Волгін Сергій Олександрович

Матеріал з wiki.eenu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Volgin O.jpg
Науковий ступінь: доктор біологічних наук

Вчене звання: професор

Посада: професор кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук.
Контактна інформація:

 • м. Луцьк, вул. Потапова, 9, корпус С, 7 поверх (721).
 • e-mail: Volgin.Sergei@eenu.edu.ua

Наукові профілі автора
ORCID

Google Scholar

Researchgate

Scopus

ResearcherID

Publons


Біографія:

Народився 01.11.1956 р. у м. Кропивницькому. Закінчив в 1974 р. фізико-математичну середню школу № 52 у м. Львові із кваліфікацією фізика-лаборанта. Учасник першої (1973 р.) і переможець другої (1974 р.) республіканської (всеукраїнської) олімпіади школярів з біології. Після закінчення середньої школи навчався на кафедрі вищих рослин Московського державного університету ім. М.В.Ломоносова (МДУ) за напрямком «морфологія рослин», а після завершення навчання – у аспірантурі при тій самій кафедрі. Дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук «Система і філогенія підтриби RhipsalinaeBritt. etRoseemend. F.Buxbaum (Cactaceae - Cereoideae)» захистив у МДУ у 1981р. З 1982р. – ассистент кафедри морфології, систематики і фізіології рослин, з 1985р. – доцент цієї ж кафедри, а згодом – кафедри ботаніки. У 1991р. захистив в МДУ докторську дисертацію «Порівняльна морфологія квітки та філогенія центронасінних». У 1992р. обраний завідувачем кафедри ботаніки, у 2002р. йому присуджене вчене звання професора цієї кафедри. З 2010 р. – професор кафедри ботаніки і садово-паркового господарства СНУ імені Лесі Українки. З 2012 по 2020 рік – завідувач кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук СНУ імені Лесі Українки.

За час наукової діяльності працював у таких провідних центрах світової ботанічної науки, як Інститут ботаніки Університету Гумбольдта (Берлін), Інститут ботаніки та ботанічний сад у Берлін-Далемі, Інститут ботаніки Університету Карла Франца (Грац). Основні наукові інтереси пов’язані із порівняльною та еволюційною морфологією квітки, методологією порівняльно-морфологічного аналізу, філогенією покритонасінних та методологією філогенетичного аналізу. Він створив класифікацію та модель еволюції гінецея покритонасінних, філогенетичну систему центронасінних. В галузі флористики започаткував на кафедрі ботаніки дослідження урбанофлор, флористико-таксономічне вивчення агамоспермних родів квіткових у західних регіонах України (опрацював рід приворотень в Українських Карпатах), брав участь в укладанні міжнародного «Атласу флори Європи». Автор понад 100 наукових і науково-методичних публікацій, із яких нацважливіші: О структурных типах моноциклического синкарпного гинецея покрытосеменных // Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биологич. 1980. Т. 85, вып. 6. С. 63-74 (у співавторстві із В.М.Тихомировим); Манжетки (Alchemilla L., Rosaceae) Украинских Карпат. 1-3. // Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биологич. 1989-1992. Т. 94, 97. С. 71-79, 86-94, 78-91 (у співавторстві із Н.М.Сичак); Сравнительная морфология цветка и филогения центросеменных // Морфология центросеменных как источник эволюционной информации. М. 1990. С. 11-28.

Під керівництвом захищено п’ять дисертацій на здобуття кандидата біологічних наук.

Є членом редакційних колегій 5 періодичних фахових видань: Вісник Львівського університету. Серія біологічна. Львівський національний університет імені І.Франка; Наукові записки Державного природознавчого музею. Національна академія наук України Державний природознавчий музей м. Львів; Природа Західного Полісся та прилеглих територій. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки; Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Серія біологічна; Екологічні нотатки. Луцький національний технічний університет.

Навчальні курси

 • Ботаніка
 • Біоморфологія рослин
 • Основи еволюційної анатомії рослин
 • Основи наукових досліджень
 • Охорона рослинного світу
 • Репродуктивна біологія рослин
 • Філогенетичні системи та методи систематики

Гранти, проекти, держтеми, госпдоговірні теми

 1. Керівник госпдоговірної теми від 28 вересня 2018 року Наукове обґрунтування «Адвентивні та інвазивні види рослин у флорі Черемського природного заповідника» Виконавці: Волгін С.О., Коцун Л.О., Кузьмішина І.І Договір 259У-20-3Ф.

