Біологічний факультет

Матеріал з wiki.eenu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук

Історична довідка

Bio 0.png
Поручинський А.І.
Завантаження.jpg
Poruch1.jpg
Poruch3.jpg
Poruch4.jpg
Poruch5.jpg
Poruch6.jpg
Завантаження (2).jpg
Завантаження (1).jpg

Першим деканом біологічного факультету з моменту реорганізації природничо-географічного та створення біологічного факультету був доцент, кандидат біологічних наук Бенедь Володимир Петрович, з 2000 по 2005 рік - доцент, кандидат біологічних наук Шварц Людмила Олексіївна, з грудня 2005 року – доцент, кандидат біологічних наук Поручинський Андрій Іванович. Нині на факультеті функціонують чотири кафедри: фізіології людини та тварин (завідувач кафедри – доктор біологічних наук, професор Моренко Алевтина Григоріївна), зоології (завідувач – доктор біологічних наук, професор Сухомлін Катерина Борисівна), ботаніки (доктор біологічних наук, професор Волгін Сергій Олександрович), лісового та садово-паркового господарства (завідувач кафедри – доктор сільськогосподарських наук, професор Шевчук Михайло Йосипович). Навчальний процес забезпечують більше 40 висококваліфікованих викладачів, серед яких 8 докторів наук, професорів, 29 доцентів, кандидатів наук. Факультет має обладнаний комп’ютерний клас, сім навчально-наукових лабораторій, два музеї, співробітники факультету є кураторами агробіологічної станції та ботанічного саду. На кафедрі фізіології людини і тварин є постійно діюча аспірантура за спеціальністю 03.00.13 — фізіологія людини і тварин, на кафедрі ботаніки – 03.00.05 – ботаніка.

Серед пріоритетних завдань сучасного біологічного факультету слід виділити:

 • Створення потужних науково-практичних центрів – біотехнології, електронної мікроскопії, функціональної діагностики, психокорекції та методів біозворотнього зв’язку, біоінформатики, ландшафтного дизайну.
 • Розширення матеріальної бази та аудиторного фонду факультету для проведення наукової та практичної діяльності на рівні світових стандартів з пріоритетних напрямів розвитку біологічного факультету та університету.
 • Утвердження факультету як структури, що дає якісну освіту, яка гарантує працевлаштування за фахом та достойний рівень життя.
 • Налагодження міжнародної співпраці за програмами подвійних дипломів. Проходження стажувань студентів та викладачів у провідних наукових центрах та університетах за кордоном, участь у грантових, стипендіальних міжнародних програмах тощо.
 • Реорганізація та розвиток агробіологічної станції, ботанічного саду «Волинь».
 • Контингент студентів: понад 650 студентів, що навчаються на денній, заочній формах та екстернаті.

Деканат

Декан: Поручинський Андрій Іванович, кандидат біологічних наук, доцент
Заступник декана з навчальної роботи - Дмитроца Олена Романівна, кандидат біологічних наук, доцент
Заступник декана з виховної роботи - Андреєва Валентина Вікторівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Куратор наукової роботи викладачів та студентівСтепанюк Ярослав Васильович, кандидат біологічних наук, доцент
Методист денної форми навчання - Пахолюк Оксана Юріївна
Методист заочної форми навчання - Партика Тетяна Анатоліївна

Кафедри

Напрями підготовки (спеціальності):

Спеціальність «Біологія»

Ступінь «Бакалавр» - кваліфікація «Лаборант (біологічні дослідження), молодший науковий співробітник (біологія)» зі спеціалізаціями «Медична біологія», «Фізіологія людини і тварин», «Прикладна зоологія: діагностика інвазійних хвороб, морфо-екологічні дослідження», «Фіторізноманіття та його охорона», «Зоологія» Навчання студентів за спеціальністю «Біологія» ОКР «Бакалавр» здійснюється протягом 4 років (8 семестрів) на денній формі (повний термін), 5 років (10 семестрів) - на заочній формі або протягом 3 років (6 семестрів) на денній та заочній формі навчання (скорочений термін для випускників медичних коледжів).
Ліцензований обсяг на денній формі навчання – 40 осіб, на заочній - 80 осіб (40 осіб на базі шкіл, ліцеїв, гімназій та 40 осіб на базі коледжів).
Ступінь «Магістр» - кваліфікація «біолог, біолог-дослідник, науковий співробітник» зі спеціалізаціями «Прикладна зоологія», «Вищі рослини та прикладна ботаніка» або «Фізіологія людини і тварин з основами нейробіології».
Ліцензований обсяг на денній формі навчання – 25 осіб, на заочній - 25 осіб. Сертифікати для вступу на напрям підготовки (спеціальність) „Біологія” необхідні з таких предметів:

 • Біологія (за сертифікатами)
 • Українська мова та література (за сертифікатами)
 • Математика або Історія України (за сертифікатами)

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ: Фахівець-біолог по закінченні університету може працювати у найрізноманітніших закладах, установах та організаціях біологічного профілю, різних типах лабораторій (медичних, екологічних, сільськогосподарських), на митницях у системі карантинних служб, у санаторно-курортних закладах, санітарно-епідеміологічних закладах, діагностичних лабораторіях і центрах, станціях радіологічного контролю, ботанічних садах, тощо.

