Ботаніки і методики викладання природничих наук

Матеріал з wiki.eenu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Кандидат біологічних наук, доцент Зінченко Марія Олександрівна

Зміст

Історична довідка

Кафедра ботаніки створена в 1993 році, а в 1998 році перейменована на кафедру ботаніки і мікробіології. У 2006 р. розпочато підготовку фахівців з напрямку «Лісове і садово-паркове господарство», і кафедра отримала назву ботаніки і садово-паркового господарства. Розвиток ботанічного і лісогосподарського напрямків призвів до реорганізації кафедри у 2012 р. та її поділу на дві - ботаніки і лісового та садово-паркового господарства. В 2018 р. кафедра перейменована на кафедру ботаніки і методики викладання природничих наук. При кафедрі в ранзі навчально-наукової лабораторії функціонує Гербарій Східноєвропейського національного університету із зареєстрованим міжнародним акронімом LUU, фонди якого документують склад флори Волинської області та інших регіонів України та прилеглих територій. Кафедра здійснює науково-методичну консультативну допомогу Ботанічному саду „Волинь” СНУ імені Лесі Українки та його підрозділу агробіостанції. Практична підготовка фахівців з ботаніки здійснюється на польових експедиційних практиках з виїздами в райони Волинської області і на Базу практики і відпочинку СНУ „Гарт” на озері Світязь, у Причорномор'я та в Українські Карпати. Студенти кафедри знайомляться з організацією ботанічних досліджень у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України (м. Київ), Кременецькому ботанічному саду, Ботанічному саду Львівського національного університету ім. Івана Франка та в інших науково-освітніх установах України. Співробітники кафедри навчають слухачів Волинського відділення Малої академії наук, читають лекції вчителям-біологам в Волинському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів з актуальних питань ботанічної науки та методики викладання біології в школі. Викладачі кафедри тісно співпрацюють з Волинським обласним еколого-натуралістичним центром, Шепетівським навчально-виховним комплексом № 1 у складі Загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів та Ліцея ім. Героя України М.Дзявульського у Хмельницькій області, Поліською дослідною станцією Національного наукового центру "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського", Волинською регіональною державною лабораторією Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Волинським державним лісогосподарським об’єднанням „Волиньліс”, Управлінням екології і природних ресурсів Волинської обласної держадміністрації, Українським науково-дослідним інститутом лісового господарства і агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького, ботанічними садами світу.

Кафедру очолювали:

Склад кафедри

Лабораторії кафедри

Напрями наукових досліджень

Наукова тематика кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук:

„РЕСУРСИ ФЛОРИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЇХ РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ”

Напрямки наукової роботи:

 1. Організація провідної системи осьової частини квітки покритонасінних (проф. Волгін С.О.).
 2. Порівняльна морфологія квітки представників родини Asparagaceae s.l. (ст. викл. Фіщук О.С.).
 3. Тема наукової діяльності гербарної лабораторії: „Інвентаризація природної та інтродукoваної флори Волині (зав. лаб. Антонюк Ю.М.).
 4. Рослинний світ Волинської області (доц. Коцун Л.О., доц. Кузьмішина І.І.).
 5. Екологічний стан урбоекосистем та шляхи їх оптимізації (Голуб В.О.).
 6. Підготовка фахівців-біологів до педагогічної діяльності в умовах класичного університету; охорона рослинного світу Волині (доц. Іванців О.Я.).
 7. Методики викладання біологічних дисциплін у загальноосвітній школі (ст. викл. Машевська А.С.).
 • В галузі дослідження ресурсів флори та їх раціонального використання здійснюється інвентаризація флори Волинської області, моніторинг фіторізноманіття об'єктів природно-заповідного фонду Волинської області та вдосконалення його структури.
 • Вивчаються антропогенні зміни флори та фітоценозів, урбанофлористика з метою біоіндикації міського середовища, стан популяцій рідкісних і зникаючих видів рослин.
 • Здійснюється радіоекологічний моніторинг радіоактивно забруднених територій Західного регіону України.
 • В галузі порівняльної морфології вивчається еволюція провідної системи та загальної організації квітки покритонасінних і порядку Asparagales s. l. зокрема.
 • Досліджується підготовка фахівців-біологів до педагогічної діяльності в умовах класичного університету; розкриття сутності процесу формування наукових понять у методиці навчання біології, розробляються інноваційні технології викладання біологічних дисциплін у вищій та методика викладання природничих дисциплін у середній школі.

