Бєляков Олександр Олександрович

Матеріал з wiki.eenu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Бєляков О.О..jpg

Науковий ступінь: -

Вчене звання, посада:

доцент кафедри англійської філології.

Email:

alexbelyakov47@gmail.com

Наукові інтереси:

модернізм в літературі, наратологія, педагогічна стилістика, інтерпретація художнього тексту, літературна семіотика, когнітивна поетика, хаологія, специфіка художнього ідіолекту Джеймса Джойса і Вільяма Фолкнера і письменників-постмодерністів Курси: Практика англійської мови, історія англійської літератури, історія американської літератури, новітні тенденції сучасного літературного процесу, аналіз художнього тексту, поетичний дискурс.

Публікації:

автор 60 наукових публікацій.

Вибрані праці:

Статті у вітчизняних та зарубіжних виданнях:

1. Особливості художнього моделювання розщепленої особистості // Наукові записки національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна". - Вип. 23. - 2012. - С. 11-14. 2. Когнітивно – наратологічний аналіз художнього дискурсу (на матеріалі оповідання Г.Джеймса «Поворот гвинта»/ Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки № 17,2013. – С. 14-20. 3. Беляков О.О. Проблеми рецепції роману Дж. Джойса “Finnegans Wake” (з досвіду викладання британської літератури)/ Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки № 4 (286) , 2014. – С. 71-74. 4. Belyakov Olexander. Stream-of-Consciousness of W. Faulkner’s “The Sound and the Fury”: Modifying the Narrative Convention/ O. Belyakov// Актуальні питання іноземної філології: наук. Журн. – Луцьк, 2014. – №1. – с. 23-28.

Участь у конференціях:

Міжнародна наукова конференція, присвячена 80-річчю з Дня народження професора О.М.Мороховського, листопад 2010 . доповідь: Метанаративний дискурс. - К.: Ленвіт, 2010, С.50-52 17-я Международная конференция «Міжкультурна комунікація: Мова-культура-особистість». - 26-27 квітня 2012 року. Національний університет «Острозька Академія».

10-а Міжнародна наукова конференція « Пріоритети германського та романського мовознавства» (Луцьк-Світязь 17-19 червня 2016) Різне: Член Вченої ради факультету 1. Був членом комісії, яка тестувала кандидатів на посаду перекладача в Обласній раді (2010 рік). 2. Надав послуги англомовного диктора обласні стеле-радіо компанії (2015-2016) 3. Був у складі обласної експертної комісії щодо набору кандидатів до президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» (2012) 4. Надавав перекладацькі послуги міській та обласній адміністрації, а також п. Т.Палмеру, британському кінорежисеру, який перебував на Волині, з нагоди музичного фестивалю І.Стравінського. 5. Постійно надавав послуги перекладача таким організаціям: Скандинавська Дитяча Місія (Швеція); Міжнародна конференція прикордонної співпраці (Польща); 5 семінарів для ректорів університетів України і для викладачів Економіки (м. Львів); міжнародні фестивалі лялькового театру, міжнародні конференції з питань педіатрії, Служба фінансової консультації