Спеціальність «Середня освіта (Біологія)»

Ступінь «Бакалавр» - кваліфікація «Вчитель загальноосвітнього навчального закладу, біолог» Навчання студентів за спеціальністю «Біологія» ОКР «Бакалавр» здійснюється протягом 4 років (8 семестрів) на денній формі (повний термін), 5 років (10 семестрів) - на заочній формі або протягом 3 років (6 семестрів) на денній та заочній формі навчання (скорочений термін для випускників медичних коледжів).
Ліцензований обсяг на денній формі навчання – 15 осіб, на заочній - 15 осіб.
Ступінь «Магістр» - кваліфікація «біолог, викладач вищого навчального закладу».
Ліцензований обсяг на денній формі навчання – 15 осіб, на заочній - 15 осіб.
Сертифікати для вступу на напрям підготовки (спеціальність) «Середня освіта (Біологія)» необхідні з таких предметів:

 • Біологія (за сертифікатами)
 • Українська мова та література (за сертифікатами)
 • Математика або Історія України (за сертифікатами)

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ: Фахівець по закінченні університету може працювати викладачами вузів, біологічних ліцеїв, гімназій, вчителями загальноосвітніх шкіл тощо, а також у найрізноманітніших закладах, установах та організаціях біологічного профілю тощо.

Спеціальність «Лісове господарство»

Ступінь «Бакалавр» - кваліфікація «Бакалавр лісового господарства»
Ліцензований обсяг на денній формі навчання – 15 осіб, на заочній - 25 осіб
Ступінь «Магістр» - кваліфікація «Магістр лісового господарства»
Ліцензований обсяг на денній формі навчання – 10 осіб, на заочній – 25 осіб Сертифікати для вступу на напрям підготовки (спеціальність) «Лісове господарство» необхідні з таких предметів:

 • Біологія (за сертифікатами)
 • Українська мова та література (за сертифікатами).
 • Математика або Історія України (сертифікатами).

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ: За спеціальністю „Лісове господарство” готують фахівців із ґрунтовними знаннями у галузі лісового господарства. Фахівець у галузі лісового господарства може працювати у державних та приватних підприємствах лісогосподарського комплексу, у парках, ботанічних садах тощо.

Спеціальність «Садово-паркове господарство»

Ступінь «Бакалавр» - кваліфікація «Бакалавр лісового господарства»
Ліцензований обсяг на денній формі навчання – 25 осіб, на заочній - 25 осіб
Ступінь «Магістр» - кваліфікація «Магістр садово-паркового господарства»
Ліцензований обсяг на денній формі навчання – 10 осіб.
Сертифікати для вступу на напрям підготовки (спеціальність) «Садово-паркове господарство» необхідні з таких предметів:

 • Біологія (за сертифікатами)
 • Українська мова та література (за сертифікатами)
 • Математика, або Історія України (за сертифікатами)

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ: За напрямом „Садово-паркове господарство” готують фахівців із ґрунтовними знаннями у галузі лісового та садово-паркового господарства, фітодизайну, квітникарства, декоративного садівництва. Фахівець у галузі садово-паркового господарства може працювати у державних та приватних підприємствах лісогосподарського комплексу, фітодизайну, у парках, тепличних господарствах, ботанічних садах тощо.


На усі спеціальності біологічного факультету на денну та заочну форми навчання здійснюється набір вступників зі ступенем «молодших спеціалістів» після коледжів. Випускники коледжів складають комплексний тестовий фаховий іспит зі спеціальності в університеті.


На усіх напрямах підготовки (спеціальностях) як денної, і заочної форми навчання є місця державного замовлення.

Колектив біологічного факультету плідно працює над тим, щоб кожен студент, обравши біологічний факультет, отримав перспективну та якісну освіту!

Контакти:

за телефонами: (0332) 24-93-27 (деканат біологічного факультету)

за адресою: м. Луцьк, вул. Потапова, 9, корпус С, 7 поверх, деканат біологічного факультету у робочі дні з 9.00 до 17.00.

електронною поштою: biological@eenu.edu.ua (деканат) або an-poruch@gmail.com (декан)


БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ПАМ'ЯТАЄ ПРО МИНУЛІ ЗДОБУТКИ І МРІЄ ПРО МАЙБУТНІ ГОРИЗОНТИ !

Посилання:

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки