Дмитроца Олена Романівна

Матеріал з wiki.eenu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Dmytrotsa.png

Науковий ступінь – кандидат біологічних наук.

Вчене звання – доцент.

Посада – доцент кафедри фізіології людини і тварин, заступник декана з навчальної роботи медико-біологічного факультету.

Контактна інформація:

 • м. Луцьк, вул. Потапова, 9, корпус С, 7 поверх (ауд. 707).
 • e-mail: Dmytroca.Olena@eenu.edu.ua

Наукові профілі автора

ORCID

Scopus Author ID

ResearcherID

Google Scholar

Біографія

Народилася 16 лютого 1977 року у місті Луцьк. З відзнакою закінчила Луцьку загальноосвітню школу №7 у 1994 році. З 1992 по 1994 рр. була слухачем Малої академії наук. У 1994 році зайняла І-ше місце на Обласному конкурсі-захисті наукових робіт МАН. Закінчила, у 1999 році, Волинський державний університет імені Лесі Українки та отримала спеціальність «Біолог, Викладач біології». З 2000 по 2004 рр. навчалась на стаціонарному відділенні аспірантури ВНУ імені Лесі Українки зі спеціальності 03.00.13 – фізіологія людини і тварин. У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Викликані потенціали головного мозку в умовах мимовільної та довільної уваги у підлітків» у спеціалізованій вченій раді при Львівському національному університеті імені Івана Франка. З 2003 р. працювала на посаді старшого викладача, а з 2006 р. і до тепер – на посаді доцента кафедри фізіології людини і тварин. У 2004 році була переможцем конкурсу «Кращий молодий науковець ВДУ імені Лесі Українки» за плідну науково-дослідницьку діяльність. З вересня 2006 року по теперішній час є заступником декана з навчальної роботи, 3 2009 року – головою науково-методичної комісії біологічного факультету. Вчене звання доцента отримала у 2008 році. Неодноразово була членом (або головою) журі обласних турнірів біологів, обласного конкурсу-захисту наукових учнівських робіт з біології в МАН, обласної олімпіади з біології та екології, членом оргкомітетів конференцій та олімпіад. Була членом оргкомітету Всеукраїнських учнівських та студентських олімпіад з біології, оргкомітету ряду Міжнародних та Всеукраїнських конференцій, що проводились на факультеті та за кордоном (Польша, 2018 р.).

Навчальні курси

 • Вікова фізіологія з основами гігієни
 • Фізіологічні механізми фізичного та психічного здоров’я

Гранти, проекти, держтеми, госпдоговірні теми

 1. Є одним з авторів та розробників проєкту «Підвищення рівня здоров’я дітей шкільного віку сільської місцевості у Волинській області України та Брестської області Білорусі з урахуванням впливу шкідливих екологічних факторів» в рамках програми «Територіального співробітництва країн Східного партнерства (Білорусь-Україна)» (2016 рік);
 2. Була одним із виконавців наукового проєкту «Психофізіологічні функції та інтегровані показники фізичного здоров’я людини в умовах сучасних екзогенних впливів різної природи та інтенсивності» (2014-2016 роки), який фінансувався Міністерством освіти і науки України (номер державної реєстрації: 0114U002418);
 3. Є одним із авторів та розробників проєкту «Навчай та навчайся якісно» в рамках Стратегічного двоступеневого практикуму для університетів, організованого Школою підвищення кваліфікації Лейпцизького університету та ГО «Вище» за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини (2019 рік);
 4. Є одним із авторів та розробників проєкту «Якісно навчай та якісно навчайся», який поданий на конкурс для участі у програмі Вдосконалення викладання у вищій освіті в Україні, що реалізується Британською Радою (2020 рік).

