Іванців Оксана Ярославівна

Матеріал з wiki.eenu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук

Науковий ступінь - кандидат педагогічних наук

Ivantsiv 0.jpg

Вчене звання - доцент.

Посада: доцент кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук

Контактна інформація:

 • м. Луцьк, вул. Потапова, 9, корпус С, 7 поверх (717).
 • e-mail: Ivantciv.Oksana@eenu.edu.ua

Наукові профілі автора ORCID

Google Scholar

Біографія

Народилася 28 березня 1973 року в місті Львові. У 1990 році закінчила Луцьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 10. Закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки у 1995 році за спеціальністю «Вчитель географії і біології», отримала диплом з відзнакою. У 1995 році вступила до аспірантури з відривом від виробництва цього вузу. У 2000 році захистила кандидатську дисертацію «Підготовка студентів біологічних факультетів до педагогічної діяльності в процесі вивчення фахових дисциплін» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.452.01 в Інституті педагогіки Академії педагогічних наук України, м. Київ. З 1994-2000 працювала у загальноосвітній школі № 10 м. Луцька, вчителем біології та географії. З 2000 року працює у Волинському державному університеті імені Лесі Українки, нині Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки. Пройшла навчання з ефективного використання інформаційно- комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів згідно з Державним стандартом освіти України за програмою «Intel Навчання для майбутнього» (сертифікат №03 ВДУРТ). Приймала участь в розробці навчальних програм з біології для загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів, ліцеїв та гімназій (2007). Призначена незалежним експертом Міністерства освіти і науки молоді та спорту при розробці шкільних програм і підручників для загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів, ліцеїв та гімназій(2009-2012 рр.). Є активним учасником щорічних загальних зборів Міжнародної асоціації екологів університетів (2015-2019 рр.), бере участь у багатьох конференціях із проблем охорони навколишнього середовища, зокрема охорони рослинного світу. Була членом журі ІІ етапу (обласного) Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт слухачів наукових товариств та філій Малої академії наук (2018), членом журі Всеукраїнського молодіжного хакатону «X Reality Hack 2018» обласного управляння освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (2018, 2019рр.). Отримала сертифікат, як експерт з акредитації освітніх програм: наданий Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти (06.10.2019) та сертифікат Інституту вищої освіти НАПН при підготовці експертів із забезпечення якості вищої освіти в рамках проекту «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти» та проекту «Нова система акредитації як засіб забезпечення якості та подолання корупції у вищій освіті».

Навчальні курси

 • Методика навчання біології
 • Охорона рослинного світу та її вивчення у шкільному курсі біології
 • Педагогіка і методика викладання біології в закладах освіти
 • Основи інтегрованого курсу `Природничі науки` та методика його навчання
 • Теорія та методика навчання біології у старшій школі
 • Теорія та методика навчання біології

Гранти, проекти, держтеми, госпдоговірні теми

 1. «Професійна підготовка студентів» (2000 - 2003 рік);
 2. Природа Західного Полісся (0113U002219) (2013-2015 роки).

Стажування

 1. Науково-методичне стажування, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, кафедра теорії та методики навчання природничо-географічних дисциплін, 23.04. 2012 – 23.05. 2012 р.
 2. Короткострокове навчання протягом участі у міжнародному екологічному форумі «Екологія. Освіта. Наука» та загальних зборах міжнародної асоціації екологів університетів. м. Київ, Національна академія педагогічних наук України, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Інститут екології, економіки і права. Березень 2016 р.
 3. Короткострокове навчання протягом участі у загальних зборах Міжнародної асоціації екологів університетів і екологічного форуму «Вища екологічна освіта: стандарти для майбутнього». Київ-Одеса. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Інститут економіки і права. Грудень 2016 р.
 4. Короткострокове навчання протягом участі у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Globalne aspeky ekonomii świarowej i stosunków międzynarodowych w warunkach niestabilności gospodaczej». Częstochowa, Kwiecień, Akademia Polonijna. Квітень 2016 р.
 5. Науково-методичне стажування в Луцькому національному технічному університеті на кафедрі екології. квітень- травень 2017 р. Сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування) № 128.
 6. Тренінг для підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти в рамках проекту «Формування мережі експертів із забезпеченням якості вищої освіти» та проекту «Нова система акредитації як засіб забезпечення якості та подолання корупції у вищій освіті». Інститут вищої освіти НАПН України. Березень 2019 р.
 7. Відкритий онлайн-курс Prometheus «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг». Наданий Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Сертифікат від 06.10.2019 р. Жовтень 2019 р.
 8. Електронне навчання й менеджмент в університеті: OFFICE 365. м. Луцьк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Березень-травень 2020 р. Сертифікат № 624/20 від 19 червня 2020 р.