Наукові школи та осередки

Проблемні групи і наукові гуртки


Практики

Напрям підготовки фахівців

Кафедра готує бакалаврів та магістрів біології осітніх програм "Біологія", "Середня освіта. Біологія, природознавство, здоров'я людини", "Середня освіта. Природничі науки". Випускники кафедри (бакалаври та магістри ) можуть працювати в природоохоронних установах, на підприємствах біологічного та фармацевтичного профілів, в науково-дослідних інститутах біологічного напрямку; займатися викладацькою діяльністю в навчальних закладах. Найбільш талановиті випускники мають змогу продовжити навчання в аспірантурі

Гранти, проекти, держтеми:

Держтеми:

 1. Держтема «Медико-біологічні аспекти показників здоров’я населення, потерпілого внаслідок аварії на ЧАЕС» (1997 – 1999 рр.).
 2. Держтема «Радіоекологічний моніторинг біогеоценозів Волинського Полісся» (2007-2009 рр.), № держреєстрації 0107U000739.
 3. Держтема «Професійна підготовка студентів» (2000 - 2003 рік).
 4. Держтема «Природа Західного Полісся (0113U002219)» (2013-2015 роки).
 5. Держтема «Рідкісні і зникаючі види флори Волинського Полісся та Волинського Лісостепу» (0108U000403) (2008-2009 рр.)
 6. Держтема «Рослинний світ Волинської області» (0111U002144) (2011-2012 рр.).
 7. «Порівняльна морфологія квітки та плоду AMARYLLIDACEAE J.ST.-HIL. у зв'язку з питаннями систематики» Державний реєстраційний номер: 0120U101743

Госпдоговірні теми:

 1. «Розробка наукового обґрунтування та експертного висновку щодо втрати природоохоронної цінності загальнозоологічного заказника «Локоття», який розташований на території Серхівської сільської ради Маневицького району Волинської області площею 144 га (2014 р.);
 2. «Створення природоохоронних територій в кварталі 52 виділи 1–62 Вовчецького лісництва, в кварталі 12 виділи 14–39 Черевахівського лісництва ДП «Маневицьке лісове господарство» Маневицького району Волинської області площею 169,1 га (2014 р.);
 3. «Наукове обґрунтування доцільності надання природоохоронного статусу ділянкам лісових насаджень за участі вікового дуба звичайного на території державних підприємств «Володимир-Волинське лісомисливське господарство» та «Волинський лісовий селекційно-насіннєвий центр» (2018 р.);
 4. «Адвентивні та інвазивні види рослин у флорі Черемського природного заповідника» (2018 р.);
 5. «Розроблення (упорядкування) проекту створення парку-пам′ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Сидоруків парк» (2018 р.);
 6. «Розроблення (упорядкування) проекту створення гідрологічного заказника місцевого значення «Перемильський» (2019 р.);
 7. «Розроблення (упорядкування) проекту зміни меж ландшафтного заказника місцевого значення «Калинівські кринички» (2019 р.);
 8. Наукове обґрунтування необхідності створення ботанічного заказника місцевого значення «Фітеума» (2019 р.).


Підвищення кваліфікації викладачів

Обласна коучинг-сесія «Роль шкільного лісництва в професійній орієнтації учнівської молоді»

Cтажування: Музей природознавства Університету Осло

Тренінг для підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти

Майстер-клас «Освітній десант». м. Тернопіль

План роботи кафедральних методичних та наукових семінарів

План роботи кафедральних методичних та наукових семінарів на 2020-2021 навчальний рік

Заходи, у яких приймали участь або були проведені працівниками кафедри

Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра

Бакалаври

 • Біоморфологія рослин. Викладач – д.б.н., проф. Волгін С.О.
 • Ботаніка (2 курс). Викладач – д.б.н., проф. Волгін С.О.
 • Ботаніка (ЛГ). Викладач – д.б.н., проф. Волгін С.О.
 • Ботаніка (1 курс). Викладач – к.б.н., доц. Коцун Л.О.
 • Генетика з основами селекції. Викладач – к.б.н., доц. Зінченко М.О.
 • Генетика. Викладач – к.б.н., доц. Зінченко М.О.
 • Географія рослин. Викладач – к.б.н., доц. Кузьмішина І.І.
 • Методика вивчення природи Волинської області. Викладач – к.п.н., доц. Коцун Б.Б.
 • Методика навчання біології. Викладач – к.п.н., доц. Іванців О.Я.
 • Методика навчання природничих наук. Викладач – старший викладач Машевська А.С.
 • Методика навчання природничих наук. Викладач – к.б.н., доц. Фіщук О.С.
 • Основи еволюційної анатомії рослин. Викладач – д.б.н.,проф. Волгін С.О.
 • Основи наукових досліджень. Викладач – д.б.н.,проф. Волгін С.О.
 • Охорона рослинного світу та її вивчення у шкільному курсі біології. Викладач – к.п.н., доц. Іванців О.Я.
 • Охорона рослинного світу. Викладач – д.б.н., проф. Волгін С.О.
 • Педагогіка і методика викладання біології в закладах освіти. Викладач – к.п.н., доц. Іванців О.Я.
 • Природознавство та методика його навчання. Викладач – к.п.н., доц. Коцун Б.Б.
 • Репродуктивна біологія рослин. Викладач – д.б.н., проф. Волгін С.О.
 • Фізіологія рослин. Викладач – к.с.-г.н., доц. Голуб В.О.
 • Фізіологія та біохімія рослин. Викладач – к.с.-г.н., доц. Голуб В.О.
 • Фітоценологія. Викладач – к.б.н., доц. Кузьмішина І.І.
 • Шкільна навчально-дослідна ділянка. Викладач – к.б.н., доц. Фіщук О.С.

