Головей Вікторія Юріївна

Матеріал з wiki.eenu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Головей Вікторія Юріївна.jpg

Контакти

 • Адреса: 43025, м. Луцьк, пр. Волі, 13, Корпус А, ауд. 231.
 • Телефон: +38(0332)249137 – роб., 067 334 3073 – моб.
 • Електронна пошта: V_golovey@ukr.net

Посада

 • Науковий ступінь: доктор філософських наук
 • Вчене звання: професор кафедри культурології та менеджменту соціокультурної діяльності
 • Посада: зав. кафедри, професор кафедри культурології та менеджменту соціокультурної діяльності Cхідноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Біографічна довідка

Народилася 26.10.1958 у м. Івано-Франківськ, Україна. Закінчила із золотою медаллю у 1975 році школу № 9. Закінчила з відзнакою у 1980 році історичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченко і здобула кваліфікацію історика, викладача суспільствознавчих дисциплін з правом викладання англійською мовою. В 1984 році захистила дисертацію і одержала вчений ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – історія СРСР. У 1991 році отримала атестат доцента. У 2013 р. захистила докторську дисертацію зі спеціальності 09.00.08 – естетика. У 2016 р. отримала вчене звання професора кафедри культурології та менеджменту соціокультурної діяльності. Автор понад 100 наукових публікацій. Підготувала переможців всеукраїнських студентських олімпіад з естетики та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з історії та теорії культури. Успішно здійснює керівництво аспірантами (6 захищених дисертацій). З вересня 2014 р. по вересень 2016 р. завідувала кафедрою релігієзнавства. На посаді завідувача кафедри культурології та менеджменту соціокультурної діяльності – з листопада 2016 року.

Коло наукових інтересів

 • Трансформації духовних процесів в контексті секуляризації культури, сакральне мистецтво, феноменологія релігії, культурологія медіа.

Викладання навчальних дисциплін

 • Культура європейського Відродження
 • Медіакультура
 • Філософія і методологія науки
 • Семіотика культури
 • Сучасні арт-практики і медіа комунікації

Перелік навчально-методичних, наукових праць

 • Сакральне в мистецтві: проблеми образотворчої репрезентації: монографія. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 420 с.
 • Концепт сакрального у контексті філософсько-культурологічного дискурсу // Вісник нац. ун-ту «Львівська політехніка». – №750. – Сер. «Філософські науки». – 2013. – С. 91¬–97. (Фахове видання України).
 • Особенности исследования сакрального в искусстве // Актуальные проблемы глобалистики и геополитики: Сб. науч. трудов. Выпуск 2 / под общей редакцией И.А. Пфаненштиля и М.П. Яценко. – Красноярск, 2013. – С. 253–259.
 • Концепт сакрального у контексті філософсько-культурологічного дискурсу // Вісник нац. ун-ту «Львівська політехніка». – №750. – Сер. «Філософські науки». – 2013. – С. 91¬–97. (Фахове видання України).
 • Метаморфози релігійного мистецтва в епоху Ренесансу // Науковий вісник Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Серія «Філософські науки». – 2013. – № 27. – С. 148–152. (Фахове видання України).
 • Феноменологічна та онтологічна специфіка сакрального мистецтва // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Зб. наук. праць. Вип. 706–707. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 289–294. (Фахове видання України).
 • Платонівська критика мистецтва в контексті становлення дискурсу репрезентації // Вісник національного університету «Львівська політехніка». Серія «Філософські науки». – 2014. – № 780. – С. 70–78. (Фахове видання України).
 • Богословський дискурс Преображення та його вплив на іконопис православної традиції // Волинський благовісник: богословсько-історичний науковий журнал Волинської православної богословської академії УПЦ КП. ¬ Луцьк: EIKON, 2014. – С. 285–295.
 • Естетичний вимір сакрального світовідношення // Науковий вісник Східноєвропейського національного ун-ту ім. Лесі Українки. – Серія «Філософські науки». – 2014. – № 16. – С. 96–102. (Фахове видання України).
 • Проблема образотворчої репрезентації божественного у ранньовізантійській патристиці // Гілея: науковий вісник. – 2015. – Вип. 95. – С. 290–293. (Фахове видання України).
 • Теорія символічного образу в богослов’ї псевдо-Діоніся Ареопагіта та Максима Сповідника // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. –Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – С. 20–26. (Фахове видання України).
 • Час у сакральному вимірі: феноменологічний та екзистенціальний аспекти // Науковий вісник Східноєвропейського національного ун-ту ім. Лесі Українки. – Серія «Філософські науки». – 2014. – № 18. – С. 120–125¬. (Фахове видання України).
 • Поняття символу в контексті європейської філософсько-естетичної традиції // Актуальні проблеми філософії та соціології. ¬– 2015. – Вип. 4. – С. 40–44. (Фахове видання України).
 • Становлення концепту репрезентації у філософсько-естетичному дискурсі // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Зб. наук. праць. Вип. 726-727. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – С. 130–135. (Фахове видання України).
 • Культура європейського Відродження: методичні рекомендації для студентів спеціальності 6.020101 – культурологія / В. Ю. Головей. – Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2015. – 32 с.
 • Українське сакральне малярство : традиції і сучасність // Християнська традиція Київської Русі. Мат-ли міжнародної наук. конференції (Луцьк, 19 травня 2015 р.). – С. 55–63.
 • Golovei W. Ochrona dziedzictwa kulturowego przez Cerkiew na Ukrainie // Kulturowy wymiar integracij europejskey. – Lublin, 2016. – S. 64–72.