Методичні публікації

 1. Щоденник виробничої педагогічної практики за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» / О.Я. Іванців. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2016. – 58 с.
 2. Методика викладання біології. Лабораторний практикум / О.Я. Іванців. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2015. – 64 с. – 36 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/6247
 3. Фіщук О.С. Методичні рекомендації до організації навчально-дослідницької діяльності студентів та написання наукових робіт студентів біологів / О. С. Фіщук, О. Я. Іванців – Луцьк, СНУ ім. Лесі Українки, 2018. – 68 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14419
 4. Теорія та методика навчання біології. Методичні рекомендації до проведення лабораторних робіт для студентів 2 магістерського ступеня підготовки . Методичні рекомендації. / О.Я. Іванців. – Луцьк, 2019. – 36 с.
 5. Методика проведення позакласної роботи та факультативних занять з біології та природознавства. Методичні рекомендації до проведення практичних робіт за освітнім ступенем « Магістр» / О.Я. Іванців. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2019. – 44 с.
 6. Інноваційні технології формування компетентностей в біології та природознавстві. Опорний конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання за освітнім ступенем « Магістр» - Луцьк. ПП. Іванюк , 2019. – 56 с.
 7. Основи інтегрованого курсу «Природничі науки» та методика його навчання. Робоча програма нормативної навчальної дисципліни підготовки магістра галузі знань 01«Освіта»/ Педагогіка спеціальності 014 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» освітньо - професійної програми «Біологія та здоров’я людини»- Луцьк. ПП. Іванюк , 2019. – 15 с.

Основні наукові публікації, монографії:

 1. Іванців О. Я. Теорія і практика підготовки студентів біологічного факультету до педагогічної діяльності в умовах класичного університету Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2016 – 156 с. ISBN 978-966-517-752-4
 2. Іванців О. Я. Еколого-ценотичний аналіз стану популяцій Рrimula veris l. Млинівського району Рівненської області / Екологічна безпека навколишнього середовища оцінка, перспективи, управління. – колективна монографія / [за наук. ред доц. Картавої О. Ф.]. – Луцьк: РВВ Луцького національного технічного університету, 2015. – 272 с. https://core.ac.uk/download/pdf/153585299.pdf
 3. GLOBALNE ASPEKTY EKONIMII ŚWIATOWEJ I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH W WARUNKACH NIESTABILNOŚCI GOSPODARCZEJ: monografia Miedzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej, Czestochowa, Akademia Polonijna, 2016, s 659-669 https://nuife.ap.edu.pl/wp-content/downloads/book_001.pdf
 4. Іванців О. Я. Флористичні особливості гідрологічного заказника місцевого значення «Оріхівський» Ратнівського району Волинської області / О. Я. Іванців, В. В. Іванців // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки № 7 (356) Серія: Біологічні науки 2017 С. - 35-41. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/13234
 5. Іванців О. Я. Особливості поширення Аmbrosia artemisiifolia l. в м. Луцьку / О. Я. Іванців, В. В. Іванців // Природа Західного Полісся та прилеглих територій Том ІІ. Біологія Збірник наукових праць № 14 Луцьк, 2017. – С. 73-78
 6. Іванців О. Я. Cameraria ohridella Deschka et Dimič у деревних насадженнях м. Луцька / О. Я. Іванців, В. В. Іванців // Екологічні нотатки. – Випуск 5. – Луцьк: ІВВ Луцького національного технічного університету, 2017. – 144 с.
 7. Іванців О. Я. Дистанційна освіта при підготовці майбутніх викладачів біології: стан та перспективи / О. Я. Іванців, В. В. Іванців // Екологічні нотатки. – Випуск 7. – Луцьк: ІВВ Луцького національного технічного університету, 2018. – С. 121-126.
 8. Іванців О. Я. Складові готовності студентів за освітнім ступенем магістр до педагогічної діяльності (Спеціальність «Біологія» та «Екологія та охорона навколишнього середовища») / О. Я. Іванців, В. В. Іванців // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук»; 25 лист. 2015 р., м. Рівне. – Рівне: О.Зень, 2015. – 390 с. (С. 264-271).
 9. Іванців О. Я. Дистанційна освіта у підготовці фахівців із природничих дисциплін у закладах вищої освіти України / О. Я. Іванців, В. В. Іванців // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції.; Одеський державний екологічний університет. Одеса : ТЕС, 2019. – С. 73-76. http://eprints.library.odeku.edu.ua/5088/1/HrybOM_LobodaNS_Tezi_Odesa_ODEKU_26.03.2019_54-57.pdf
 10. Іванців О. Я. Рідкісні та зникаючі види флори Ківецівського національного парку «Цуманська Пуща» у списках видів, що потребують охорони / О. Я. Іванців, В. В. Іванців // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / [за заг. ред. Ф. В. Зузука]. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2019. № 16. 78-82 с. http://www.esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/16690/1/ПЗПолісся_16_2019.pdf

Нагороди, відзнаки

 1. Грамота Луцького міського голови (2009 рік).;
 2. Грамота Волинської обласної державної адміністрації (2010 рік);
 3. Грамота Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (2011 рік);
 4. Грамота Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2012 рік);
 5. Грамота Луцького національного технічного університету (2015 рік);
 6. Подяка Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України (2018 рік);
 7. Подяка ректора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки ( 2013 р, 2018 р.), Подяка декана медико-біологічного факультету ( 2019 рік).

Членство в наукових товариствах

 • Член товариства Українське товариство генетиків і селекціонерів, Ліга екологів університетів.

Наукові гуртки, проблемні групи

 1. Науковий гурток «Інноваційні технології при викладанні біології».
 2. Проблемна група «Використання стимуляторів росту при вирощуванні декоративних рослин».