Магістри

 • Інноваційні технології навчання біології та здоров`я людини. Викладач – к.с.-г.н., доц. Ягенська Г.В.
 • Лікарські рослини. Викладач – к.б.н., доц. Кузьмішина І.І.
 • Методика організації та проведення екскурсій з біолог та природознавства. Викладач – к.б.н., доц. Фіщук О.С.
 • Методика організації та проведення екскурсій з біолог та природознавства. Викладач – к.б.н., доц. Коцун Л.О.
 • Методика позашкільної роботи з біології та природознавства. Викладач – к.б.н., доц. Коцун Л.О.
 • Основи інтегрованого курсу `Природничі науки` та методика його навчання. Викладач – к.п.н., доц. Іванців О.Я.
 • Основи інтегрованого курсу `Природничі науки` та методика його навчання. Викладач – к.б.н., доц. Фіщук О.С.
 • Радіоекологія фітоценозів. Викладач – к.с.-г.н., доц. Голуб В.О.
 • Синантропні зміни флори та фітоіндекація. Викладач – к.б.н., доц. Коцун Л.О.
 • Сучасні методики навчання. Викладач – к.б.н., доц. Коцун Л.О.
 • Теорія та методика навчання біології у старшій школі. Викладач – к.п.н., доц. Іванців О.Я.
 • Теорія та методика навчання біології. Викладач – к.п.н., доц. Іванців О.Я.
 • Флористика і гербарна справа. Викладач – к.б.н., доц. Кузьмішина І.І.

Графік консультацій викладачів кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук

Графік консультацій викладачів кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук на І семестр 2020-2021 н.р.

Графік проведення змістових модулів по кафедрі ботаніки і методики викладання природничих наук

Графік проведення змістових модулів по кафедрі ботаніки і методики викладання природничих наук І семестр (осінній) 2020-2021 навчального року

Графік проведення відкритих занять викладачами кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук

Графік проведення відкритих занять викладачами кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук на 2020-2021 н.р.

