Омельковець Ярослав Адамович

Матеріал з wiki.eenu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Доцент кафедри зоології, кандидат біологічних наук.
Omelkovec.jpg

Народився 12 лютого 1967 року у місті Луцьку в сім’ї вчителів. Українець.

У 1973 році вступив до першого класу восьмирічної школи села Усичі.

З 1979 року, у зв’язку із закриттям восьмирічної школи в селі Усичі, продовжував навчання у Торчинській середній школі ім. Спиридона Гнатюка.

У 1983 році закінчив 10 класів Торчинської середньої школи ім. Спиридона Гнатюка і вступив на перший курс природничо-географічного факультету Луцького педагогічного інституту ім. Лесі Українки.

З 1985 по 1987 роки проходив службу в армії.

У 1990 році закінчив Луцький педагогічний інститут ім. Лесі Українки, отримавши диплом із відзнакою за спеціальністю «Вчитель географії та біології».

З 1990 до 1993 рік – аспірант Відділу еволюційної морфології хребетних Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України.

У 1993 році захистив дисертацію захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 03.00.08 «Зоологія».

З грудня 1993 року – асистент та старший викладач кафедри зоології Волинського національного університету іменні Лесі Українки, з 2000 р. – доцент цієї ж кафедри.

На громадських засадах – завідувач лабораторії гістології та морфогенезу кафедри зоології. Керівник студентської проблемної групи «Морфологія хребетних», члени якої займаються еволюційно-морфологічними дослідженнями.

Викладає навчальні дисципліни: «Загальна цитологія й гістологія», «Порівняльна анатомія хребетних тварин», «Етологія», «Популяційна біологія», керує біотехнологічною практикою студентів зоологів.

Науковий доробок становить понад 100 публікацій, з них 12 посібників. Напрям наукових інтересів – еволюційно-морфологічні дослідження центральних відділів дистантних аналізаторів та органів рівноваги хребетних тварин, порівняльно-морфологічні дослідження формених елементів крові хребетних та їх еколого-фауністичні дослідження.

Найважливіші публікації:

 • Омельковец Я.А. Сравнительная характеристика головного мозга некоторых насекомоядных и рукокрылых // Вестник зоологии. -1993. -№3. –С.66-71.
 • Омельковец Я.А. Сравнительная макро- и микроморфология мозжечка рыжей вечерницы и большого подковоноса // Вестник зоологии. - 1993. -№5. –С.84-87.
 • Ковтун М.Ф., Омельковець Я.А. Порівняльна характеристика комплексу вестибулярних ядер деяких комахоїдних і рукокрилих // Вестник зоологии. –1996. - № 4-5. –С.79-87.
 • Омельковець Я.А. Порівняльно-морфологічне дослідження задніх горбиків чотиригорбикового тіла у представників комахоїдних і рукокрилих // Науковий вісник ВДУ. - № 1.- 1997. –С.28-31.
 • Омельковец Я.А. Сравнительно-морфологическое исследование кохлеарных ядер некоторых рукокрылых и насекомоядных // Plecotus et al. – 2002. - № 5. - С. 3 – 10.
 • Омельковець Я.А., Сологор К.А. Порівняльне дослідження еритроцитів земноводних різних екологічних групп // Науковий вісник ВДУ. Біологічні науки. -№ 5. - 2004. –С. 39-42.
 • Омельковець Я.А., Березюк М.В. Порівняльна макро- і мікроморфологія кори мозочка ящірки прудкої, перепела звичайного, підковоноса великого // Науковий вісник Волинського національного університету. – Луцьк. – 2012. – №19. – С. 53-60.
 • Омельковець Я.А. Порівняльне дослідження латерального колінчастого тіла деяких комахоїдних і рукокрилих // Науковий вісник Волинського національного університету. – Луцьк. – 2012. – №2. – С. 41-45.
 • Омельковець Я.А., Сологор. К.А., Білецька М.Г. та ін. Порівняльна анатомія хребетних тварин: навчальний посібник. – Луцьк: РВВ “Вежа”, 2003. –206 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів (лист №14/18.2-27 від 08.01.2002 р.)
 • Сологор К.А., Омельковець Я.А. Основи зоогеографії: навчальний посібник. – К.: ВЦ «Академія», 2013 – 224 с. – (Серія «Альма-матер») Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11–2480 від 29.03.2010 р.)
 • Омельковець Я.А., Журавльов О.А. Біологія. Тестові завдання. 6-11 класи : навч. посіб. – 4-те видання, виправлене. – К. : ВЦ «Академія», 2016. – 416 с. Схвалено комісією з біології, екології та природознавства Науково-методичної Ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України як посібник для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (лист № 2.1/12–Г–639 від 03.08.2016). ISBN 978-966-580-492-5

Ознайомитися з науковими публікаціями можна за такими електронними адресами:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=zM3Z9e0AAAAJ&hl=ru&oi=ao

http://scipeople.ru/users/5827839/ )

Почесні звання:

"Відмінник освіти України" (2010 р.)

Відзнаки:

Нагороджений Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України (2002, 2006 рр.), Грамотою Міністерства освіти і науки (2007 р.), Почесною грамотою Волинської обласної ради (2003 р.), Почесною грамотою Управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації (2004 р.), Дипломом лауреата українського конкурсу науково-популярних статей та фотографій «Наука та інновації суспільству» (2005 р.), Почесною грамотою Волинської обласної державної адміністрації (2007 р.), нагрудним знаком "Відмінник освіти України" (2010 р.), Грамотою міністерства освіти і науки, молоді і спорту, Національної академії наук України та національного центру «Мала академія наук України (2012), Почесними грамотами Волинської обласної державної адміністрації (2013, 2015).