Стажування

 1. Короткострокове навчання протягом участі у роботі інноваційного семінару «Еволюція освітнього простору», Комплекс «Гарт», озеро Світязь, 29 серпня 2014 року
 2. Короткострокове навчання протягом участі у Круглому столі «Екологічні проблеми Волині», м. Луцьк, Луцький національний технічний університет, кафедра екології, 24 –25 березня 2017 року
 3. Наукове стажування в Луцькому національному технічному університеті, кафедра екології та агрономії, 28 вересня – 28 жовтня 2018 року

Підручники, методичні публікації

 1. Волгін С.О., М.С. Козолуп, Р.І.Комар Англійська мова для біологів = Englishforbiologists:навч. посібник / (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист № 1/11-7870 від 16.08.2010 р.) Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 248 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/2815
 2. Коцан І.Я., Поручинський А.І., Степанюк Я.В., Волгін С.О., Швайко С.Є., Сухомлін К.Б., Омельковець Я.А., Поручинська Т.Ф., Журавльов О.А., Коцун Л.О., Дмитрова О.Р., Шевчук Т.Я. Студентська олімпіада з біології: методичні рекомендації до організації та проведення. – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012. – 44 с.
 3. Волгін С.О. Ботаніка (систематика вищих рослин) Курс лекцій // Сучасні заклади освіти / ІІІ Міжнародна виставка, Київ. – 5 с.
 4. Костіков І. Ю. Біологія : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладі / [Костіков І. Ю., Волгін С. О., Додь В. В., Сиволоб А. В., Довгаль І. В., Жолос О. В., Скрипник Н. В., Ягенська Г. В., Толстанова Г. М., Ходосовцев О. Є.]. – Київ: Видавничий дім «Освіта», 2014. – 256 c.: іл. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.02.2014 р. № 123). http://svit.gov.ua/download/Biologia_6kl_pol.pdf
 5. Костиков И. Ю., Волгин С. А., Додь В. В., Сиволоб А. В., Довгаль И. В., Жолос А. В., Скрипник Н. В., Ягенськая Г. В., Толстанова Г. М., Ходосовцев О. Е. Биология: учебник для 6 класса общеобразователиных учебных заведений с обучением на русаком языке. – Киев: Издательский дом «Освіта», 2014. – 256 c.: илл. (Рекомендовано Министерством образования и науки Украины (приказ Министерства образования и науки Украины от 07.02.2014 р. № 123). https://pick.net.ua/ru/6-class/2053-biolohiia
 6. Biologia [Text] : podręcznik dla klasy 6. szkół ogólnokształcących z polskim językiem nauczania / [Костіков І. Ю., Волгін С. О.; Додь В.В.; Сиволоб, А. В.; Довгаль, І. В.; пер. В. Т. Ільчук, І. Ф. Кресович]. - Львів : Світ, 2014. - 255 с. : кольор. іл. - Назва у вих. відом. : Біологія : підруч. для 6 кл. / І. Ю. Костіков [та ін.]. - Текст пол. - Дод. тираж 22 экз. - ISBN 978-966-603-887-9 (пол.). - ISBN 978-617-656-308-2 (укр.) (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.02.2014 р. № 123).
 7. Biologie [Text] : manualdeclasaa 6-apentru şcolilecupredare înlimbaromânâ / [Костіков І. Ю. Волгін С.О., Додь В.В., Сиволоб А.В., Довгаль, І. В.; пер. з укр. І. К. Москал, Р. Р. Гумельник, В. М. Гумельник]. – Львів : Світ, 2014. - 255 с. : іл. - Назва на звороті тит. арк. : Біологія. 6 клас. - Текст рум. - Дод. тираж 22 экз. -ISBN 978-966-603-889-3 (рум.). - ISBN 978-617-656-308-2 (укр.) (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.02.2014 р. № 123).
 8. Biologie [Text] : manualdeclasaa 6-apentru şcolilecupredare înlimbamoldovenească / [І. Ю. Костіков, Волгін С.О.; Додь В.В.; Сиволоб, А. В.; Довгаль, І. В. ; пер. з укр. О. О. Кройтор]. - Львів : Світ, 2014. - 255 с. : іл. - Назва на звороті тит. арк. : Біологія. 6 клас. - Текст молд. - Дод. тираж 22 экз. - ISBN 978-966-603-890-9 (молд.). - ISBN 978-617-656-308-2 (укр.) (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.02.2014 р. № 123).
 9. Біологія [Текст] : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / І. Ю. Костіков [та ін.]. - Київ : Освіта, 2015. - 255 с. : іл. - 4040 экз. - ISBN 978-617-656-308-2.
 10. Біологія: підручник для 7 кл.заганоосвіт.навч.закл. / [Довгаль І.В., Ягенська Г.В, О.В.Жолос, Ходосовцев О.Є., Костіков І. Ю., Волгін С.О., Додь В.В., Сиволоб А.В., Скрипнік Н.В., Толстанова Г.М.,]. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2015. – 256 с. : іл. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2015 р., № 777). https://narodna-osvita.com.ua/2304-pdruchnik-bologya-7-klas-kostkov-ta-n-skachati-chitati-onlayn.html
 11. Біологія: підручник для 8 кл.заганоосвіт.навч.закл. / [О.В.Жолос, Толстанова Г.М., Ягенська Г.В, Додь В.В., Довгаль І.В., Ходосовцев О.Є., Костіков І. Ю., Волгін С.О., Сиволоб А.В., Скрипнік Н.В.]. – Х. : ФОЛІО, 2016. – 304 с. : іл.(Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 10.05.2016 р., № 491). https://pidruchnyk.com.ua/894-biologiya-8-klas-zholos.html
 12. Шевчук М.Й. Курсова та кваліфікаційні роботи освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр”, „Спеціаліст”, „Магістр”. Методичні рекомендації до написання та оформлення. Для студентів біологічного факультету, які спеціалізуються на кафедрі ботаніки. Вид 2-е, доповнене / [Шевчук М.Й., Волгін С.О., Лісовська Т.П. Войтюк В.П., Кузьмішина І.І., Коцун Л.О.]. – Луцьк: ПП. Іванюк В. П., 2016. – 60 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/10032
 13. Волгін С. О. Ботаніка : методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів 2 курсу біологічного факультету / С. О. Волгін, Л. О. Коцун, І. І. Кузьмішина ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, біологічний факультет, кафедра ботаніки. – Луцьк : Друк ПП Іванюк В.П., 2016. – 52 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/13318
 14. С. О. Анатомія та морфологіїя рослин: Методичні рекомендації до лабораторних робіт з для студентів І курсу біологічного факультету / [Волгін С. О., Коцун Л. О., Кузьмішина І. І., Єрмейчук Т. М.]. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2017. – 44 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/13319
 15. Волгін С. О. Ботаніка: Методичні рекомендації до лабораторних занять з ботаніки для студентів І курсу спеціальностей «Лісове господарство» та «Садово-паркове господарство» біологічного факультету / [Волгін С. О., Коцун Л. О., Фіщук О.С., Кузьмішина І. І., Єрмейчук Т. М.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 84 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14410
 16. Волгін С. О. Ботаніка : методичні рекомендації до лабораторних занять з ботаніки для студентів 1 курсу спеціальностей "Лісове господарство" та "Садово-паркове господарство" біологічного факультету / С. О. Волгін, Л. О. Коцун, І. І. Кузьмішина, О. С. Фіщук, Т. М. Єрмейчук ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кафедра ботаніки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 81 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14410
 17. С. О. Ботаніка: Методичні рекомендації до лабораторних занять з ботаніки для студентів І курсу спеціальності 091 «Біологія» освітньої програми «Лабораторна діагностика» / [Волгін С. О., Коцун Л. О., Кузьмішина І. І.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 52 с.
 18. Волгін С. О. Анатомія та морфологія рослин : Методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів І курсу спеціальностей 091 «Біологія», 014 «Середня освіта (Біологія)» біологічного факультету / [Волгін С. О., Коцун Л. О., Кузьмішина І. І., Єрмейчук Т. М.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 20 с.