Основні навчально-методичні та наукові праці викладачів

Навчальні посібники

 1. Кузьмішина І.І Каталог лікарських рослин ботанічних садів і дендропарків України: Довідковий посібник. / Кузьмішина І.І // [За ред. А.П. Лебеди]. – Київ: Академперіодика, 2009. – 160 с.
 2. С. Волгін Гербарій Львівського національного університету імені Івана Франка/ Гербарій України. IndexHerbariorumUcrainicum / [Редактор-укладач к.б.н. Н.М. Шиян] // С. Волгін, Т. Хміль. О. Жук. – Київ „Альтис”, 2011. – С. 191-199.
 3. Волгін С.О. Англійська мова для біологів = Englishforbiologists:навч. посібник / (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист № 1/11-7870 від 16.08.2010 р.) / Волгін С.О., М.С. Козолуп, Р.І. Комар. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 248 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/2815
 4. Костіков І. Ю. Біологія : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладі / [Костіков І. Ю., Волгін С. О., Додь В. В., Сиволоб А. В., Довгаль І. В., Жолос О. В., Скрипник Н. В., Ягенська Г. В., Толстанова Г. М., Ходосовцев О. Є.]. – Київ: Видавничий дім «Освіта», 2014. – 256 c.: іл. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.02.2014 р. № 123) http://svit.gov.ua/download/Biologia_6kl_pol.pdf
 5. Костиков И. Ю., Волгин С. А., Додь В. В., Сиволоб А. В., Довгаль И. В., Жолос А. В., Скрипник Н. В., Ягенськая Г. В., Толстанова Г. М., Ходосовцев О. Е. Биология: учебник для 6 класса общеобразователиных учебных заведений с обучением на русаком языке. – Киев: Издательский дом «Освіта», 2014. – 256 c.: илл. (Рекомендовано Министерством образования и науки Украины (приказ Министерства образования и науки Украины от 07.02.2014 р. № 123).
 6. Лісовська Т.П. Генетика : курс лекцій для студентів ІІІ курсу біологічного факультету денної та заочної форм навчання: Навчальний посібник. – Луцьк : Друк ПП Іванюк В.П., 2014. – 180 с. https://pick.net.ua/ru/6-class/2053-biolohiia
 7. Іванців О.Я. Теорія і практика підготовки студентів-біологів до педагогічної діяльності в умовах класичного університету. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2015. – 156 с. (Монографія).
 8. Biologia [Text] : podręcznik dla klasy 6. szkół ogólnokształcących z polskim językiem nauczania / [Костіков І. Ю., Волгін С. О.; Додь В.В.; Сиволоб, А. В.; Довгаль, І. В.; пер. В. Т. Ільчук, І. Ф. Кресович]. - Львів : Світ, 2014. - 255 с. : кольор. іл. - Назва у вих. відом. : Біологія : підруч. для 6 кл. / І. Ю. Костіков [та ін.]. - Текст пол. - Дод. тираж 22 экз. - ISBN 978-966-603-887-9 (пол.). - ISBN 978-617-656-308-2 (укр.) (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.02.2014 р. № 123)
 9. Biologie [Text] : manualdeclasaa 6-apentru şcolilecupredare înlimbaromânâ / [Костіков І. Ю. Волгін С.О., Додь В.В., Сиволоб А.В., Довгаль, І. В.; пер. з укр. І. К. Москал, Р. Р. Гумельник, В. М. Гумельник]. – Львів : Світ, 2014. - 255 с. : іл. - Назва на звороті тит. арк. : Біологія. 6 клас. - Текст рум. - Дод. тираж 22 экз. -ISBN 978-966-603-889-3 (рум.). - ISBN 978-617-656-308-2 (укр.) (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.02.2014 р. № 123).
 10. Biologie [Text] : manualdeclasaa 6-apentru şcolilecupredare înlimbamoldovenească / [І. Ю. Костіков, Волгін С.О.; Додь В.В.; Сиволоб, А. В.; Довгаль, І. В. ; пер. з укр. О. О. Кройтор]. - Львів : Світ, 2014. - 255 с. : іл. - Назва на звороті тит. арк. : Біологія. 6 клас. - Текст молд. - Дод. тираж 22 экз. - ISBN 978-966-603-890-9 (молд.). - ISBN 978-617-656-308-2 (укр.) (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.02.2014 р. № 123).
 11. Біологія [Текст] : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [Костіков І. Ю., Волгін С. О.; Додь В.В.; Сиволоб, А. В.; Довгаль, І. В.; пер. В. Т. Ільчук, І. Ф. Кресович - Київ : Освіта, 2015. - 255 с. : іл. - 4040 экз. - ISBN 978-617-656-308-2 (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.02.2014 р. № 123).
 12. Біологія: підручник для 8 кл.заганоосвіт.навч.закл. / [О.В.Жолос, Толстанова Г.М., Ягенська Г.В, Додь В.В., Довгаль І.В., Ходосовцев О.Є., Костіков І. Ю., Волгін С.О., Сиволоб А.В., Скрипнік Н.В.]. – Х. : ФОЛІО, 2016. – 304 с. : іл. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 10.05.2016 р., № 491) https://pidruchnyk.com.ua/894-biologiya-8-klas-zholos.html
 13. Біологія: підручник для 7 кл.заганоосвіт.навч.закл. / [Довгаль І.В., Ягенська Г.В, О.В.Жолос, Ходосовцев О.Є., Костіков І. Ю., Волгін С.О., Додь В.В., Сиволоб А.В., Скрипнік Н.В., Толстанова Г.М.,]. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2015. – 256 с. : іл. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2015 р., № 777) https://narodna-osvita.com.ua/2304-pdruchnik-bologya-7-klas-kostkov-ta-n-skachati-chitati-onlayn.html
 14. Кузьмішина І.І. Географія рослин : курс лекцій / Кузьмішина І.І. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 96 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/13224, https://www.twirpx.com/file/2733819/
 15. Фіщук О. С. Генетика і селекція рослин. Курс лекцій / Фіщук О. С., Андреєва В. В. – Луцьк, 2017. – 176 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14416
 16. Фіщук О. С. Генетика і селекція рослин. Термінологічний словник / Фіщук О. С., Андреєва В. В. – Луцьк, 2017. – 32 с.http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14417
 17. Фіщук О.С. Порівняльна морфологія квітки роду Sansеvieria Thunb. (Asparagaceae s. l.) та споріднених таксонів : Монографія / Оксана Фіщук. – Луцьк : Вежа, 2017. – 232с.
 18. Фіщук О. С. Генетика і селекція рослин: конспект лекцій / Оксана Сергіївна Фіщук, Валентина Вікторівна Андреєва. – Луцьк, 2017. – 24 с.
 19. Кузьмішина І. Флора і рослинність України. Курс лекцій. Видання друге, доп.і перероб. / І.Кузьмішина. – Луцьк: Вежа Друк, 2018. – 152 с.
 20. Фіщук О.С. Біоморфологія. Конспект лекцій для занять з Біоморфології для студентів 3 курсу спеціальності "Біологія" біологічного факультету / О. С. Фіщук. – Луцьк: Вежа-Друк, 2018. – 64 с.
 21. Кузьмішина І. І. Фітоценологія. Курс лекцій. – Луцьк: Вежа-Друк, 2019. – 172 с.
 22. Кузьмішина І. (укл.) Лікарські рослини. Курс лекцій / Кузьмішина І. – Луцьк: Вежа-Друк, 2020. – 154 с.
 23. Фіщук О.С. Генетичні основи селекції: курс лекцій для студентів 5 курсу спеціальності "Біологія" медико-біологічного факультету / О. С. Фіщук. – Луцьк: Вежа-Друк, 2020. – 97 с.

Атласи, фотоальбом

 1. Голуб С.М. Волинська область. Моя мала Батьківщина. Географічний атлас. Волинська область. Моя мала Батьківщина / [Голуб С.М., Голуб В.О., Мельнійчук М.М., Білецька М.Г.]. – К.: «Картографія», 2009. – 20 с.
 2. Коцун Л.О. Атлас рідкісних рослин Волинської області. Наукове видання / [Коцун Л.О., Рало В.М., Романюк Н.З., Кузьмішина І.І. Войтюк В.П.] – Луцьк : ТзОв ТВКФ "Оксоль", 2011. – 72 с.
 3. Шацький національний природний парк: фотоальбом / уклад. Ф. В. Зузук, В. П. Войтюк, І. І. Кузьмішина, Л. О. Коцун, О. П. Зінченко, К. Б. Сухомлін, В. І. Матейчик; відп. ред. Ф. В. Зузук. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – 400 с.; іл.