Отримані грантові кошти на навчання:

 1. Навчання в Зимовій школі «Громадське здоров’я в Україні» (секція «Громадське здоров’я», 48 год.). Організатори: Міністерство охорони здоров’я України, Школа охорони здоров’я Національного університету «Києво-Могилянська академія», Україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти», UNISEF. Період роботи школи: 18-22 березня 2019 року. [1]
 2. Навчання в Осінній школі з медичної освіти (19 CME кредитів). Організатори: Міністерство охорони здоров’я України, Буковинський державний медичний університет, Швейцарський інститут тропічного та громадського здоров’я, Україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти», Світова федерація з медичної освіти. Період роботи школи: 7-9 жовтня 2019 р. [2]
 3. Навчання у ІІІ Зимової школи Української асоціації дослідників освіти «Європейські індикатори освітніх досліджень». Організатори: ГО Українська асоціація дослідників освіти (УАДО), Програма Erasmus+ Європейського Союзу. Період роботи школи: 27 січня – 01 лютого 2020 року. [3]
 4. Участь в Україно-британському форумі «Досконалість викладання і навчання у вищій освіті». Організатори Форуму: Higher Education Team, British Council Ukraine. Період проведення: 4 грудня 2020 р. [4]

Стажування

 1. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, факультет медичних технологій діагностики та реабілітації (навчальні дисципліни – Вікова фізіологія з основами гігієни», Фізіологічні основи фізичного та психічного здоров’я», Система охорони здоров’я в Україні та світі»)(2018 рік).
 2. Люблінський медичний університет, відділ лабораторної дігностики. навчальні дисципліни – Вікова фізіологія з основами гігієни», Фізіологічні основи фізичного та психічного здоров’я», Система охорони здоров’я в Україні та світі» (2018 рік).
 3. Тренінговий центр Т-Update, ТНПУ імні Волдимира Гнатюка, Центр розвитку особистості «TrainingBOX», ГО «Вище» Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО «Освітній десант. Перформанс освітніх майстер-класів». Організатори: (2019 рік).
 4. Національний університет «Києво-Могилянська академія», Центр інноваційного навчання та викладання НаУКМА.Тренінг «Національний семінар надзвичайних викладачів» (2019 рік).
 5. Тренінговий центр «T-Update». Навчальний інтенсив з сучасних методів у викладанні «Teaching Update: студії сучасного викладача» (2020 рік).
 6. Громадська організація «Вище», Саксонський центр дидактики вищої школ. Участь у заході «Стратегічний практикум» (2019 рік).

Методичні публікації

 1. Вікова фізіологія з основами гігієни: Методичні вказівки до проведення практичних робіт / О.Р. Дмитроца, О.П. Киричук, С.Є. Швайко. – Луцьк, 2018. – 52 с.
 2. Вікова фізіологія з основами гігієни: методичні вказівки до проведення практичних робіт / О.Р. Дмитроца О.Р., О.П. Киричук О.П., С.Є, Швайко. – Луцьк, 2017. – 38 с.
 3. Залози внутрішньої секреції та обмін речовин: методичні рекомендації до проведення лабораторних робіт / Дмитроца О.Р., Швайко С.Є. – Луцьк, 2017. – 41 с.
 4. Екологічна фізіологія людини: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт – укладачі Поручинська Т.Ф., Пасичнюк І.Ф., Поручинський А.І., Дмитроца О.Р. – Лукцьк : ПП Іванюк, 2016. – 56 с. [5]
 5. Екологічна фізіологія людини. Анотований конспект лекцій / Укладачі: Поручинська Т. Ф., Поручинський А. І., Пасичнюк І. Ф., Дмитроца О. Р. – Луцьк, 2017 (електронне методичне видання).
 6. Швайко С.Є. Історія розвитку фізіології людини і тварин [Текст] : Навчальний посібник. / С.Є. Швайко, О.Р. Дмитроца. – Луцьк : вежа-друк, 2016. – 212 с.
 7. Залози внутрішньої секреції та обмін речовин : навч. Посіб. / С.Є. Щвайко, В.С. Пикалюк, О.Р. Дмитроца [та ін.] . – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 508 с.