Основні наукові публікації, монографії

 1. Пірогов М.В., Волгін С.О.Лишайники роду CladoniaHiil. ex. P. Browne на Українському Розточчі. 1. Cекції Cocciferae (Del.) Vain, та OchroleucaeFr. Біологічні студії / Studia Biologica.. – 2010 р., – Т. 4, №3. – С. 88-100.
 2. С. Волгін, Т. Хміль. О. Жук Гербарій Львівського національного університету імені Івана Франка/ Гербарій України. IndexHerbariorumUcrainicum / Редактор-укладач к.б.н. Н.М. Шиян. – Київ „Альтис”, 2011. – С. 191-199.
 3. Волгін С. О. Зонування міста Луцька для порівняльних урбанофлористичних досліджень / Волгін С.О., Бесарабчук І.В. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Біологічні науки. – 2017. – № 7 (356). – С. 61-67. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/13238
 4. Волгін С. О. Місцезростання Epipactis helleborine (L.) Crantz. на території м. Луцька / Волгін С.О., Бесарабчук І. В. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. — 2017. — № 1 (68). — 160 с. – С. 29-33. http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/biolog/2017/Biol_1_17.pdf
 5. Бесарабчук І. В. Флора судинних рослин загальнозоологічного заказника місцевого значення «Гнідавське болото»(м. Луцьк, Волинська область) / Бесарабчук І. В., Антонюк Ю. М., Волгін С. О // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / [за заг. ред. Ф. В. Зузука. Т. ІІ.]. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. – Т.2. – № 14. – С. 23-28.
 6. Бесарабчук І. Фактори поширення Ambrosia artemisiofolio L. / Бесарабчук І., Волгін С.О. // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2018. Випуск 79. С. 53-60 Visnyk of the Lviv University. Series Biology. 2018. Issue 79. P. 53-60 Thomson Scientific Master Journal List (список ISI). http://prima.lnu.edu.ua/faculty/biologh/wis/79/3/6/6.pdf

Нагороди і відзнаки

 1. Міністерством освіти і науки України наказом № 656 від 26.09.2001 року нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України»
 2. Міністерством освіти і науки України наказом № 407-к від 25.09.2016 року нагороджений нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення».
 3. Неодноразо нагороджений почесними грамотами та подяками.

Членство в наукових товариствах

Член Українського ботанічного товариства.

Наукові гуртки, проблемні групи