Методичні рекомендації для студентів

 1. Іванців О.Я. Щоденник виробничої педагогічної практики за освітньо-кваліфікаційним рівнем„Бакалавр” / Іванців О.Я., Машевська А.С. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2015. – 60 с.http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/6247
 2. Іванців О.Я. Щоденник виробничої педагогічної практики за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Спеціаліст” / Іванців О.Я., Машевська А.С. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2015. – 64 с.http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/6248
 3. Коцун Л.О. Мікологія. Робочий зошит до лабораторних занять для студентів І курсу біологічного факультету / [Коцун Л.О., Кузьмішина І. І., Лісовська Т.П.]. – Луцьк: Друк ПП Іванюк В.П., 2015. – 32 с
 4. Кузьмішина І. Типологія фітоценозів : методичні рекомендації до практичних занять для магістрів біологічного факультету заочної форми навчання / [Кузьмішина І., Коцун Л. ]. – Луцьк: Друк ПП Іванюк В.П., 2015. – 46 с.
 5. Лісовська Т.П. Генетика і селекція рослин: методичні рекомендації до виконання практичних занять для студентів V-го курсу біологічного факультету денної і заочної форми навчання / [ Лісовська Т.П., Кузьмішина І.І., Коцун Л.О.]. – Луцьк: Друк ПП Іванюк В.П., 2015. – 76 с.
 6. Лісовська. Т.П. Цитогенетичні основи розвитку організмів: методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів – магістрів V курсу біологічного факультету денної і заочної форми навчання / [Лісовська, Т.П. Л. О. Коцун, І. І. Кузьмішина]. – Луцьк: Друк ПП Іванюк В.П., 2015. – 56 с.
 7. Машевська А.С. Фізіологія та біохімія рослин. Матеріали для опрацювання теми «Водний режим рослин» з курсу «Фізіологія та біохімія рослин» для студентів ІІ та ІІІ курсів денної та заочної форми навчання спеціальності «Біологія» біологічного факультету / Машевська А.С., Єрмейчук Т.М. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2015. – 40 с.http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/6267
 8. Машевська А. С., Єрмейчук Т. М., Голуб В. О. Фізіологія та біохімія рослин: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми спеціальності «Біологія» біологічного факультету / Алла Степанівна Машевська, Тамара Музаффарівна Єрмейчук, Валентина Олександрівна Голуб. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 64 с.
 9. Голуб С.М., Голуб В.О. Ґрунтознавство з основами рослинництва Навчально-методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу „Грунтознавство з основами рослинництва” для студентів біологічного факультету. – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – 82 с.
 10. Голуб С.М., Голуб В.О., Соколова О.С. Мікробіологія Навчально-методичні рекомендації до вивчення курсу „Мікробіологія” для студентів біологічного факультету. – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – 100 с.
 11. Голуб В.О., Машевська А.С., Соколова О.С. Класифікація вірусів людини і тварин. Навчально-методичні рекомендації до вивчення курсу „Вірусологія” для студентів біологічного факультету. – Луцьк: Вужа-Друк, 2015. – 52 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/13947
 12. Коцун Л., Кузьмішина І. Робочий зошит з ботаніки для студентів І курсу біологічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” на базі молодшого спеціаліста для проведення лабораторних робіт з курсу „Ботаніка”. – Луцьк: Друк ПП Іванюк В.П., 2015. – 38 с.
 13. Кузьмішина І. І. Флора і рослинність України. Курс лекцій / Кузьмішина І. І. – Луцьк: Друк ПП Іванюк В. П., 2016. – 152 с.
 14. Коцун Л.О., Кузьмішина І.І. Альгологія: методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів І курсу біологічного факультету / Л.О. Коцун, І.І. Кузьмішина – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. 60 с.
 15. Голуб С.М., Голуб В.О. Лісова фітопатологія / Навчально-методичні рекомендації до вивчення курсу „ Лісова фітопатологія ” для студентів біологічного факультету. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2016. – 104 с.
 16. Голуб В.О., Голуб С.М. Радіоекологія фітоценозів / Навчально-методичні рекомендації до вивчення курсу „Радіоекологія фітоценозів” для студентів біологічного факультету. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2016. – 60 с.
 17. Шевчук М.Й., Волгін С.О., Лісовська Т.П. Войтюк В.П., Кузьмішина І.І., Коцун Л.О. Курсова та кваліфікаційні роботи освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр”, „Спеціаліст”, „Магістр”. Методичні рекомендації до написання та оформлення. Для студентів біологічного факультету, які спеціалізуються на кафедрі ботаніки. Вид 2-е, доповнене. – Луцьк: ПП. Іванюк В. П., 2016. – 64 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/10032
 18. Лісовська Т. П. Генетика методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів біологічного факультету заочної форми навчанняю Вид. 3-є, доповнене. Луцьк: Друк ПП Іванюк В.П., 2016. – 52 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/9993
