фенина О.Я.)

Клінічна психологія в геронтології (Хлівна О.М.)

Теорія та практика психологічного супроводу (Мушкевич М.І.)

Психологія адикцій (Коширець В.В.)

Сімейна психотерапія (Мушкевич М.І.)

Клієнтцентрована психотерапія (Мушкевич М.І.)

Психологічна допомога дитині та сім'ї (Магдисюк Л.І.)

Психологія психосоматичних захворювань (Коширець В.В.)

Арттерапія в роботі з дітьми та дорослими (Магдисюк Л.І.)

Психологія насилля (Мельник А.П.)

Психосоматика (Хлівна О.М.)

Контакти:

е-mail: kafedra_2018@ukr.net;

mira_mush@yahoo.com

https://kafedrasnu.blogspot.com/

https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97-%D0%A1%D0%9D%D0%A3-%D1%96%D0%BC-%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%96-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B8-1464902803580741/?hc_ref=ARScC9_JsPyF3LcGQnIVHFW73z-5DZ0Fl4wXXgz7IpmpQfolDr15jawZo7Iui9AQOuA&fref=nf&__tn__=kC-R