Голуб Геннадій Сергійович

Матеріал з wiki.eenu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Голуб Г. С.

Біографічна довідка

Народився 18 липня 1988 року. В 2005 році закінчив Луцьку спеціалізовану школу №1. У 2010 році з відзнакою закінчив географічний факультет Волинського національного університету імені Лесі Українки за спеціальністю «Економічна і соціальна географія» та здобув кваліфікацію географа-економіста, викладача географії та основ економіки. У 2011 закінчив економічний факультет Волинського національного університету за спеціальністю «Управління інноваційною діяльністю». Протягом 2010-2013 років навчався в аспірантурі географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, в спеціалізованій Вченій раді якого у 2014 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія та отримав науковий ступінь кандидата географічних наук. З вересня 2014 року працює у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки на посадах асистента, старшого викладача, а з 1 вересня 2017 року на посаді доцента кафедри економічної та соціальної географії. 16 грудня 2019 року присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної та соціальної географії.

Коло наукових інтересів

 • Життєдіяльність населення регіону,
 • Якість життя населення,
 • Політична географія,
 • Економічна та соціальна географія,
 • Регіональна політика,
 • Менеджмент регіонального розвитку,
 • Демографія.

Дисципліни, які викладає:

 1. Регіональна політика
 2. Суспільно-географічний комплекс Волинської області
 3. Політична географія

Наукові праці

За результатами наукових досліджень опубліковано понад 50 наукових праць, в т.ч. 2 монографії та 4 методичних видання. Основні з них:

 1. Голуб Г.С. Волынская область в геокультурном пространстве Восточной Европы // Проблемы устойчивого развития регионов Республики Беларусь и сопредельных стран: сборник научных статей IV Международной научно-практической конференции; Могилев, МГУ имени А.А. Кулешова, 2 апреля 2015 г. – Могилев: МГУ имени А.А. Кулешова, 2015. – С. 165-169.
 2. Потапова А.Г., Голуб Г.С. Менеджмент регіонального розвитку / практикум – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2016. – 45 с.
 3. Краснопольська Н.В., Голуб Г.С.«Регіональна економічна та соціальна географія» (частина ІІ) / Практикум – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2016. – 77 с.
 4. Олійник Я.Б., Голуб Г.С. Територіальна організація життєдіяльності населення Волинської області / Монографія – Луцьк.: Волиньполіграф, 2015. – 191 с.
 5. Барський Ю.М., Фесюк В.О., Голуб Г.С. Науковий досвід суспільно-географічних досліджень якості життя та життєдіяльності населення як ключових категорій соціальної регіональної політики // Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки. Географічні науки. -Луцьк: Східноєвроп. нац. Ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – № 15 (316). – С. 2-7.

Посилання