 19. Лісовська Т. П. Генетика: Контрольні роботи і методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів ІІ курсу біологічного факультету заочної форми навчання. Вид. 3-є, доповнене. – Луцьк: Друк ПП Іванюк В.П., 2016. –28 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/9923
 20. Лісовська Т. П. Генетика: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів ІІІ курсу біологічного факультету денної форми навчання. 3-е видання. – Луцьк: Друк ПП Іванюк В.П., 2016. –80 с.
 21. Фіщук О.С. Великий практикум з ботаніки. Методичні рекомендації до лабораторних робіт. Для студентів біологічного факультету напряму підготовки біологія / О. С. Фіщук, Л.О. Коцун, Кузьмішина І.І. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2016. – 76 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14401
 22. Машевська А.С. Методичні розробки до лабораторних занять з курсу «Ботаніка. Морфологія рослин»для студентів біологічного факультету спеціальності ЛСПГ / Машевіська А.С., Єрмейчук Т.М. – Луцьк : 2016. – 28 с.
 23. Іванців О.Я. Щоденник виробничої педагогічної практики за освітньо-кваліфікаційним рівнем„Бакалавр”/ Іванців О.Я., Машевська А.С. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2016. – 60 с.
 24. Машевська А.С. Методичні розробки до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми спеціальності «Біологія» біологічного факультету / Машевська А.С., Єрмейчук Т.М., Голуб В.О. – Луцьк :Вежа-Друк, 2016. – 56 с.
 25. Машевська А.С. Фізіологія та біохімія рослин: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (лабораторний журнал) для студентів ІІІ курсу заочної форми спеціальності «Біологія» біологічного факультету / Машевська А.С., Єрмейчук Т.М. – Луцьк :Вежа-Друк, 2016. – 40 с.
 26. Волгін С. О. Анатомія та морфологіїя рослин: Методичні рекомендації до лабораторних робіт з для студентів І курсу біологічного факультету / [Волгін С. О., Коцун Л. О., Кузьмішина І. І., Єрмейчук Т. М.]. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2017. – 44 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/13319
 27. Голуб В. О. Фізіологія та біохімія рослин. Лабораторний журнал до виконання лабораторних робіт для студентів заочної форми спеціальностей «Біологія», «Лісове господарство», «Садово-паркове господарство» біологічного факультету / Голуб В. О., Голуб С. М., Єрмейчук Т. М. – Луцьк: Вежа-Друк, 2017. – 20 с.
 28. Голуб В. О. Фізіологія та біохімія рослин: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / Голуб В. О., Машевська А. С., Єрмейчук Т. М. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 62 с.
 29. Голуб С.М.Урбоекологія та фітомеліорація: методичні рекомендації для виконання лабораторно-практичних занять з курсу / Голуб С.М., Голуб В.О. - Луцьк: Вежа-Друк, 2017. – 51 с.
 30. Іванців О. Я. Щоденник виробничої педагогічної практики за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Бакалавр” (для студентів денної та заочної форми навчання) галузі 09 «Біологія», освітньої програми «Біологія»; галузі 014 «Середня освіта (Біологія)», освітньої програми «Біологія»; галузі 0401 «Природничі науки», напряму підготовки 6.040102 «Біологія» за освітньою програмою «Біологія» / Іванців О. Я., Машевська А. С. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2017. – 60 с.
 31. Коцун Л. О. Альгологія : Методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів I курсу біологічного факультету / Коцун Л. О., Кузьмішина І. І. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 48 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/13317
 32. Коцун Л. О. Синантропні зміни флори та фітоіндикація: методичні рекомендації до лабораторних робіт для магістрів біологічного факультету / Коцун Л. О., Кузьмішина І. І. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 32 с .
 33. Коцун Л.О. Мікологія. Робочий зошит до лабораторних занять для студентів І курсу біологічного факультету / Коцун Л.О., Кузьмішина І.І. – Луцьк : Вежа, 2017. – 28 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/13315
 34. Коцун Л.О. Репродуктивна біологія рослин на уроках біології. Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять для магістрів біологічного факультету спеціальності 014 Середня освіта (Біологія)» освітньої програми «Біологія» / Коцун Л.О., Кузьмішина І.І., Коцун Б.Б.– Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 36 с.
 35. Кузьмішина І. І. Географія рослин. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів біологічного факультету / Кузьмішина І. І., Коцун Л.О. – Луцьк, ПП Іванюк В.П., 2017. – 48 с.
 36. Кузьмішина І. І. Лікарські рослини. Методичні рекомендації до лабораторних занять для магістрів біологічного факультету / Кузьмішина І. І., Коцун Л.О. – Луцьк, ПП Іванюк В.П., 2017. – 64 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/13314
 37. Кузьмішина І. І. Фітоценологія та методика викладання фітоценозів у школі : методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів біологічного факультету / І. І. Кузьмішина, Л. О. Коцун, Б. Б. Коцун. – Луцьк : Друк ПП Іванюк В. П., 2017. – 80 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/13159
