Кафедра загальної і соціальної психології та соціології

Матеріал з wiki.eenu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук

Історична довідка

 • Рік заснування: 1999.
 • Кафедра створена у 1999 році як кафедра загальної та соціальної психології. Реорганізована в кафедру загальної і соціальної психології та соціології в вересні 2017 року.
 • Від створення і до 2001 року кафедру очолював Гнатко Микола Митрофанович - кандидат психологічних наук, доцент.
 • З 2018 року й дотепер кафедру очолює Лазорко Ольга Валеріївна - доктор психологічних наук, професор.
 • Кафедра загальної та соціальної психології і соціології є випусковою та забезпечує фундаментальну базову підготовку фахівців освітньої програми «Психологія» та «Соціологія», освітніх ступенів «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр».
 • На кафедрі працюють: 1 професор, доктор психологічних наук; 1 доктор психологічних наук; 10 доцентів, кандидатів психологічних наук; 1 асистент, кандидат психологічних наук; 3 доценти, кандидати соціологічних наук; 1 старший викладач, кандидат соціологічних наук.

Місія кафедри

Місія кафедри: тісна співпраця і підтримка спільноти шляхом неперервної професійної підготовки високоякісних фахівців: бакалаврів, магістрів, аспірантів і докторантів.

Візія кафедри: проведення ґрунтовних наукових досліджень у галузі соціальної та організаційної психології й поширення результатів цих досліджень у суспільстві.

Місія кафедри реалізується через здійснення навчальних, дослідницьких, міжнародних і соціально-прикладних стратегій.

Навчальні стратегії: високоякісна професійна підготовка психологів і соціологів з освітнім і науковим ступенем бакалавра, магістра і доктора філософії (кандидата психологічних наук), доктора наук (доктора психологічних наук), здатних надавати психологічну й соціологічну допомогу людині і суспільству.

Дослідницькі стратегії: дослідження здійснюються у межах науково-дослідної лабораторії інтегральних досліджень особистості, завідувач лабораторії професор Жанна Вірна та лабораторії соціологічних досліджень, завідувач - доцент Світлана Сальнікова.

Викладачі кафедри активно працюють у напрямку підвищення соціально-психологічних компетентностей публічних службовців регіону згідно Меморандуму про співпрацю між кафедрою та Волинським обласним центром підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

На факультеті здійснюється видавництво фахового журналу з психології «Психологічні перспективи», головним редактором якого є професор Жанна Вірна.

Виховна робота: з 2004 року при кафедрі працює студентський євроклуб «СВІТ». Члени клубу проводять крос-культурні дослідження з проблемі «Особистість у міжкультурному просторі», виїжджають на міжкультурну практику до Варшавського університету, беруть активну участь в Школі діалогу Культур. Куратором євроклубу «СВІТ» є доцент Іннеса Філіппова.

Конференції: традиційною для кафедри є Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Особистість і суспільство: методологія та практика сучасної психології».

Матеріали конференції розміщені на сайті www.inforum.in.ua

Міжнародні стратегії – зміцнення міжнародних зв"язків із вченими, психологами практиками, студентами відповідно до вимог сучасної глобальної комунікації у світі. Реалізація міжнародно стратегії передбачає вирішення пріоритетних завдань: залучення провідних світових вчених у галузі психології; відповідність навчальних програм підготовки студентів світовим стандартам; відкриття програм підготовки за подвійними і потрійними дипломами; залучення іноземних студентів і викладання навчальних курсів іноземною мовою.

Соціально-прикладні стратегії – зміцнення співпраці із волинською і українською громадою, зв’язків із бізнесом, політикумом, урядовими організаціями та іншими навчальними закладами. Одним із завдань кафедри є сприяння становленню Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки як потужного науково-дослідного і культурного центру Волині і України.

