Вільчковський Едуард Станіславович

Матеріал з wiki.eenu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Вільчковський.jpg
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: професор

Посада: професор кафедри спортивно-масової та туристичної роботи


Народився 19 січня 1935 р. у місті Нижній Тагіл Свердловської області. У 1956 році закінчив Київський державний інститут фізичної культури за спеціальністю «Фізична культура і спорт».

У 1956-1961 рр. працював вчителем середньої школи № 3 та викладачем педучилища міста Переяслав-Хмельницького Київської області.

У 1961-1964 рр. навчався в аспірантурі Харківського педагогічного інституту імені Григорія Сковороди. У 1964-1965 рр. – викладач Харківського педагогічного інституту імені Григорія Сковороди.

У 1965 році захистив кандидатську дисертацію. У 1965-1969 рр. працював директором навчально-методичного кабінету Міністерства освіти України; 1969-1974 рр. – старший науковий співробітник НДІ педагогіки України; 1974-1982 рр. – доцент кафедри педагогіки Центрального інституту підвищення кваліфікації вчителів України; 1982-1995 рр. – доцент, професор Київського педагогічного інституту імені Максима Горького; 1995-1999 рр. – завідувач лабораторії фізичного виховання інституту проблем виховання АПН України; 2000-2002 рр. – професор кафедри теорії і методики фізичного виховання Львівського інституту фізичної культури.

У 1989 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за двома спеціальностями 13.00.01, 13.00.04 на тему: «Педагогические основы процесса формирования двигательной подготовленности детей 3-7 лет».

З 1992 року – професор, а з 1995 – член-кореспондент АПН України, з 1996 – дійсний член академії соціальних і педагогічних наук (Москва).

З 2006 року працює на посаді професора кафедри спортивно-масової та туристичної роботи Волинського національного університету імені Лесі Українки. Викладає навчальну дисципліну “Організація і методика спортивно-масової роботи”, керує написанням магістерських і дипломних робіт.

Коло наукових інітересів: Автор понад 450 наукових публікацій: кілька десятків підручників з теорії і методики фізичного виховання дітей (серед них – перші підручники українською для вишів у незалежній Україні): для вихователів, інструкторів з фізичного виховання, вчителів фізичної культури. Брав участь у розробці стратегічних державних документів: Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, стандартів освіти в галузі фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл України, стандартів рухової підготовленості дітей та учнівської молоді в Україні, понад 15 програм з фізичного виховання дітей дошкільного віку в загальних і спеціальних дошкільних навчальних закладах, 8 програм з фізичної культури для початкової школи. Під керівництвом і консультуванням захистилося 12 аспірантів і 3 докторанти.

Контакт:

Тел. (38033) 242068