 38. Лісовська Т. П. Цитогенетичні основи розвитку організмів: методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів - магістрантів біологічного факультету денної і заочної форми навчання. – Луцьк: Друк ПП Іванюк В.П., 2017.– 52 с.
 39. Машевська А. С. Фізіологія та біохімія рослин: збірник вправ, питань для студентів ІІ та ІІІ курсів денної та заочної форми навчання спеціальності «Біологія» біологічного факультету / Машевська А. С., Єрмейчук Т. М. – Луцьк: Вежа-Друк, 2017. – 40 с.
 40. Машевська А. С. Фізіологія та біохімія рослин: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «Біологія» біологічного факультету / Машевська А. С., Єрмейчук Т. М., Голуб В. О. - Луцьк: Вежа-Друк, 2017. – 64 с.
 41. Фіщук О. С. Генетика і селекція рослин. Методичні рекомендації до лабораторних робіт / О. С.Фіщук, Андреєва В. В. – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2017. – 32 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14414
 42. Волгін С. О. Ботаніка: Методичні рекомендації до лабораторних занять з ботаніки для студентів І курсу спеціальностей «Лісове господарство» та «Садово-паркове господарство» біологічного факультету / [Волгін С. О., Коцун Л. О., Фіщук О.С., Кузьмішина І. І., Єрмейчук Т. М.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 84 с.
 43. Зінченко М.О. Генетика: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт / Зінченко М.О., Фіщук О.С. – Луцьк: Медіа, 2018. – 52 с.
 44. Коцун Л. О., Кузьмішина І. І., Коцун Б.Б. Репродуктивна біологія рослин на уроках біології. Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять для магістрів біологічного факультету спеціальності 014 «Середня освіта (Біологія)» освітньої програми «Біологія» /Укладачі: Л. О. Коцун, І. І. Кузьмішина, Б.Б.Коцун. – Луцьк: Вежа Друк, 2018. – 36 с.
 45. Коцун Л.О. Синантропні зміни флори та фітоіндикація: методичні рекомендації до лабораторних робіт для магістрів біологічного факультету. Видання 2-е, доп. і перероб. / Л. О. Коцун, І. І. Кузьмішина. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 31 с .
 46. Коцун Л.О. Декоративні рослини флори світу: методичні рекомендації до лабораторних робіт для магістрів біологічного факультету. Видання 2-е, доп. і перероб. /Укладачі: Л. О. Коцун, І. І. Кузьмішина. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 39 с .
 47. Кузьмішина І. І. Флора і рослинність України. Методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів біологічного факультету / І. І. Кузьмішина, Л. О. Коцун. Видання 3, доп. і перероб. – Луцьк: Вежа Друк, 2018. – 55 с.
 48. Машевська А. С. Фізіологія та біохімія рослин: збірник, вправ, задач, питань для студентів ІІ та ІІІ курсів денної та заочної форми навчання спеціальності «Біологія» біологічного факультету / А. С. Машевська, Т. М. Єрмейчук . – Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2018. – 40 с.
 49. Машевська А. С. Фізіологія та біохімія рослин: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (лабораторний журнал) для студентів ІІ курсу заочної форми навчання спеціальності «Біологія» біологічного факультету / А. С. Машевська, Т. М. Єрмейчук . – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 32 с.
 50. Фіщук О.С. Методи біологічних досліджень, що використовуються на уроках біології у старшій школі (методична розробка) факультету / О. С. Фіщук. – Луцьк: Вежа-Друк, 2018. – 60 с.
 51. Фіщук О.С. Методичні рекомендації до організації навчально-дослідницької діяльності студентів та написання наукових робіт студентів біологів / О.С. Фіщук, О.Я. Іванців – Луцьк, СНУ ім. Лесі Українки, 2018. – 68 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14419
 52. Волгін С. О. Ботаніка: Методичні рекомендації до лабораторних занять з ботаніки для студентів І курсу спеціальності 091 «Біологія» освітньої програми «Лабораторна діагностика» / [Волгін С. О., Коцун Л. О., Кузьмішина І. І.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 52 с.
 53. Волгін С. О. Анатомія та морфологія рослин : Методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів І курсу спеціальностей 091 «Біологія», 014 «Середня освіта (Біологія)» біологічного факультету / [Волгін С. О., Коцун Л. О., Кузьмішина І. І., Єрмейчук Т. М.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 20 с.
 54. Голуб С. М. Інженерне обладнання садово-паркових об’єктів / Голуб С. М., Голуб В. О. // Методичні рекомендації для виконання лабораторно-практичних занять з курсу. – Луцьк: Вежа-Друк, 2019. – 56 с.
 55. Голуб С. М. Лісова радіоекологія / Голуб С. М., Голуб В. О. // Методичні рекомендації для виконання лабораторно-практичних занять з курсу. – Луцьк: Вежа-Друк, 2019. – 63 с.
 56. Голуб В. О. Фізіологія та біохімія рослин. / Голуб В. О., Голуб С. М., Єрмейчук Т. М. – Лабораторний журнал до виконання робіт для студентів заочної форми спеціальностей «Біологія», «Лісове господарство», «Садово-паркове господарство» біологічного факультету – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 21 с.