ВИКЛАДАЧІ

Завідувач кафедри

Lazorko Olha - Professor in Psychology, Ph.D

Штатні працівники:

Працівники, які працюють на умовах сумісництва та погодинно:

Сумарна інформація по кафедрі: Кількість штатних працівників: 13

Запрошені іноземні фахівці

 • Джон МакКейб Янкі, професор комунікації, завідувач кафедри комунікації, Бетл Коледж, Ньютон, Канзас, США
 • Роман Тарабань, професор когнітивної психології і нейропсихології, завідувач кафедри експериментальної (когнітивної психології), Технічний Техаський університет, Лабок, Техас, США
 • Денис Угрін, PhD, дитячий психіатр, акредитований викладач та супервізор методу КПТ, керівник магістерської програми «Психічне здоров’я дітей та підлітків»,Королівськоий коледж, Лондон, Велика Британія
 • Естер Деблінджер, професор психіатрії,Університет медицини і стоматології у Нью-Джерсі (UMDN), коледж остеопатичної медицини, директор науково-дослідного Інституту CARES
 • Христина Гемптон, ліцензований практик у сфері психічного здоров‘я (LMHC), США
 • Естер Деблінджер, професор психіатрії, Університет медицини і стоматології у Нью-Джерсі (UMDN), коледж остеопатичної медицини, директор науково-дослідного Інституту CARES; Христина Гемптон, ліцензований практик у сфері психічного здоров‘я (LMHC), США

НАВЧАННЯ

Бакалаврська програма

Факультет психології та соціології здійснює фахову підготовку студентів освітньої програми «Психологія» за освітнім ступенем «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти.

Після завершення навчання студенти отримують кваліфікацію: «Психолог в системі освіти (соціальних інституцій) та реабілітації; психолог. Організаційний психолог». Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО для вступу до факультету психології та соціології СНУ імені Лесі Українки для здобуття ступеня бакалавра психології на базі повної загальної середньої освіти в 2019 році:

 • Українська мова та література
 • Математика
 • Біологія або іноземна мова

Термін навчання: денна форма навчання - 3 р. 10 міс. , заочна форма навчання - 4 р. 10 міс.

Термін навчання абітурієнтів для вступу на навчання для здобуття ступеня «бакалавра» освітньої програми «Психологія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста - 2 р. 10 міс. (денна та заочна форми навчання).


Факультет психології та соціології здійснює фахову підготовку студентів освітніх програм «Соціологія» та «Соціальний аналіз. Консалтинг. Управління» за освітнім ступенем «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО для вступу до факультету психології та соціології СНУ імені Лесі Українки для здобуття ступеня бакалавра соціології на базі повної загальної середньої освіти в 2019 році:

 • Українська мова та література
 • Математика
 • Історія України або іноземна мова

Термін навчання: денна форма навчання - 3 р. 10 міс. , заочна форма навчання - 4 р. 10 міс.

Термін навчання абітурієнтів для вступу на навчання для здобуття ступеня «бакалавра» освітньої програми «Соціальний аналіз. Консалтинг. Управління» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста - 2 р. 10 міс. (денна та заочна форми навчання).

Магістерська програма

Факультет психології та соціології здійснює фахову підготовку студентів освітньої програми «Психологія» за освітнім ступенем «маістр» на базі освітнього ступеня «бакалавр», «спеціаліст».

Після завершення навчання студенти отримують кваліфікацію: «Магістр з психології, викладач психології; магістр з психології, HR-менеджер (спкціаліст)».

Термін навчання: денна форма навчання - 1 р. 5 міс.


Факультет психології та соціології здійснює фахову підготовку студентів освітніх програм «Соціологія» за освітнім ступенем «магістр» на базі освітнього ступеня «бакалавр», «спеціаліст».

Термін навчання: денна форма навчання - 1 р. 5 міс.

Аспірантура, докторантура

Аспірантура та докторантура – форма підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації. При кафедрі здійснюється підготовка докторів філософії та докторів наук за спеціальністю 053 «Психологія» Навчання в аспірантурі передбачає дві форми: очну (денну) та заочну. Термін навчання 4 роки. Навчання в докторантурі здійснюється за очною (денною) формою. Термін навчання 2 роки.


__________________________________________________________________

НАУКА

При кафедрі функціонують науково-дослідні лабораторії.


Лабораторія інтегральних досліджень особистості (зав. лабораторією проф. Жанна Вірна)

Лабораторія соціологічних досліджень


Держтеми

Когнітивно-поведінкові і психолінгвістичні стратегії подолання психічної травматизації особистості. Державний реєстраційний номер:0115U002345. (2015-2017) Психологія масових релігійних комунікацій. Державний реєстраційний номер: 0120U101744