Основні наукові публікації, монографії

 1. Психофізіологічні функції та інтегровані показники фізичного здоров’я людини в умовах сучасних екзогенних впливів різної природи та інтенсивності : монографія / За заг. ред. І. Я Коцана, А. І. Поручинського. Луцьк : Вежа-Друк. 2017.- 296 с.
 2. Швайко С.Є. Історія розвитку фізіології людини і тварин [Текст] : Навчальний посібник. / С.Є. Швайко, О.Р. Дмитроца. – Луцьк : вежа-друк, 2016. – 212 с.
 3. Залози внутрішньої секреції та обмін речовин : навч. Посіб. / С.Є. Щвайко, В.С. Пикалюк, О.Р. Дмитроца [та ін.] . – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 508 с.
 4. Тератологічний тлумачний словник / уклад.: В.С. Пикалюк. – Дуцьк : Вежа-Друк, 2019. – 576 с.
 5. Швайко С.Є., Дмитроца О.Р., Журавльов О.А., Захарчук О. О. Вплив факторів довкілля на показники варіабельності серцевого ритму у підлітків / Вісник наукових досліджень. - 2017. - № 4. - С. 51-55. [6]
 6. Dmytrotsa O. Spectral analysis of EEG signals among people with different levels of personal anxiety / O. Dmytrotsa, Sv. Shvaiko, T. Poruchynska , A. Poruchynskyi , O. Zhuravlov, A. Morenko Journal of Pre-Clinical and Clinical Research, 2018, Vol 12, No 1, 22-25. [7]
 7. Korzhyk O., Pavlovych O., Shvarts L., Shevchuk T., Dmytrotsa O., Poruchynskiy A., Morenko A. Event-related synchronization / desynchronization in terms of switch of manual motor programs in men. / Biologija 2017. Vol. 63. No. 4. P. 297–305. [8]
 8. Dmytrotsa O., Yanko N., Shvayko S., Poruchynskiy A., Zhuravlov O. Indices of oxygen saturation in urban and rural children / Biomed J Sci & Tech Res Volume 4- Issue 3: 2018. Р. 3961. [9]
 9. Швайко С. Функціональний стан респіраторної системи молодших школярів під впливом аромотерапії / С.Є. Швайко, О. Р. Дмитроца, О.В. Стукало, Л.О. Шварц // Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. - № 12 (313). – Серія : Біологічні науки. – 2015. – С. 197-203. [10]
 10. Kotsan I., Kozachuk N., Kachynska T., Shvartz L., Poruchynskyi A., Dmytrotsa O., Abramchuk O., Zhuravlov O., Poruchynska T. Funktional System of Creative Thinking / I – Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Siences. – September-October, 2016 / – RJPBCS 7(5). – P. 527–532. ISSN: 0975-8585. [11]
 11. Korzhyk О. Event-related synchronization/desynchronization in terms of manual motor program switching in men / O. Korzhyk, O. Pavlovych, L. Shvarts, T. Shevchuk, O. Dmytrotsa, A. Poruchynskiy, A. Morenko // BIOLOGIJA. 2017. Vol. 63. No. 4. P. 297–305. [12]
 12. S. Nazaruk, O. Dmytrotsa , H. Konowaluk-Nikitin, T. Poruchynska. Supporting the development of children in pre-school age-practical examples from selected kindergartens in poland and ukraine / Proceedings of ICERI2017 Conference 16th-18th November 2017, Seville, Spain – Р. 2766-2770. [13]

Нагороди, відзнаки

 1. Диплом Волинської обласної державної адміністрації управління освіти, науки та молоді як переможець І етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти (2016 рік)
 2. Подяка ректора СНУ імені Лесі Українки (2016 рік)
 3. Подяка Міністерства освіти і науки за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції «Ліси для нащадків» (2017 рік)
 4. Подяка Міністерства освіти і науки за особисту участь в організації, проведенні та оцінюванні учнівських проектів Всеукраїнського молодіжного Хакатону «X RRALITY HACK – 2018» (2018 рік)
 5. Почесна грамота Волинської обласної державної адміністрації (2014 рік)
 6. Подяка Обласної Ради (2011 рік)
 7. Медаль М.П. Драгоманова (2015 рік)

Членство в наукових товариствах

Наукові гуртки, проблемні групи

Проблемна група «Проблеми фізичного здоров’я сучасних школярів».