 57. Зінченко М.О. Генетика. Методичні рекомендації до лабораторних занять / Зінченко М.О., Фіщук О.С. – Луцьк: Вежа-Друк, 2019. – 52 с.
 58. Іванців О. Я. Щоденник виробничої педагогічної практики за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Бакалавр” (для студентів денної та заочної форми навчання) галузі 09 «Біологія», освітньої програми «Біологія»; галузі 01 «Освіта», спеціальності 014 «Середня освіта (Біологія)», освітньої програми «Біологія»; галузі 0401 «Природничі науки», напряму підготовки 6.040102 «Біологія» за освітньою програмою «Біологія» / Іванців О. Я., Машевська А. С. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2019. – 56 с.
 59. Іванців О. Я. Методика проведення позакласної роботи та факультативних занять з біології та природознавства. Методичні рекомендації до проведення практичних робіт за освітнім ступенем « Магістр» / О. Я. Іванців. – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2019. – 44 с.
 60. Іванців О. Я. Інноваційні технології формування компетентностей в біології та природознавстві. Опорний конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання за освітнім ступенем « Магістр» - Луцьк. ПП. Іванюк , 2019. – 56 с.
 61. Іванців О. Я. Основи інтегрованого курсу «Природничі науки» та методика його навчання. Робоча програма нормативної навчальної дисципліни підготовки магістра галузі знань 01«Освіта»/ Педагогіка спеціальності 014 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» освітньо-професійної програми «Біологія та здоров’я людини»- Луцьк. ПП. Іванюк, 2019. – 15 с.
 62. Кузьмішина І.І. Фітоценологія: методичні рекомендації до лабораторних занять / І.І. Кузьмішина, Л.О. Коцун, О. С. Фіщук. – Луцьк: Вежа-Друк, 2019. – 83 с.
 63. Машевська А. С. Фізіологія та біохімія рослин: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 091 «Біологія» біологічного факультету / Машевська А. С., Єрмейчук Т. М., Голуб В. О. – Луцьк: ФОП Байбула К.В., 2019. – 42 с.
 64. Навчальна практика з ботаніки. Методичні рекомендації до проходження комплексної (зоолого-ботанічної) практики з ботаніки для студентів 2 курсу спеціальностей 091 "Біологія", 014 "Середня освіта (Біологія)" біологічного факультету / Укладачі: І. І. Кузьмішина, Л. О. Коцун, Б. Б. Коцун. – Луцьк: Вежа-Друк, 2019. – 44 с.
 65. Фіщук О. С. Біоморфологія. Методичні рекомендації до лабораторних занять з Біоморфології рослин для студентів 4 курсу спеціальності "Біологія" біологічного факультету / О. С. Фіщук. – Луцьк: Вежа-Друк, 2019. – 64 с.
 66. Піхало О.В. Інженерне обладнання садово-паркових об’єктів: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / Піхало О.В., Гетьманчук А.І., Голуб С. М., Голуб В.О. - Луцьк: Вежа-Друк, 2019. –56 с.
 67. Фіщук О.С. Світлова мікроскопія та її використання на уроках біології у старшій школі (методична розробка) / О. С. Фіщук. – Луцьк: Вежа-Друк, 2019. – 38 с.
 68. Коцун Л. О. Мікологія : Методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів 1 курсу спеціальностей 091 «Біологія», 014 «Середня освіта (Біологія)» медико-біологічного факультету / Коцун Л. О., Кузьмішина І. І. – Луцьк: Вежа-Друк, 2020. – 30 с.
 69. Кузьмішина І. І. Флористика і гербарна справа : Методичні рекомендації до лабораторних занять для магістрів медико-біологічного факультету / Кузьмішина І. І., Коцун Л. О. – Луцьк: Вежа-Друк, 2020. – 26 с.
 70. Коцун Л.О. Біологія рослин та методика її навчання в школі: методичні рекомендації до практичних робіт для магістрів медико-біологічного факультету заочної форми навчання / Л. О. Коцун, І. І. Кузьмішина, Б.Б. Коцун. – Луцьк : Друк ПП Іванюк В.П., 2020. – 26 с .
 71. Коцун Л.О. Методичні основи шкільного квітництва та садівництва: методичні рекомендації до лабораторних робіт для магістрів медико-біологічного факультету заочної форми навчання / Л. О. Коцун, І. І. Кузьмішина, О.С. Фіщук. – Луцьк : Друк ПП Іванюк В.П., 2020. – 20 с.
 72. КоцунБ. Б. Основи природознавства з практикумом. Методичні рекомендації до лабораторних робіт спеціальності 013 «Початкова освіта» / Б. Б. Коцун, Л. О. Коцун, Н. В. Махновець. – Луцьк : Друк ПП Іванюк В. П., 2020. – 41 с.
 73. Коцун Л. О. Методичні основи шкільного квітництва та садівництва : методичні рекомендації до лабораторних занять для магістрів медико-біологічного факультету / Коцун Л. О., Кузьмішина І. І., Коцун Б. Б. – Луцьк : Друк ПП Іванюк В. П., 2020. – 24 с.

Місце кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук за підсумками рейтингового оцінювання в університеті

 • 2012-2013 н.р. 75 кафедр – 18 місце;
 • 2013-2014 н.р. 70 кафедр – 15 місце;
 • 2014-2015 н.р. 72 кафедри – 7 місце;
 • 2015-2016 н.р. 69 кафедр – 9 місце;
 • 2016-2017 н.р. 66 кафедр – 7 місце;
 • 2017-2018 н.р. 65 кафедр – 8 місце;
 • 2018-2019 н.р. 66 кафедр – місце

Новини і оголошення кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук